Dr. Merel Jonker

Dr. Merel Jonker

Universitair hoofddocent
Molengraaff Instituut voor privaatrecht
m.jonker@uu.nl

Merel Jonker is een gedreven docent en onderzoeker gespecialiseerd in het familierecht. Door haar brede interesse in het vakgebied, bestrijkt haar onderzoek een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Zo heeft zij bijvoorbeeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek gedaan naar internationale kinderontvoering, naar vermiste personen en naar het omgangsrecht van grootouders. Haar passie ligt met name bij de financiële verantwoordelijkheden tussen ouders en kinderen (en visa versa). Merel Jonker is gepromoveerd op een rechtsvergelijkend onderzoek naar kinderalimentatie in Nederland, Noorwegen en Zweden en heeft (rechtsvergelijkend) onderzoek gedaan in opdracht van de vFAS naar kinderalimentatie in geval van co-ouderschap. Haar onderzoek kenmerkt zich door een multidimensionale aanpak. Ter inspiratie voor het Nederlandse personen- en familierecht voert zij bijvoorbeeld regelmatig rechtsvergelijkend onderzoek uit. Tevens maakt zij gebruik van empirische methoden, zoals enquêtes, interviews en inhoudsanalyses, om inzicht te genereren in hoe het familierecht in de praktijk werkt. Ook in samenwerking met onderzoekers van andere disciplines belicht Merel familie- en kinderrechtelijke vraagstukken om tot een integrale analyse van de problematiek te komen. Zij is betrokken bij Dynamisc of Youth, een van de strategische programma’s van de Universiteit Utrecht en werkt samen met wiskundigen aan een onderzoek over de  verdeling van kinderalimentatie in complexe gezinnen.  Als universitair hoofddocent is zij verantwoordelijk voor verschillende vakken (in het familierecht en internationaal privaatrecht) in de bachelor en de master. Daarnaast is Merel programmaleider van de master privaatrecht en maakt zij deel uit van de facultaire BKO-commissie (basis kwalificatie onderwijs).