Universitair docent bij opleiding Pedagogische wetenschappen

Binnen de opleiding heb ik als klinisch werkzame docent een brugfunctie. Studenten kunnen door mijn praktijkervaring beter begrijpen waarom en hoe de theoretische kennis ten grondslag ligt aan het werk in de praktijk. Daarnaast helpt de inbreng van praktijkvoorbeelden studenten om de theoretische kennis beter te begrijpen.

Binnen de bachelor Pedagogische wetenschappen ben ik intensief betrokken bij drie cursussen. Ik heb de bachelorstage een aantal jaar geleden opgezet en steeds doorontwikkeld. Ik coördineer deze cursus en ben zelf ook werkzaam als stagedocent.

De cursus bachelorstage biedt derdejaars studenten de mogelijkheid om te gaan ontdekken hoe zij binnen een professionele context functioneren. Ze krijgen feedback op hun eigen functioneren binnen de beroepspraktijk. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om verder te groeien in de competenties en academische vaardigheden die ze al bezitten en meer zicht te krijgen op persoonlijke leerpunten. De reflectie op het eigen leerproces binnen de cursus bachelorstage kan studenten goed helpen om de juiste richting te geven aan hun verdere (studie)loopbaan.

In de cursus Professionele vaardigheden 1 (voorheen Klinische vaardigheden I) werk ik als hoorcollegedocent, werkcollegedocent en doe ik de coördinatie. Ook bij Professionele vaardigheden 2 (voorheen Klinische vaardigheden 2) heb ik coördinerende taken naast het zelf verzorgen van de werkcolleges als werkcollegedocent. Beide cursussen richten zich op het ontwikkelen van professionele vaardigheden die nodig zijn in de beroepspraktijk en wetenschappelijk onderzoek. De vaardigheden die centraal staan hebben betrekking op de onderkenning en behandeling van opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen.

Binnen de master ‘Clinical, Child, Family and Education Studies’ ben ik bij de masterstage werkzaam als masterstagedocent. In deze functie begeleid ik studenten die in het laatste jaar van hun opleiding het gehele cursusjaar stage lopen. Ze worden voorbereid om als academisch professional binnen het dynamische werkveld van de orthopedagoog aan de slag te gaan.

Betrokken bij opleiding(en)