Dr. Tobias Stark

Dr. Tobias Stark

Universitair hoofddocent
Interdisciplinaire sociale wetenschap
030 253 5559
t.h.stark@uu.nl

Ik ben universitair hoofddocent bij de afdeling ISW - culturele diversiteit en jeugd en doe onderzoek bij het European Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER) van de Universiteit Utrecht.

Mijn onderzoek draait om het verband tussen etnische vooroordelen, etnische/nationale identiteiten en interetnische relaties. Ik onderzoek de processen die binnen etnisch diverse sociale netwerken plaatsvinden. Deze processen verklaren vaak hoe vooroordelen ten aanzien van andere etnische groepen ontstaan, hoe identificatie met verschillende groepen veranderd en welke rol etnische segregatie speelt.  Mijn huidig onderzoek heeft dan ook betrekking op drie aan elkaar verbondene onderzoeksgebieden: (1) Het verbeteren van onze methodologie om etnische vooroordelen te meten. (2) Het ontwikkelen van nieuwe methodologieën om sociale netwerken te meten. (3) Begrijpen hoe sociale netwerken het ontstaan van vooroordelen en etnische identiteiten beïnvloeden.

Meer details over mijn onderzoek (in het Engels) zijn te vinden op: www.tobiasstark.nl