Dr. Lisette Hornstra

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E3.38
3584 CS Utrecht

Dr. Lisette Hornstra

Universitair hoofddocent
Educatie
t.e.hornstra@uu.nl

Lisette Hornstra werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling educatie van de UU. In haar onderzoeken richt zij zich voornamelijk op de vraag hoe leerkrachten in hun onderwijs kunnen bijdragen aan motivatie, welbevinden en schoolprestaties van leerlingen met verschillende achtergronden en prestatieniveaus. Haar onderzoek richt zich op thema's als

  • gelijke kansen in het onderwijs
  • motivatie van leerlingen voor school
  • sociale en etnische diversiteit in het onderwijs
  • het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen in de klas

Haar onderzoekslijn kenmerkt zich door de verbinding tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. Voor haar onderzoeken heeft ze verschillende NWO subsidies ontvangen, waaronder een VIDI subsidie voor het project Mind the Gap.

Zij verzorgt en coördineert daarnaast onderwijs in de bachelor en masteropleiding onderwijswetenschappen.