Sanne Appels MSc

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F2.05
3584 CS Utrecht

Sanne Appels, MSc. is een PhD-student binnen de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS). Haar onderzoek richt zich op het in kaart brengen van beschermende factoren bij kinderen met een afwijkende ontwikkeling van lezen en schrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Bayesiaanse statistiek.  

Voorheen was ze betrokken bij het EVENING project, een landelijk onderzoek naar de effecten van de extra middelen binnen de kinder- en peuteropvang (urenuitbreiding naar 960 uur VE en de inzet van pedagogisch beleidsmedewerker) op de jonge kindontwikkeling en kwaliteit van VVE.