Dr. Sebastiaan Steenman

Dr. Sebastiaan Steenman

Universitair hoofddocent
Public Governance and Management
s.c.steenman@uu.nl

Sebastiaan Steenman is onderwijsdirecteur bachelor en bestuurslid van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), en Senior Fellow van het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT). Hij geeft onderwijs over methoden en statistiek, politieke filosofie, beleid en organisatiewetenschap en hij begeleidt scripties.

Sebastiaan is voorzitter van de nationale Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO, ondergebracht bij NRO / NWO), lid van de beoordelingscommissie voor de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO), en projectleider van de oprichting van een universiteitsbrede Skills Academy. Hij is lid van de programmaraad van het strategische thema Pathways to Sustainability van de Universiteit Utrecht en heeft daar de onderwijsportefeuille, hij is ook lid van van de leiding van de community Sustainability Education and Engagement.

Sebastiaan is geïnteresseerd in onderwijsbeleid en doet voornamelijk onderzoek naar (selectieve) toegang tot het hoger onderwijs en de ontwikkeling van (onder andere cognitieve) vaardigheden. Hij was projectleider van het universiteitsbrede project Select-UU (2018-2023) dat werd gefinancierd door het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs en waarin de selectie van zowel bachelor als masteropleidingen is geëvalueerd en onderzocht. Dit project resulteerde onder andere in het Handboek Selectie Hoger Onderwijs.