Dr. S.A. (Stefanie) Nelemans

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E2.24
3584 CS Utrecht

Dr. S.A. (Stefanie) Nelemans

Universitair hoofddocent
Jeugd en Gezin
030 253 8855
s.a.nelemans@uu.nl

Dr. Nelemans heeft ervaring met cursussen in alle leerjaren en op alle niveau's (Bachelor 1/2/3, Academische Master, Research Master). In de Bachelor Pedagogische Wetenschappen omvat haar onderwijs in algemene zin de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren in context (o.a., ontwikkelingspsychopathologie, ontwikkeling van adolescenten, pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie). In de Academische Master Clinical Child, Family and Education Studies begeleidt zij voornamelijk thesis studenten. In de Research Master Development and Socialisation in Childhood and Adolescence is zij coördinator en docent van een cursus gericht op de toepassing van longitudinale statistische analyses en wetenschappelijke verslaglegging hiervan en begeleidt zij thesis studenten.

Onderwijskwalificaties: BKO

Betrokken bij de volgende cursus(sen)