Sonja Kruisinga promoveerde in 2004 aan de Universiteit Utrecht. Zij is specialist op het gebied van het commerciële recht in brede zin. Haar onderzoek richt zich onder meer op de uitleg van statuten en op vragen betreffende algemene voorwaarden, zowel vanuit nationaal als vanuit internationaal perspectief. Zij richt zich in haar onderzoek en onderwijs op het ondernemingsrecht en het commercieel contractenrecht.

Naast haar werkzaamheden bij de UU is ze Professional Support Lawyer bij Van Benthem & Keulen Advocaten en Notarissen. Zij is raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag, lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, auteur en bewerker van de Groene Serie Rechtspersonen en de Groene Serie Bijzondere Overeenkomsten van Kluwer. Tot slot geeft zij regelmatig cursussen op het terrein van het commercieel vermogensrecht en is zij docent bij het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie, Studiecentrum Rechtspleging.