Dr. Sonja Kruisinga
s.a.kruisinga@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-20 17:02:13


Profile

Sonja Kruisinga specialized in company law and contract law. She has a special interest in European and international aspects of company law and contract law. She is a specialist in international trade law, in particular on the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

 

 

Scientific expertise
company law
Gegenereerd op 2018-06-20 17:02:13
Curriculum vitae

Education

  • LL.M. at the University of East Anglia in the United Kingdom (1995)
  • Dutch Law at Maastricht University, specializing in European Legal Studies and private law (1996)

Experience

  • 1996 - 1998  junior lecturerer private law Maastricht University
  • 1998 - 2004  lecturer and researcher at the Molengraaff Institute for Private Law, Utrecht University
  • 2004 - now   Associate Professor in Company and Commercial Lawat the Molengraaff Institute for Private Law, Utrecht University

PhD
In 2004 I succesfully defended my PhD thesis '(Non-)conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept?' at Utrecht University, School of Law

Experience abroad

2002 and 2003 at the UNIDROIT Institute for the Unification of Private Law
2003 at the University of Basel, Switzerland
2006 Visiting Scholar at Columbia Law School in New York. 
2012 Visiting Lecturer in Sweden at the university of Lund

 

Gegenereerd op 2018-06-20 17:02:13
All publications
  2017 - Articles
Kruisinga, S.A. (2017). 25 jaar (uitsluiting van het) Weens Koopverdrag in Nederland. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2017 (4), (pp. 165-171).
  2017 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A. & Senden, L.A.J. (2017). Gender Diversity on Corporate Boards in the Netherlands: Waiting on the World to Change. In C. Seierstad, H. Mensi-Klarbach & P. Gabaldon (Eds.), Gender Diversity in the Boardroom (pp. 177-204). Cham: Palgrave Macmillan.
  2017 - Annotations
Kruisinga, S.A. (2017). Uitleg van statuten - Een bespreking van het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 19 april 2016. (3 p.).
  2017 - Invited talk
Kruisinga, S.A. (22.06.2017) Invited speaker Taal in de rechtszaal
Kruisinga, S.A. (12.05.2017) Invited speaker Symposium Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht Amsterdam (12.05.2017) Uitsluiting van het Weens Koopverdrag in Nederland
Kruisinga, S.A. (01.12.2017) Invited speaker Women on Boards
  2016 - Articles
Kruisinga, S.A. (01.06.2016). Annotatie bij Rb. Gelderland 26 mei 2016, JOR 2016/150. Jurisprudentie Ondernemingsrecht, 2016/150 (3 p.).
Kruisinga, S.A. (2016). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2016 (6), (pp. 324) (1 p.).
Kruisinga, S.A. (2016). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2016 (2), (pp. 103-105) (3 p.).
Kruisinga, S.A. (2016). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2016 (4), (pp. 234-235) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2016). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2016 (5), (pp. 280-281) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (07.11.2016). De arresten Visser/Avéro, General Vargas en ForFarmers/Doens: is the devil in the detail? Een beschouwing over de vraag wat rechtens is indien één partij onderling verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2016 (42), (pp. 286-293) (7 p.).
Kruisinga, S.A. (29.10.2016). Statuten of aandeelhoudersovereenkomst?. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016 (7124), (pp. 847-852) (6 p.).
Kruisinga, S.A., Senden, L.A.J. & Lennarts, M.L. (24.05.2016). Van symboolwetgeving naar een aanpak die wél werkt - Een rechtsvergelijkende beschouwing over de vraag hoe m/v-diversiteit kan worden gerealiseerd in de top van het Nederlands bedrijfsleven. Nederlands Juristenblad, 2016 (21), (pp. 1470-1479 ) (10 p.).
  2015 - Articles
Kruisinga, S.A. (2015). Battle of forms revisited: bezien vanuit Europees en internationaal perspectief loopt de Nederlandse wettelijke regeling steeds meer uit de pas. Overeenkomst in de rechtspraktijk, 2015 (3), (pp. 16-20) (5 p.).
Kruisinga, S.A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015 (6), (pp. 316-320) (5 p.).
Kruisinga, S.A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015 (4), (pp. 211-212) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015 (3), (pp. 148-149) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015 (2), (pp. 97-98) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2015). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015 (1), (pp. 43) (1 p.).
Kruisinga, S.A. (2015). Wat is rechtens indien een contractpartij verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing verklaart? Een bespreking van HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1125 (ForFarmers/Doens). Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2015 (6), (pp. 308-310) (3 p.).
  2015 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A., Buijze, A.W.G.J. & Keirse, A.L.M. (2015). The Development of Core Values and the Ambition of the EU in the Field of Administrative Law and Contract Law: Will a General EU Administrative and Contract Law Become a Reality?. In Ton van den Brink, Michiel Luchtman & Miroslava Scholten (Eds.), Sovereignty in the Shared Legal Order of the EU - Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 143-172) (30 p.). Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia.
  2014 - Articles
Kruisinga, Sonja (2014). Contracts for the International Sale of Goods - Recent Developments at the International and European Level. The Dovenschmidt Quarterly (2), (pp. 58-64).
Kruisinga, Sonja & van der Waals, Sanne-Roos (2014). Een nieuwe loot aan de stam van de personenvennootschappen naar Duits recht: de Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (7031), (pp. 828-835).
  2014 - Books
Kruisinga, S.A. & Bertrams, R.I.V.F. (2014). Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag. (366 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A. (2014). Can the Common European Sales Law do without the definition of an SME?. In M. Loos & I. Samoy (Eds.), The Position of Small and Medium-Sized Enterprises in European contract Law (pp. 27-40) (14 p.). Cambridge: Intersentia Publishing.
Kruisinga, S.A. (2014). The Global Challenge of International Sales Law, Country Analysis: the Netherlands. In L.A. DiMatteo (Eds.), The Global Challenge of International Sales Law (pp. 486-501) (16 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Kruisinga, Sonja (2014). The Influence of Domestic Public Law Requirements on the Application of Article 35 CISG. In J. Lookofsky & M.B. Andersen (Eds.), The CISG Convention and Domestic Contract Law (pp. 121-130) (10 p.). Copenhagen: DJØF Publishing.
  2013 - Articles
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
Kruisinga, S.A., Spanjaard, J.H.M. & van Wechem, T.H.M. (2013). Een bespreking van CISG Advisory Council Opinion no 13 Inclusion of standard terms under the CISG. Oude wijn in nieuwe zakken? Of Europese wijn voor de hele wereld?. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, (pp. 266-278) (13 p.).
  2013 - Lectures
S.A. Kruisinga (06.06.2013) Internationale Koop en Algemene Voorwaarden
  2012 - Articles
Kruisinga, S.A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, (pp. 28-29) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3, (pp. 163-166) (4 p.).
Kruisinga, S.A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2, (pp. 110-111) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6, (pp. 317-318) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2012). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, (pp. 274-276) (3 p.).
Keirse, A.L.M., Kruisinga, S.A. & Schaub, M.Y. (2012). Nieuws uit Europa; Twee nieuwe wetgevingsinstrumenten: de richtlijn consumentenrechten en het gemeenschappelijk Europees kooprecht. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, 1, (pp. 11-26) (16 p.).
  2012 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A. (2012). The seller’s right to cure in the CISG and the Common European Sales Law. In A.L.M. Keirse & M.B.M. Loos (Eds.), Alternative Ways to Ius Commune (pp. 157-167) (11 p.). Cambridge: Intersentia.
  2012 - Annotations
Kruisinga, S.A. (2012). 2012, , ().
  2012 - Lectures
S.A. Kruisinga (15.06.2012) Spreker
S.A. Kruisinga (20.04.2012) Voorzitter (en organisator)
  2011 - Articles
Kruisinga, S.A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, (pp. 40-42) (3 p.).
Kruisinga, S.A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2, (pp. 79-82) (4 p.).
Kruisinga, S.A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4, (pp. 163-165) (3 p.).
Kruisinga, S.A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6, (pp. 250-252) (3 p.).
Kruisinga, S.A. (2011). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, (pp. 211-214) (4 p.).
Kruisinga, S.A. (2011). Koop en plaats van levering in de zin van art. 5 Brussel I. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, (pp. 1-11) (11 p.).
Boele-Woelki, K., Kruisinga, S.A. & Keirse, A.L.M. (2011). Naar een contractenrecht voor de Unie: waar de Europese regelgever aan moet denken. Nederlands Juristenblad, 2, (pp. 58-65) (8 p.).
Kruisinga, S.A. (2011). The seller’s right to cure in the CISG and the Common European Sales Law. European Review of Private Law, 19 (6), (pp. 907-919) (13 p.).
  2011 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A. (2011). Incorporation of Standard Terms under the CISG and Electronic Communication. In I. Schwenzer & L. Spagnolo (Eds.), Towards Uniformity (pp. 69-82) (14 p.). Den Haag: Eleven Publishing.
  2010 - Articles
Kruisinga, S.A. & Leber, L. (2010). A letter of comfort: does it offer any comfort? Een beschouwing over de letter of comfort naar Nederlands recht met een blik over de grens. Vermogensrechtelijke annotaties (1), (pp. 3-29) (27 p.).
Kruisinga, S.A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (1), (pp. 24-26) (3 p.).
Kruisinga, S.A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (4), (pp. 177-178) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (5), (pp. 225-228) (4 p.).
Kruisinga, S.A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (3), (pp. 120-124) (5 p.).
Kruisinga, S.A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (2), (pp. 63-66) (4 p.).
Kruisinga, S.A. (2010). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2010 (6), (pp. 279-282) (4 p.).
Kruisinga, S.A. (2010). Reactie op T.H.M. van Wechem en J.H.M. Spanjaard, De toepasselijkheid van algemene voorwaarden onder het Weens Koopverdrag: nieuwe trend in de Nederlandse (lagere) rechtspraak?. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk (3), (pp. 107-112) (6 p.).
  2010 - Books
Kruisinga, S.A. & Bertrams, R.I.V.F. (2010). Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag. (343 p.). Deventer: Kluwer.
  2010 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A. (2010). Battle of forms. In B Wessels (Eds.), Algemene voorwaarden (pp. 35-49) (15 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Articles
Kruisinga, S.A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5 (2009), (pp. 228-229) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1 (2009), (pp. 53-55) (3 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6 (2009), (pp. 260-262) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2 (2009), (pp. 110-112) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4 (2009), (pp. 191-192) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3 (2009), (pp. 152-155) (3 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). Internationale koop in Brussel I. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2 (2009), (pp. 69-77) (8 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). The Impact of Uniform Law in National Law: Limits and Possibilities – CISG and Its Incidence in Dutch Law. Electronic Journal of Comparative Law, 13.2 (2009), (pp. 1-20) (20 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). The Netherlands/International Sales Law. European Journal of Commercial Contract Law, 3 (2009), (pp. 204-204) (1 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). The Netherlands/International Sales Law. European Journal of Commercial Contract Law, 1 (2009), (pp. 40-41) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2009). The Netherlands/International Sales Law. European Journal of Commercial Contract Law, 2 (2009), (pp. 103-105) (3 p.).
  2009 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A. (2009). Handhaving van vermogen: conservatoir beslag en bankgarantie. In E.F.D. Engelhard (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 229-245) (16 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kruisinga, S.A. (2009). III Weens Koopverdrag (CISG), artt. 14 t/m 24. In A.P.A. de Klerk-Leenen & B. Wessels (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (pp. 1-54) (54 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Book reviews
Kruisinga, S.A. (2009). CISG Methodology. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, (pp. 221-225) (5 p.).
  2008 - Articles
Kruisinga, S.A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6 (2008), (pp. 278-280) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2 (2008), (pp. 69-70) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1 (2008), (pp. 33-34) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3 (2008), (pp. 123-125) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4 (2008), (pp. 164-165) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2008). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5 (2008), (pp. 221-222) (2 p.).
  2008 - Books
Bijl, M.C., Giesen, I., Kruisinga, S.A. & Struycken, T.H.D. (2008). 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien. (310 p.). Den Haag: Boom Jurididsche uitgevers.
  2008 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A. (2008). Vervaltermijn bij koop: van Molengraaff tot heden. In M. Bijl (Eds.), 150 jaar Molengraaff: terugkijken en vooruitzien (pp. 211-222) (11 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Articles
Kruisinga, S.A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4, (pp. 178-179) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2, (pp. 97-98) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6, (pp. 258-258) (1 p.).
Kruisinga, S.A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, (pp. 33-34) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2007). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, (pp. 209-211) (3 p.).
Kruisinga, S.A. (2007). De aansprakelijkheid van de verkoper in de CISG voor het in acht nemen van buitenlandse regelgeving. Maandblad voor vermogensrecht, 2007 (7/8), (pp. 156-160) (4 p.).
Kruisinga, S.A. (2007). Uitleg van bankgaranties, over Haviltex en strikte conformiteit. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2007 (9), (pp. 379-385) (6 p.).
  2007 - Books
Kruisinga, S.A. & Bertrams, R.I.V.F. (2007). Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag. (358 p.). Deventer: Kluwer.
  2007 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A. (2007). Valkuilen bij internationale overeenkomst van koop en verkoop. In B. Wessels (Eds.), Contracten maken (pp. 221-237) (17 p.). Deventer: Kluwer.
  2006 - Articles
Kruisinga, S.A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 5, (pp. 201) (1 p.).
Kruisinga, S.A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 4, (pp. 154-155) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 3, (pp. 115) (1 p.).
Kruisinga, S.A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 1, (pp. 24-25) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 6, (pp. 237-238) (2 p.).
Kruisinga, S.A. (2006). Commercialia Handelskoop. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2, (pp. 60) (1 p.).
Kruisinga, S.A. & Schoolderman, F.L.C. (2006). Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot: van Utrecht tot Wenen. Ars aequi, 8, (pp. 764-767) (4 p.).
  2006 - Book parts / chapters
Kruisinga, S.A. (2006). Battle of forms (hoofdstuk 2). In B. Wessels (Eds.), Algemene voorwaarden (Serie Recht en Praktijk) (pp. 31-45) (15 p.). Deventer: Kluwer.
van Huizen, Ph.H.J.G. & Kruisinga, S.A. (2006). Een bankgarantie: lees maar, er staat wat er staat. In M. De Cock Bunning, J Brinkhof & E.H. Hondius (Eds.), Internationaal contracteren, feestbundel voor Willem Grosheide (pp. 137-145) (9 p.). Den Haag: Boon Juridische Uitgevers.
Kruisinga, S.A. (2006). Weens Koopverdrag (CISG), Inleiding en artt. 1 t/m 13. In A.P.A De Klerk-Leenen & B. Wessels (Eds.), De Groene Serie Privaatrecht, Bijzondere Overeenkomsten (pp. losbladig). Deventer: Kluwer.
  2006 - Annotations
Kruisinga, S.A. (23.08.2006). RO 2006, , ().
  2005 - Articles
Kruisinga, S.A. (2005). De battle of the forms in internationaal perspectief: een eerlijke strijd? Een vergelijkende beschouwing over de battle of the forms in het Weens Koopverdrag. Contracteren: tijdschrift voor de contractspraktijk, (pp. 4-9) (6 p.).
  2005 - Annotations
Kruisinga, S.A. (02.03.2005). NTHR 2006, , (Non-conformiteit en dioxine).
  2004 - Articles
Kruisinga, S.A. (2004). Commerciële koop over de grenzen: over het gebruik van algemene voorwaarden in internationale verhoudingen. Nederlands tijdschrift voor handelsrecht, 2004 (3), (pp. 60-68) (9 p.).
  2004 - Annotations
Kruisinga, S.A. (26.03.2004). NTHR 2005, , (Performance bond, a bond to perform?). HR 26 maart 2004 NJ 2004, 309 getPages.
  2003 - Articles
Kruisinga, S.A. & Dokter, H. (2003). The application of the CISG in the Netherlands: a Dutch treat for the CISG?. Internationales Handelsrecht, (pp. 105-115) (11 p.).
  2001 - Articles
Kruisinga, S.A. (2001). Het toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag: door de Deense Ostre Landsret wordt aan het voorbehoud in de zin van artikel 92 een beperkte werking toegekend. Nederlands Internationaal Privaatrecht, (pp. 40-43) (4 p.).
Kruisinga, S.A. (2001). What do consumer and commercial sales law have in common? A comparison of the EC Directive on conumer sales law and the UN Convention on contracts for the international sale of goods. European Review of Private Law, 2 & 3, (pp. 177-188) (12 p.).
  2000 - Articles
Kruisinga, S.A. (2000). Internationale koop, het ICC-model internationale koop contract en vervoer. Legal History Review, (pp. 73-80) (8 p.).
  1999 - Articles
Kruisinga, S.A. (1999). Het Weens Koopverdrag geconcretiseerd in het ICC-model internationaal koopcontract. Dossier, 35, (pp. 24-28) (4 p.).
  0 - Lectures
S.A. Kruisinga () Internationale Koop
^ top
Gegenereerd op 2018-06-20 17:02:13

My specialization is (international) commercial contract law, in particular international sales law and the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

In addition, I have also specialized in company law and private international law. In this research I have focused on letters of comfort, standard terms, choice of law and the importance of shareholders agreements.

My field of interest is in the crossover of contract law, company law and private international law.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:02:13

Bachelor's and Master's courses in the field of commercial contract law and company law.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:02:13
Additional functions and activities
  • Editor of the Netherlands Journal for Commercial Law (Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, NTHR) 
  • Deputy justice at the Court of Appeal in The Hague

 

Gegenereerd op 2018-06-20 17:02:13
Full name
Dr. S.A. Kruisinga Contact details
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT
The Netherlands


Phone number (direct) +31 30 253 7194
Fax +31 (030) 253 72 03
Gegenereerd op 2018-06-20 17:02:13
Last updated 06.02.2018