- zedelijkheidswetgeving

- discriminatie

- culturele delicten

- multiculturaliteit & burgerschapsopvattingen

- slachtofferrechten

- schadevergoeding

- herstelrecht

- aansprakelijkheidsrecht

 

Afgesloten projecten
Project
Civiel schadeverhaal via het strafproces. Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij 01-08-2015 tot 31-08-2016
Algemene projectbeschrijving

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt:
Hoe ziet de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten aanzien van de afdoening van de voeging benadeelde partij in het strafproces er anno 2016 uit?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:

  1. Hoe verloopt de voorbereiding van de voeging benadeelde partij? Welke knelpunten doen zich daarin voor en zijn daarvoor oplossingen gevonden?
  2. Hoe vaak is jaarlijks sprake van een voeging benadeelde partij en hoe verhoudt dit zich tot het jaarlijkse totale aantal zaken?
  3. Wat kan op grond van beschikbare data worden gezegd over het aantal en typen zaken waarin de vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard of gedeeltelijk niet-ontvankelijk wordt verklaard?
  4. Hoe adviseert het Openbaar Ministerie en beslist de strafrechter in zaken waarin het gaat om delicten waarin civiel schadeverhaal via het strafproces gelet op de aard van die delicten haalbaar lijkt te zijn?
  5. In hoeverre doen de knelpunten met betrekking tot de voeging zoals in 2007 vastgesteld zich nog voor en in hoeverre zijn er eventuele nieuwe knelpunten ontstaan?
  6. In hoeverre is het mogelijk om meer van dergelijke (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk verklaarde zaken toch in het strafproces te kunnen afdoen? Welke aanpassingen in de behandeling van de civiele voeging zijn daarvoor nodig?
Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig WODC
Overige projectleden
  • Drs. P. Backers
  • E.M. van Gelder
Project
Tort and Crime 15-07-2013 tot 01-07-2014
Rol
Uitvoerder
Financiering
Anders

In 1999 is zij gepromoveerd op het proefschrift getiteld: De strafwaardigheid van seksueel misbruik. Haar onderzoeksbelangstelling ligt vooral op het gebied van de zedelijkheidswetgeving, slachtoffers & slachtofferrechten, schadevergoedings, herstelrecht, discriminatie, multiculturaliteit en burgerschapsopvattingen en aansprakelijkheidsrecht.