Dr. Rosanna Nagtegaal MSc

Promovendus
Public Governance and Management
Universitair docent
Public Governance and Management
r.nagtegaal@uu.nl

Rosanna Nagtegaal studeerde Bestuurskunde aan Tilburg University en de University of Potsdam. Vervolgens was zij student aan de Universiteit Utrecht waar zij de Researchmaster in Public Administration and Organisational Science cum laude afsloot. Daarna promoveerde zij aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Zij voerde onderzoek uit naar hoe gedragswetenschap kan helpen om het gedrag van publiek werknemers te begrijpen en verbeteren. Hierin betrok zij technologische innovaties, zoals het gebruik van algoritmen. Momenteel is ze als post-doc werkzaam op het 'Samen aan het Werk' project. Hierin bestudeert zij hoe we gedragsinzichten kunnen gebruiken zodat werkgevers meer mensen met een beperking aannemen.