Prof. dr. R. (Roos) Masereeuw

Prof. dr. R. (Roos) Masereeuw

Vicedecaan
Algemeen FBW
Hoogleraar
Pharmacology
030 253 3529
r.masereeuw@uu.nl

Het onderzoek van de Masereeuw-groep bestaat uit twee lijnen.

1.  Modelleren van ziektes

Het doel is om de wisselwerking te ontrafelen tussen (therapeutische) moleculen en biologische systemen in organen. De onderzoeksgroep gebruikt kweeksystemen die de functie van organen in gezonde mensen en in patiënten zo goed mogelijk nabootsen. Daaronder vallen driedimensionale orgaanculturen zoals de zogenaamde organen-op-chip-technologie.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar onder meer nieren en darmen en de combinatie van die twee organen. Dat maakt het mogelijk om de wisselwerking tussen twee organen te bestuderen wanneer één van de twee uitvalt. Het uiteindelijke doel is om met deze modellen nieuwe geneesmiddeltherapieën te ontwikkelen.

2.  Regeneratieve (nefro-)farmacologie

Met de onderzoekslijn regeneratieve (nefro-)farmacologie hoopt Masereeuw nieuwe therapeutische strategieën te kunnen ontwikkelen om bij schade aan de nieren het herstel van de nierfunctie te bevorderen. Verder wil ze inzicht krijgen in processen die de uitscheiding door de nieren bepalen van lichaamseigen én lichaamsvreemde stoffen zoals geneesmiddelen. De laatste jaren is inzicht ontstaan in de manier waarop de nieren met deze stoffen omgaan en hoe de processen te beïnvloeden zijn. Daarmee zijn nieuwe aangrijpingspunten te ontwikkelen om de functie van nieren bij uitval te verbeteren.

Voor dit onderzoek heeft de Masereeuw-groep unieke, gepatenteerde menselijke cellijnen ontwikkeld die goed gekarakteriseerd zijn en waarmee de uitscheiding van geneesmiddelen en afvalstoffen goed te voorspellen is. Deze cellijnen worden onder meer gebruikt in de ontwikkeling van een biologische kunstnier en verschillende ‘nier-op-chip’ systemen.

Projecten
Project
Drug disposition On-a-Chip: a multi-organ-on-a-chip model tailored to mimic ADME/PK in vitro
Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - overig Health~Holland

Onderzoeksprojecten

Een selectie van Roos Masereeuws lopende onderzoek:

  • RenalToolBox: Novel technologies for evaluating the efficacy and safety of cell-based therapies for kidney disease, EU Marie Curie Initial Training Networks (ITN). Subsidieronde: H2020-2018-ET-813839. Periode: 2019-2023
  • RESCUE: Local Training Network on Regenerative medicine and Stem Cell technology in UtrEcht; H2020-MSCA-COFUND-2017. Primair onderzoeker van het Regenerative Medicine Utrecht consortium. Periode: 2019-2023
  • HUB U-AIM: Utrecht Advanced In Vitro Models. Utrecht Life Sciences. Programmacoördinator samen met Prof. dr. Jos Malda. 2018-2023
  • Organ function on-a-chip: development of individual gut and liver function on chip systems, also suitable for studying organ-organ interactions (liver-gut-kidney). Project in samenwerking met TNO Innovation for Life. Periode: 2018-2020
  • Regenerative Medicine Crossing Borders (RegMedXB). Periode: 2017-2022
  • Three-dimensional bioprinting of vascularized kidney tubules for uremic toxin removal.  Nierstichting Nederland (17PHD16). Periode: 2017-2021