Ruben Nicolas

Promovendus
Sectie Entrepreneurship

Ruben Nicolas is PhD kandidaat bij Utrecht School of Economics (USE).

Het onderwerp van Ruben's promotieonderzoek is Duurzame en Sociale Publieke Inkoop. Wereldwijd hebben publieke organisaties ambitieuze doelen gesteld voor 2030 en 2050 aangaande diverse maatschappelijke thema's. Met de inkoop van meer duurzame en sociale producten, diensten en werken kan de publieke inkoop, die goed is voor 12% van het wereldwijde bruto product, bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen.

De toepassing van duurzame en sociale publieke inkoop en kennis over de effecten zijn echter nog beperkt. Ruben's onderzoek behandelt eerst de toepassing van duurzaam en sociaal inkopen en hoe deze wordt beïnvloed door institutionele factoren (e.g. recht en beleid) en organisatorische structuren in het publieke domein. Vervolgens wordt behandeld hoe de publieke inkoop duurzaam gedrag van aanbieders op de markt beïnvloedt en in welke mate bepaalde inkooptechnieken (e.g. procedures, incentives en interacties met de markt) meer duurzame en sociale uitkomsten opleveren. 

Het promotietraject staat onder begeleiding van prof. dr. ir. Fredo Schotanus, dr. Helen Toxopeus en mr. dr. Willem Janssen. Ruben is verbonden aan de Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP) en is deel van de sectie Entrepreneurship van de Utrecht School of Economics. De leerstoel Publieke Inkoop wordt ondersteund door het Ministerie van Defensie, Ministerie van BZK/DGOO, Ministerie van J&V, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Belastingdienst, Nationale Politie, UBR|HIS, UWV en Stichting Rijk.

 

Read Ruben's interview with UUCePP (Dutch / English)