Leeropdracht
Historische Nederlandse letterkunde voor 1500
Benoemingsdatum 01-09-2000
Oratiedatum 26-04-2002
Profiel

Prof.dr. Paul Wackers was tot eind december 2015 hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde tot 1500 binnen het Department Talen, Literatuur en Communicatie. Hij publiceerde over veel verschillende onderwerpen. Rode draden in zijn onderzoek worden gevormd door de Nederlandse en de Europese Reynaert-traditie; de relaties tussen Latijn en Middelnederlands en in verband daarmee het fenomeen meertaligheid in de middeleeuwen; geestelijke literatuur; en tenslotte verzamelhandschriften. Veel van zijn publicaties besteden aandacht aan de methodologische aspecten van onderzoek.
Op deze site is alleen een overzicht te vinden van zijn publicaties sinds zijn benoeming in Utrecht. Een deel van zijn oudere werk is raadpleegbaar via de DBNL (klik hier).

Hij is Honorary President van de International Reynard Society / Société Internationale Renardienne en was mede-oprichter en jarenlang een van de editeurs van Reinardus, het jaarboek van deze Society.

Gegenereerd op 2018-02-20 18:05:47
Sleutelpublicaties

Wackers, P.W.M. (2016). Authority in Middle Dutch. In Pieter De Leemans & Michèle Goyens (Eds.), Translation and Authority - Authorities in Translation (pp. 17-38) (22 p.). Turnhout: Brepols.

Wackers, P.W.M. (2014). The Reynaert story as a vehicle for intellectual recreation - The case of the Grooten ende nieuwen Reinart de voss. Reinardus, 26, (pp. 198-220).

Wackers, P.W.M. (2010). Een berijmde brief over het volmaakte leven. In K. Schepers & F. Hendrickx (Eds.), De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere SJ bij zijn zeventigste verjaardag (pp. 629-651) (689 p.). Leuven: Peeters.

Besamusca, A.A.M., Wackers, P.W.M. & Bouwman, H.A.Th. (2002). Reynaert in tweevoud. Deel 1: Van den vos Reynaerde, bezorgd door A. B. en B. B. Deel 2: Reynaerts historie, bezorgd door P.W. Amsterdam: Bert Bakker.

Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2017). Mag dat? Over het interpreteren van Van den vos Reynaerde. Tiecelijn, 30, (pp. 25-39) (15 p.).
  2017 - Populariserende publicaties
Wackers, P.W.M. (2017). De levens van Tiecelijn en van Reinardus. Tiecelijn, 30, (pp. 350-359) (10 p.).
Wackers, P.W.M. (2017). Het XXIIste colloquium van de International Reynard Society, Reading, 13-16 juli 2017. Tiecelijn, (pp. 372-374) (3 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2016). Authority in Middle Dutch. In Pieter De Leemans & Michèle Goyens (Eds.), Translation and Authority - Authorities in Translation (pp. 17-38) (22 p.). Turnhout: Brepols.
  2016 - Populariserende publicaties
Wackers, P.W.M. (2016). Vos. Madoc, 30 (4), (pp. 250-251) (2 p.).
Wackers, P.W.M. (2016). Wat staat er eigenlijk? Over het editeren van Van den vos Reynaerde. Tiecelijn, 29 (9), (pp. 98-118) (21 p.).
  2016 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (23-11-2016) Boethius in het Latijn en het Middelnederlands
P.W.M. Wackers (04-12-2016) De levens van Tiecelijn en van Reinardus
P.W.M. Wackers (22-09-2016) Names of authors and signals of authority in Middle Dutch texts (paper)
P.W.M. Wackers (04-07-2016) Transformations of the human mind. How to become bestial or divine. Lecture in the session "Channeling the sublunary experience 1"
P.W.M. Wackers (01-01-2016) Wie was Willem?
P.W.M. Wackers (26-04-2016) Ysengrimus: de vader van de Europese dierenepiek. Gastcollege
  2015 - Populariserende publicaties
Wackers, P.W.M. (2015). Dumbarton Oaks Medieval Library. Tiecelijn, 28, (pp. 248-255) (8 p.).
Wackers, P.W.M. (2015). Isengrins overwinning op Renart - De 'branche' van Philippe van Novare. Tiecelijn, 28, (pp. 136-143) (8 p.).
  2015 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (16-07-2015) Allegory in the Dialogus creaturarum tradition
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2014). The Reynaert story as a vehicle for intellectual recreation - The case of the Grooten ende nieuwen Reinart de voss. Reinardus, 26, (pp. 198-220).
Wackers, Paul (2014). Voorzichtig: Valuta. Want hi verkende dien name wale - opstellen voor Willem Kuiper (pp. 181-185) (5 p.). Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen.
  2014 - Vakpublicaties
Wackers, Paul (2014). Kinderboeken en Reynaerts historie in de eenentwintigste eeuw: een ongemakkelijke relatie. Tiecelijn, 27, (pp. 230-237) (8 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, Paul, Trachsler, R. & van den Abeele, B. (2013). Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society. Vol. 25. (174 p.). amsterdam: John Benjamins.
  2013 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (09-07-2013) Authority in Middle Dutch
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2012). Boekbespreking Joost van Driel, Meesters van het woord. Middelnederlandse schrijvers en hun kunst. Nederlandse Letterkunde, 3, (pp. 3-6) (4 p.).
Wackers, P.W.M., van den Abeele, B. & Trachsler, R. (2012). Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society. Volume 24. Amsterdam: John Benjamins.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2011). "Nu wil ik dat het spruit in mijn gedachten". Hélène Nolthenius (1920-2000). Millennium, 25 (2), (pp. 175-188) (14 p.).
Wackers, P.W.M. (2011). Bookreview Jill Mann, From Aesop to Reynard. Beast Literature in Medieval Britain. Reinardus, 23, (pp. 214-218) (5 p.).
Wackers, P.W.M., van den Abeele, B. & Trachsler, R. (2011). Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society. Volume 23. (218 p.). Amsterdam: John Benjamins.
Wackers, P.W.M. (2011). The Middle Dutch 'Reynaert' Tradition and its Links with the German Fox Stories. Zeitschrift fur deutsche Philologie. Sonderheft, 130, (pp. 141-153) (13 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
Wackers, P.W.M. (2011). Boekbespreking Jill Mann. From Aesop to Reynard. Beast Literature in Medieval Britain. Tiecelijn, 24, (pp. 314-318) (5 p.).
  2011 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (08-07-2011) Reynaert and Society: an Uncertain Relationship (key-note lecture)
P.W.M. Wackers (21-09-2011) The manuscript context of Middle Dutch animal tales
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2010). De Nederlandse Reynaert-traditie in prenationaal, nationaal en transnationaal perspectief. Internationale Neerlandistiek, 48 (jubileumnummer IVN 1970-2010), (pp. 22-32) (88 p.).
Wackers, P.W.M. (2010). Een berijmde brief over het volmaakte leven. In K. Schepers & F. Hendrickx (Eds.), De letter levend maken. Opstellen aangeboden aan Guido de Baere SJ bij zijn zeventigste verjaardag (pp. 629-651) (689 p.). Leuven: Peeters.
Wackers, P.W.M. & van den Abeele, B. (2010). Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society. (207 p.). Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins.
  2010 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (10-05-2010) From Ysengrimus to Reynaerts historie: scenes and themes in the European animal epic
P.W.M. Wackers (12-05-2010) Hadewijch: a female voice from the thirteenth century
P.W.M. Wackers (13-05-2010) Mariken van Nieumeghen e.a.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2009). De tekstcollectie. In H. Kienhorst & K. Schepers (Eds.), Het Wiesbadense handschrift. Hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10. Kritische editie ingeleid en bezorgd door Hans Kienhorst en Kees Schepers. Met bijdragen aan de inleiding van Amand Berteloot en Paul Wackers (pp. 12-21) (698 p.). Hilversum: Verloren.
Wackers, P.W.M. (2009). Ursula Joza, Die mittelniederländische Theophiluslegende. Text und Kommentar. (244 p.). Norderstedt: Books on Demand GmbH.
  2009 - Vakpublicaties
Wackers, P.W.M. (2009). Boek bespreking. Internationale Neerlandistiek, 46, (pp. 70-74) (5 p.).
Wackers, P.W.M. (2009). Bookreview In de schaduw van de keizer. Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230). Spiegel der Letteren, 51, (pp. 503-506) (4 p.).
Wackers, P.W.M. (2009). Reynaert als analfabeet. Tiecelijn, 2, (pp. 314-318) (5 p.).
Wackers, P.W.M. (2009). Troost van een goudsmid. In M. van Egmond, B. Jaski & H. Mulder (Eds.), Bijzonder onderzoek: Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (pp. 224-231) (8 p.). Zwolle: Waanders.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2008). Gheraert Leeu as printer of fables and animal stories. Reinardus, 20, (pp. 128-152) (25 p.).
Wackers, P.W.M. (2008). Methodologische overwegingen bij het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. In L.P. Grijp & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied in de middeleeuwen (pp. 349-360) (12 p.). Amsterdam: AUP.
Wackers, P.W.M. (2008). Petrus Venerabilis. In H. Brinkman, J. Jansen & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 177-180) (4 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2008 - Vakpublicaties
Wackers, P.W.M. (2008). Boekbespreking De articulatie van de mystieke omvorming in 'Die geestelike Brulocht' van Jan van Ruusbroec. Internationale Neerlandistiek, 46, (pp. 70-74) (5 p.).
  2008 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (22-08-2008) Tekst en beeld in handschrift Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, 3004 B 10
P.W.M. Wackers (08-07-2008) The Chameleontic Fox
P.W.M. Wackers (10-06-2008) Twee paren of een driehoeksverhouding? Frans, Latijn en Nederlands in de laatmiddeleeuwse Nederlanden
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. & van den Abeele, B. (2007). Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society. Annuaire de la Societe Internationale Renardienne. (196 p.). Amsterdam: John Benjamins.
Wackers, P.W.M. (2007). Ten geleide. In H. Rijns (Eds.), De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700 (pp. vii-x). Hilversum: Verloren.
Wackers, P.W.M. (2007). Voorouderverering of trend watching? De zin van vakgeschiedenis. Queeste, 13, (pp. 180-185) (6 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
Wackers, P.W.M. (2007). Paul Biegel en de middeleeuwen. Literatuur zonder leeftijd, 73, (pp. 68-79) (12 p.).
Wackers, P.W.M. (2007). Reynaert de vos. In P. Altena, W. Gerritsen, T. van Melle & L. Stapper (Eds.), Van Abelard tot de Zwaanridder. Literaire en historische personages uit middeleeuwen en later tijd, met hun voortleven in de kunsten. Een lexicon (pp. 300-309) (10 p.). Amsterdam: SUN.
  2007 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (24-05-2007) Dieren in middeleeuwse boeken
P.W.M. Wackers (29-08-2007) Gheraert Leeu as printer of fables and animal epics
Wackers, P.W.M. (2007). Ysengrimus (In: Van A tot Z reeks).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2006). Editing Van den vos Reynaerde. Variants, 5, (pp. 259-276) (18 p.).
Wackers, P.W.M. (2006). Een periferie in het centrum. Vernieuwende literatuurgeschiedenis. Queeste, 13, (pp. 61-66) (6 p.).
Wackers, P.W.M. (2006). La tradition des bestiaires en moyen néerlandais. In C. Galderisi & J. Maurice (Eds.), “Qui tant savoit d'engin et d'art”. Mélanges de philologie médiévale offerts à Gabriel Bianciotto (pp. 227-240) (14 p.). Poitiers: Université de Poitiers, Centre d'études supérieures de civilisation médiévale.
Wackers, P.W.M. (2006). Reynaert the Fox: Evil, Comic or Both?. In A.P. Tudor & A. Hindley (Eds.), Grant Risee? The Medieval Comic Presence. La Présence comique médiévale. Essays in Memory of Brian J. Levy (pp. 305-318) (14 p.). Turnhout: Brepols.
  2006 - Populariserende publicaties
Wackers, P.W.M. (2006). Beestjes, beestjes, allemaal beestjes. Een rondgang door de middeleeuwse bestiariumtraditie. tijschrift voor geschiedenis, 19 (1), (pp. 2-17) (16 p.).
Wackers, P.W.M. (2006). Von dem Fuchs Reinart. Deutsche Reimfassung der Dichtung “Van den vos Reynaerde” (= Reinaert I) aus dem 13. Jahrhundert von “Willem, der den Madock machte". tijschrift voor geschiedenis, 19, (pp. 221-226) (6 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2005). An illiterate fox: a remarkable scene from Reynaerts historie. Études de Langue et littérature Francaise de l'Université de hiroshima, 24, (pp. 314-317) (4 p.).
Wackers, P.W.M. (2005). Bookreview Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda. Beiträge zur niederländischen übersetzung der Legenda aurea. Millennium, 18, (pp. 160-162) (3 p.).
Wackers, P.W.M. (2005). De ideale man. Het verschil zit in de details. In B. Besamusca & J. Tigelaar (Eds.), Karolus Rex. Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote (pp. 51-62) (12 p.). Hilversum: Verloren.
Wackers, P.W.M. (2005). De Spelen van Cornelis Everaert. Nederlandse Letterkunde, 10, (pp. 338-340) (3 p.).
Wackers, P.W.M. (2005). Een rondje bewerken. Van Nederlands naar Duits en weer terug. In R. Sleiderink, V. Uyttersprot & B. Besamusca (Eds.), Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. (pp. 217-237) (21 p.). Leuven: Davidsfonds.
Wackers, P.W.M. & Schlusemann, R. (2005). Reynaerts historie. Mittelniederländisch, Neuhochdeutsch. Münster: Agenda Verlag.
Wackers, P.W.M. (2005). The Middle Dutch Bestiary Tradition. In B. van den Abeele (Eds.), Bestiaires médiévaux. Nouvelles perspectives sur les manuscrits et les traditions textuelles (pp. 249-264) (16 p.). Louvain-la-Neuve: Institut d'études médiévales.
Wackers, P.W.M. (2005). Van twifel. Beschouwingen over het thema van de twijfel in enkele Middelnederlandse teksten. In A. Berteloot, J. Konst & N. Zwijnenburg (Eds.), Handelingen van de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse taalgebied (Berlijn, 18--20 maart 2004). (pp. 32-43) (12 p.). Münster: Agenda Verlag.
  2005 - Vakpublicaties
Wackers, P.W.M. (2005). De verdeling van de prooien, nawoord. tijschrift voor geschiedenis, 18 (4), (pp. 339-343) (5 p.).
  2005 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (16-12-2005) Editing Van den vos Reynaerde
P.W.M. Wackers (02-08-2005) How comic can a villain be? Reflections on the character of Reynard the Fox
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M., de Bruin, M. & Oosterman, J. (2004). Bookreview Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 120, (pp. 173-175) (3 p.).
Peperkamp, B.J., Kemperink, Mary & Wackers, P.W.M. (2004). Literatuur en natuurwetenschap. Nederlandse Letterkunde, 9 (3), (pp. 205-209) (5 p.).
Wackers, P.W.M., Kemperink, M. & Peperkamp, B.J. (2004). Literatuur en natuurwetenschap. Ter inleiding. Nederlandse Letterkunde, 9 (themanr.), (pp. 205-209) (5 p.).
  2004 - Vakpublicaties
Wackers, P.W.M., Varty, K. & Lodge, A. (2004). Bookreview The earliest branches of the Roman de Renart. tijschrift voor geschiedenis, 17, (pp. 49-51) (3 p.).
  2004 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (15-10-2004) Boek, schilderij en spiegel. Een beschouwing over enkele ontwikkelingen in de medievistiek
P.W.M. Wackers (18-10-2004) The Wiesbaden manuscript: the first critical edition in the MVN-series
P.W.M. Wackers (19-03-2004) Van twifel. Beschouwingen over het thema van de twijfel in enkele Middelnederlandse teksten
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2003). Het Circemetrum in de Gentse Boethius van 1485. In E. Ruijsendaal, G. Rutten & F. Vonk (Eds.), Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn! Opstellen voor Geert Dibbets (pp. 219-230) (12 p.). Munster (Westfalen): Nodus Publikationen.
Wackers, P.W.M. (2003). 'Much Ado about Nothing'. Remarks on the Projected Illustration Cycle of Ms. B of Reynaerts historie. In B.J. Levy & P.W.M. Wackers (Eds.), Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society, volume 16 (pp. 195-208) (14 p.). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Wackers, P.W.M. & Levy, B. (2003). Reynardus. Yearbook of the International Reynard Society, volume 16. (220 p.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
  2003 - Vakpublicaties
Wackers, P.W.M. (2003). -. Millennium, 17, (pp. 95-98) (4 p.).
Wackers, P.W.M. (2003). Een rijk van betekenissen. Fabeldieren in de middeleeuwen. In J. de Hond (Eds.), Monsters en fabeldieren (pp. 35-57) (23 p.). Amsterdam: Ludion.
  2003 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (13-06-2003) Aantekeningen en nawoord in de BIMILIreeks
P.W.M. Wackers (30-01-2003) Fabels voor de 21e eeuw
P.W.M. Wackers (13-11-2003) Monsters en fabeldieren in de middeleeuwen
P.W.M. Wackers (27-01-2003) Periferie of centrum? Middeleeuwse literatuur in Limburg
P.W.M. Wackers (13-01-2003) Reynaert in tweevoud
P.W.M. Wackers (21-08-2003) The Middle Dutch Bestiary Tradition
P.W.M. Wackers (05-11-2003) Tijdgebonden lezen? Middeleeuwse teksten tussen literatuurwetenschap en kerkgeschiedenis
P.W.M. Wackers (21-06-2003) Zeven eeuwen Reinaartboeken
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2002). A. Stroobant & I. Spijker, Een paard uit de duizend. Nederlandse Letterkunde, 7, (pp. 233-235) (3 p.).
Wackers, P.W.M. (2002). B. McGinn, The Flowering of Mysticism. Ons Geestelijk Erf, 75, (pp. 126-130) (5 p.).
Wackers, P.W.M. (2002). Noodzakelijk maar niet gemakkelijk. Het uitgeven van klassieke werken: een maatschappelijke opdracht. tijschrift voor geschiedenis, 15, (pp. 79-81) (3 p.).
Levy, B. & Wackers, P.W.M. (2002). Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society. Vol. 15. (226 p.). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Besamusca, A.A.M., Wackers, P.W.M. & Bouwman, H.A.Th. (2002). Reynaert in tweevoud. Deel 1: Van den vos Reynaerde, bezorgd door A. B. en B. B. Deel 2: Reynaerts historie, bezorgd door P.W. Amsterdam: Bert Bakker.
Wackers, P.W.M. (2002). Reynaert in tweevoud. Deel 2: Reynaerts historie. Amsterdam: Bert Bakker.
  2002 - Vakpublicaties
Wackers, P.W.M. (2002). Mooi rood is niet lelijk. Madoc, 15 (4), (pp. 226-227) (2 p.).
  2002 - Overige resultaten
Wackers, P.W.M. (26-04-2002). Terug naar de bron. (43 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht.
P.W.M. Wackers (12-06-2002) Zerrspiegel. Die mittelniederländischen Reynaert-Epen als Repräsentationen ihren soziokulturellen Kontexts
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2001). Bookreview Een monnik met een rol. Willem van Affligem, het Kopenhaagse Leven van Lutgart en de fictie van een meerdaagse voorlezing. Nederlandse Letterkunde, 6, (pp. 267-269) (3 p.).
Wackers, P.W.M. (2001). Bookreview Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. Nederlandse Letterkunde, 6, (pp. 178-180) (3 p.).
Wackers, P.W.M. (2001). Die Mittelniederländische enzyclopädische Tradition. In A. Berteloot & D. Hellfaier (Eds.), Jacob van Maerlants 'Der naturen bloeme' und das Umfeld: Vorläufer - Redaktionen - Rezeption (pp. 11-27) (17 p.). Münster: Waxmann Verlag.
Wackers, P.W.M. (2001). Die Mittelniederländische enzyclopädische Tradition. In A. Berteloot & D. Hellfaier (Eds.), Jacob van Maerlants 'Der naturen bloeme' und das Umfeld: Vorläufer -- Redaktionen -- Rezeption (pp. 11-27) (17 p.). Munster, etc.: Waxmann Verlag.
Wackers, P.W.M. (2001). 'Interdisciplinair', n.a.v. "Ysengrimus", uit het Latijn vert. door M. Nieuwenhuis. Amsterdam, 1997; en "De ontsnapping van een gevangene, Nederlandse prozavertaling van het middeleeuwse dierenepos Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam'', door G. van Tussenbroek. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 117 (2), (pp. 188-193) (6 p.).
Wackers, P.W.M. (2001). Medieval French and Dutch Renardian epics: between literature and society. In K. Varty (Eds.), Reynard the Fox. Social engagement and cultural metamorphoses in the Beast Epic from the Middle Ages to the Present (pp. 55-72) (18 p.). New York, Oxford: Berghahn Books.
Wackers, P.W.M. (2001). Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society. Vol. 14. (330 p.). Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins.
Wackers, P.W.M. (2001). Reynaert en Bourgondië. tijschrift voor geschiedenis, 14 (4), (pp. 213-218) (6 p.).
Wackers, P.W.M. (2001). The printed Dutch Reynaert tradition, from the fifteenth to the nineteenth century. In K. Varty (Eds.), Reynard the Fox. Social engagement and cultural metamorphoses in the Beast Epic from the Middle Ages to the Present (pp. 73-103) (31 p.). New York, Oxford: Berghahn Book.
Wackers, P.W.M. (2001). The printed Dutch Reynaert tradition, from the fifteenth to the nineteenth century. In K. Varty (Eds.), Reynard the Fox. Social engagement and cultural metamorphoses in the Beast Epic from the Middle Ages to the Present (pp. 73-103) (31 p.). New York, Oxford: Berghahn Books.
Wackers, P.W.M. (2001). The Use of Fables in Reinaerts historie. In E. Gellert & J.O. Krstovic (Eds.), Classical and Medieval Literature Criticism, vol. 44 (pp. 307-316) (10 p.). Detroit: Gale Group.
  2001 - Vakpublicaties
Wackers, P.W.M. (2001). De historische sensatie (column). Madoc, 15 (1), (pp. 28-29) (2 p.).
Wackers, P.W.M. (2001). Ik weet, ik weet, wat jij niet weet (column). Madoc, 15 (3), (pp. 162-165) (4 p.).
Wackers, P.W.M. (2001). Vanzelfsprekendheid (column). Madoc, 15 (2), (pp. 106-107) (2 p.).
  2001 - Overige resultaten
P.W.M. Wackers (11-05-2001) Emancipatie van volkstalen ten opzichte van het Latijn
P.W.M. Wackers (11-01-2001) Fabels
P.W.M. Wackers (02-09-2001) Methodologische overwegingen bij het ''Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600''
P.W.M. Wackers (09-08-2001) ''Much ado about nothing'': the projected illustration cycle of Ms B of ''Reynaerts historie'', Ms I of the ''Roman de Renart'', and the earliest woodcut cycle of the Reynaert story
P.W.M. Wackers (15-11-2001) Reynaert de vos een incarnatie van het kwaad?
P.W.M. Wackers (26-09-2001) 'Typography' and production of manuscripts and incunabula
P.W.M. Wackers (15-02-2001) Van strekkende meter papier naar schijfje; het MNW in de literairhistorische praktijk
P.W.M. Wackers (26-06-2001) Zerrspiegel. Die mittelniederländischen Reynaert-Epen als Repräsentationen ihren soziokulturellen Kontexts
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Wackers, P.W.M. (2000). Een wereldbeeld in een zin. In A.A.M. Besamusca, F.P.C. Brandsma & D.E. van der Poel (Eds.), Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat (pp. 177-181) (5 p.). Hilversum: Verloren.
Wackers, P.W.M. (2000). Medieval French and Dutch Renardian Epics: Between Literature and Society. In K. Varty (Eds.), Reynard the Fox: Social Engagement and Cultural Metamorphoses in the Beast Epic from the Middle Ages to the Present (pp. 55-72) (298 p.). New York, Oxford: Berghahn Books.
Wackers, P.W.M. & Levy, B. (2000). Reinardus, Yearbook of the International Reynard Society, vol. 13. (278 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Wackers, P.W.M. (2000). There are no genres. Remarks on the classification of literary texts. In B. Levy & P.W.M. Wackers (Eds.), Reinardus, vol. 13 (pp. 237-248) (12 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2000 - Vakpublicaties
Wackers, P.W.M. (2000). Eerherstel voor een mystieke amazone. Nederlandse Letterkunde, 5, (pp. 342-344) (3 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-02-20 18:05:48
Project:
Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective
01-09-2010 tot
Algemene projectbeschrijving 
Please see our website.
Rol: Promotor
Individuele projectbeschrijving
Wackers treedt op als adviseur van het project als geheel en zal de promotor zijn van de twee Utrechtse promovendi binnen het project.
Financiering
3e geldstroom - EU: Dit project wordt gefinancierd m.b.v. Humanities in the European Research Area (HERA).
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
GOLIATH (Genealogies of Literature, Autonomisation, Theory and History) 01-01-2012 tot 01-01-2016
Algemene projectbeschrijving
Deze Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap van historisch letterkundigen onder de neerlandici in Nederland en Vlaanderen heeft als doelstelling: (1) het leggen van de grondslagen voor een onderzoek naar verschillende aspecten van de voorgeschiedenis van het moderne literatuurconcept (12e-18e eeuw), (2) op grond van deze bevindingen een aantal centrale vooronderstellingen ter discussie stellen die het literatuurhistorisch onderzoek in de Lage Landen traditioneel hebben gestuurd, met het oog op een verdere uitwerking in vervolgonderzoek en (3) het faciliteren van onderzoekssamenwerking tussen verschillende groepen literatuurhistorici die elkaar in de klassieke onderzoeksstructuren maar zelden ontmoeten, daarbij inbegrepen het creëren van nieuwe internationale onderzoeksverbanden. 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: FWO subsidie
Projectleden
Overige projectleden:
  • Projectleider: Jürgen Pieters (Universiteit Gent)
  • en neerlandici aan universiteiten in Louvain-la-Neuve
  • Antwerpen
  • Leuven
  • Leiden en Nijmegen
Project:
Dierenepiek 01-01-2000 tot 01-09-2015
Algemene projectbeschrijving
Los van gesubsidieerde projecten besteedt Wackers in zijn onderzoek aandacht aan de Europese en de Nederlandse dierenepiek. Binnen dit kader is hij Redacteur van Reinardus, Yearbook of the International Reynard Society en is hij lid van het team achter Animaliter, het interdisciplinaire lexicon Tiere in der Literatur des Mittelalters.  
Rol: Uitvoerder Financiering
Anders: Dit project voer ik uit als individuele onderzoeker in samenwerking met collega's elders.
Projectleden
Project:
Verzamelde Vroomheid. Een handschrift als spiegel van lekendevotie rond 1400 01-09-2001 tot 01-06-2006
Algemene projectbeschrijving
De codex Wiesbaden, Hessisches Hauptsstaatsarchiv, Hss. Abt. 3004 B 10 biedt een even unieke als onbekende collectie Middelnederlandse geestelijke literatuur op rijm en in proza, die een getuigenis is van de laatmiddeleeuwse lekenvroomheid. Van de vele fascinerende aspecten van dit handschrift zijn slechts de illustraties onderzocht. Dit project beoogt een ontsluiting van de tekstcollectie door editering van het handschrift en analyse van de ontstaansgeschiedenis, de gebruikssfeer en de religieuze mentaliteit ervan. Het onderzoek zal uitmonden in een kritische editie van de codex en in een zestal artikelen over de bijzondere wijze waarop dit handschrift is samengesteld, over enkele kernteksten daaruit en over de cultuurhistorische context waarin deze tekstcollectie geplaatst moet worden. 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Red Letter Days: Rubrics, Images and Indulgences in Middle Dutch Prayer Books 01-09-2001 tot 01-09-2005
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Gegenereerd op 2018-02-20 18:05:48
Nevenfuncties

Honorary President van de International Reynard Society
Lid van de Advisory Board van de serie Medieval Identities: Socio-Cultural Spaces (University of Hull + Brepols)
Redactielid van het jaarboek Tiecelijn
Lid projectgroep Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden (Huygens Instituut, KNAW)

Gegenereerd op 2018-02-20 18:05:48
Volledige naam
prof. dr. P.W.M. Wackers Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 2.43
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8322
Telefoonnummer afdeling 030 253 6041
Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Gegenereerd op 2018-02-20 18:05:48
Laatst bijgewerkt op 26-04-2017