Prof. dr. Paul Wackers

Hoogleraar
Middeleeuwse Cultuur
p.w.m.wackers@uu.nl
Projecten
Project
Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collections from a European Perspective 01-09-2010
Algemene projectbeschrijving
Please see our website.
Rol
Promotor
Individuele projectbeschrijving
Wackers treedt op als adviseur van het project als geheel en zal de promotor zijn van de twee Utrechtse promovendi binnen het project.
Financiering
3e geldstroom - EU Dit project wordt gefinancierd m.b.v. Humanities in the European Research Area (HERA).
Afgesloten projecten
Project
GOLIATH (Genealogies of Literature, Autonomisation, Theory and History) 01-01-2012 tot 01-01-2016
Algemene projectbeschrijving
Deze Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap van historisch letterkundigen onder de neerlandici in Nederland en Vlaanderen heeft als doelstelling: (1) het leggen van de grondslagen voor een onderzoek naar verschillende aspecten van de voorgeschiedenis van het moderne literatuurconcept (12e-18e eeuw), (2) op grond van deze bevindingen een aantal centrale vooronderstellingen ter discussie stellen die het literatuurhistorisch onderzoek in de Lage Landen traditioneel hebben gestuurd, met het oog op een verdere uitwerking in vervolgonderzoek en (3) het faciliteren van onderzoekssamenwerking tussen verschillende groepen literatuurhistorici die elkaar in de klassieke onderzoeksstructuren maar zelden ontmoeten, daarbij inbegrepen het creëren van nieuwe internationale onderzoeksverbanden.
Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - overig FWO subsidie
Overige projectleden
  • Projectleider: Jürgen Pieters (Universiteit Gent)
  • en neerlandici aan universiteiten in Louvain-la-Neuve
  • Antwerpen
  • Leuven
  • Leiden en Nijmegen
Project
Red Letter Days: Rubrics, Images and Indulgences in Middle Dutch Prayer Books 01-09-2001 tot 01-09-2005
Rol
Onderzoeksleider
Financiering
2e geldstroom - NWO
Project
Verzamelde Vroomheid. Een handschrift als spiegel van lekendevotie rond 1400 01-09-2001 tot 01-06-2006
Algemene projectbeschrijving
De codex Wiesbaden, Hessisches Hauptsstaatsarchiv, Hss. Abt. 3004 B 10 biedt een even unieke als onbekende collectie Middelnederlandse geestelijke literatuur op rijm en in proza, die een getuigenis is van de laatmiddeleeuwse lekenvroomheid. Van de vele fascinerende aspecten van dit handschrift zijn slechts de illustraties onderzocht. Dit project beoogt een ontsluiting van de tekstcollectie door editering van het handschrift en analyse van de ontstaansgeschiedenis, de gebruikssfeer en de religieuze mentaliteit ervan. Het onderzoek zal uitmonden in een kritische editie van de codex en in een zestal artikelen over de bijzondere wijze waarop dit handschrift is samengesteld, over enkele kernteksten daaruit en over de cultuurhistorische context waarin deze tekstcollectie geplaatst moet worden.
Rol
Onderzoeksleider
Financiering
2e geldstroom - NWO
Project
Dierenepiek 01-01-2000 tot 01-09-2015
Algemene projectbeschrijving
Los van gesubsidieerde projecten besteedt Wackers in zijn onderzoek aandacht aan de Europese en de Nederlandse dierenepiek. Binnen dit kader is hij Redacteur van Reinardus, Yearbook of the International Reynard Society en is hij lid van het team achter Animaliter, het interdisciplinaire lexicon Tiere in der Literatur des Mittelalters.
Rol
Uitvoerder
Financiering
Anders Dit project voer ik uit als individuele onderzoeker in samenwerking met collega's elders.