Mr. P. (Patrick) Reumer

Junior universitair docent
Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen
p.reumer@uu.nl

Patrick Reumer (hij/zijn) is docent-promovendus binnen het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Patrick heeft van 2013 t/m 2020 Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn afstudeerspecialisaties zijn strafrecht en burgerlijk recht, waarbij de focus lag op het gezondheidsrecht, respectievelijk het intellectueel eigendomsrecht. Hij was tevens als junior docent straf(proces)recht een half jaar verbonden aan de sectie strafrecht van de Radboud Universiteit.

Sinds november 2020 is Patrick werkzaam wij het WPI als docent strafrecht. Binnen het onderwijs is Patrick betrokken bij Inleiding Strafrecht, Materieel Strafrecht, Strafrechtelijke Sancties en Privaatrecht in perspectief: Strafrecht en Privaatrecht. Daarnaast begeleid hij bachelorscripties. Van 2023 tot 2029 doet Patrick promotieonderzoek naar euthanasie binnen detentie en begeeft zich daarmee op het snijvlak van gezondheidsrecht, penitentiair recht, strafrecht en mensenrechten. Hij is ten slotte als coördinator verbonden aan het Juridisch Spreekuur Gedetineerden (JSG).