Prof. dr. Peter Simons

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Peter Simons

Emeritus
Educatie
Hoogleraar
Educatie
p.r.j.simons@uu.nl

 

Curriculum Vitae

Prof. Dr. P. Robert-Jan Simons  studeerde psychologie aan de universiteiten van Utrecht (kandidaats) en Amsterdam (doctoraal onderwijs- / ontwikkelingspsychologie) en promoveerde in 1981 aan de Katholieke Universiteit Brabant bij prof. Dr. L.F.W. de Klerk op een proefschrift over het gebruik van metaforen in het onderwijs. Van 1990 tot 2001 was hij hoogleraar onderwijs- en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sindsdien werkt hij als hoogleraar “didactiek in digitale context”aan het expertisecentrum ICT in het onderwijs van de Universiteit Utrecht dat is ondergebracht bij het IVLOS: het Instituut Voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden. Van 2006-2010tot  was hij hoogleraar directeur van het IVLOS. Vanaf januari 2010 combineert hij zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht met het directeurschap van de NSO: de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Hij schreef samen met Sanneke Bolhuis het boek “Leren en werken” en samen met Monique Boekaerts het boek “Leren en instructie: psychologie van de leerling en het leerproces”. Onlangs redigeerde hij s amen met Manon Ruijters de Canon van het leren.

 

 

Naam:                       Prof. Dr. P. R.J.  Simons

Roepnaam:                Robert-Jan

Adres:                       Gietersstraat 8 1015 HB Amsterdam

Telefoon:                   (werk) 030-2534099, bgg 2532601; (thuis) 020-4221933;

Mobiel:                       0641611315

Geboortedatum:         15 mei 1949

Burgerlijke staat:        sinds 2002 gehuwd met Petra.H. Smulders

Kinderen:                   Charlotte (1977), Thijmen (1981), Roos (1984), Juliette (1997), Florine (2003)

 

Opleiding:

- Gymnasium B (Christelijk Lyceum Amstelveen, 1967)

- Kandidaats examen psychologie (Rijks Universiteit Utrecht, 1971)

- Doctoraal examen psychologie (Universiteit van Amsterdam, 1973)

- Promotie tot doctor in de Sociale wetenschappen  (Katholieke Hogeschool  Tilburg, 1981; promotor Prof.Dr. L.F.W. De Klerk; titel proefschrift: Vergelijkenderwijs: de invloed van metaforen op het leren).

Werk:

- Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Am­sterdam, vakgroep Ontwikkelingspsychologie (1973-1974).

- Wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universi­teit Nijmegen, vakgroep ontwikkelingspsychologie (1974-1977).

- Wetenschappelijk medewerker en later Universitair Hoofd­docent aan de Katholieke Universiteit Brabant, vakgroep (sectie) onderwijspsychologie (1977- 1990).

- Hoogleraar interdisciplinaire onderwijskunde, in  het bijzonder de onderwijs-­ en opleidingspsychologie, vakgroep onderwijskunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen (1990 - 2001).

- Hoogleraar didactiek in digitale context. IVLOS, Universiteit Utrecht (2001- heden).

- Hoogleraar-directeur van het IVLOS van de Universiteit Utrecht (2006 – 2010)

- Opleidingsdirecteur van het ICO, de landelijke onderzoeksschool voor onderwijsonderzoek (1 januari 2008 – 2010)

- Docent MO-pedagogiek aan de Katholieke Leergangen te Tilburg en later aan de Nutsacademie te Rotterdam (1978 - 1988).

- Director of study van de postdoctorale leergang “Management van leren en ontwikkeling” van het TIAS (Tilburgs Instituut voor Academische Studies) (1986 – 2000).

- Geassocieerd Partner van Twynstra Gudde Management Consultants (2006 - 2007).

 

Bestuurlijke ervaring

Voorzitter onderwijscommissie Psychologie, Katholieke Universiteit Brabant (1986 – 1990).

- Lid van de reorganisatiecommissie van de subfaculteit psychologie van de Katholieke Universiteit Brabant (1985 - 1986).

Voorzitter lokaal partijbestuur Goirle van de PvdA (1985 – 1987)

- Lid gemeenteraad Goirle (1987-1990).

- Voorzitter vakgroep onderwijskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen (1992 – 1998).

- Voorzitter van het subfaculteitsbestuur pedagogiek en onderwijskunde Katholieke Universiteit Nijmegen (1995 – 1998).

- Onderzoeksdirecteur Nijmeegse school voor Pedagogiek en onderwijskunde (NUOVO) (1998-2001)

- Organisator van de postmaster-leergang Leren, Ontwikkelen en Veranderen, Raboud Universiteit Nijmegen (2005 – heden).

- President van de European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) (1993-1995).

- Organisator van internationale conferenties (EARLI en EHRD).

- Organisator van nationale conferenties (Onderwijsresearchdagen).

- Directeur Expertisecentrum ICT en onderwijs (2001-2010)

- Lid Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (2001- 2008)

- Bestuurslid Stichting ICT op School (2002 – 2006)

- Voorzitter van de beoordelingskamers van de NWO Programma Raad Onderwijs Onderzoek (PROO) (1999 – 2005).