Dr. Pauline Slot

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F2.13
3584 CS Utrecht

Dr. Pauline Slot

Universitair docent
Pedagogiek in Diverse Samenlevingen
030 253 4611
p.l.slot@uu.nl

Publicaties

2024

Wetenschappelijke publicaties

Bleses, D., Jensen, P., Højen, A., Willemsen, M. M., Slot, P., & Justice, L. M. (2024). Examining the effects of an infant-toddler school readiness intervention in center- and family-based programs: Are results generalizable? Early Childhood Research Quarterly, 67, 252-264. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2024.01.001
Romijn, B., Slot, P., Jepma, IJ., Muller, P., Breedeveld, M., & Leseman, P. (2024). Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang: De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld: Gecombineerde metingen 2017-2023. Sardes. https://www.ndfr.nl/content/blg-1136631
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/438067/Romijn_Slot_Jepma_Muller_Breedeveld_Leseman_2024_Kwaliteit_van_de_Nederlandse_kinderopvang_Gecombineerde_metingen_2017-2023.pdf?sequence=1

2023

Wetenschappelijke publicaties

Fukkink, R. G., Slot, P., Breedeveld, M., & Leistra, L. (2023). De peuter-kleuter-groep: Peuters, kleuters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in beeld. Universiteit van Amsterdam. https://research.hva.nl/en/publications/de-peuter-kleuter-groep-peuters-kleuters-leerkrachten-en-pedagogi
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436186/Rapport_PKgroep_def.pdf?sequence=1
Leseman, P., & Slot, P. (2023). De overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs. Politeia, België.
Slot, P., & Leseman, P. (2023). Spelinloop Amsterdam: Ervaringen van ouders en professionals. Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436173/Spelinloop_Rapport_definitief.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Willemsen, M. M., Bleses, D., & Downer, J. (2023). Individual toddlers' interactions with teachers, peers, and the classroom environment in Danish and Dutch childcare: First validation of the inCLASS Toddler. Learning and Individual Differences, 107, Article 102347. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102347
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/435339/1-s2.0-S1041608023000912-main.pdf?sequence=1
Slot, P., Romijn, B., Jepma, IJ., Muller, P., & Leseman, P. (2023). Verschillen in kwaliteit: Een typologische verkenning van de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: Gecombineerde metingen 2017-2019. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/436156/Slot_Romijn_Jepma_Muller_Leseman_2023_Verschillen_in_kwaliteit_Een_typologische_verkenning_van_de_kinderdagopvang_en_buitenschoolse_opvang.pdf?sequence=1
Slot, P., Romijn, B., Jepma, IJ., Muller, P., Breedeveld, M., & Leseman, P. (2023). Knelpunten, werkbeleving en de gevolgen van COVID-19 in de kinderopvangsector. Trendanalyses in de kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Gecombineerde gegevens metingen 2017-2022. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/432411/Slot_Romijn_Jepma_Muller_Breedeveld_Leseman_2023_Knelpunten_werkbeleving_en_de_gevolgen_van_COVID-19_in_de_kinderopvangsector.pdf?sequence=1
Romijn, B., Slot, P., Jepma, IJ., Muller, P., Breedeveld, M., & Leseman, P. (2023). Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang: De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld: Gecombineerde metingen 2017-2022. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/432413/Romijn_Slot_Jepma_Muller_Breedeveld_Leseman_2023_Kwaliteit_van_de_Nederlandse_kinderopvang_Gecombineerde_metingen_2017-2022.pdf?sequence=1
Slot, P., Romijn, B., Muller, P., Jepma, IJ., & Leseman, P. (2023). Verschillen in kwaliteit tussen gastouders. Een typologische verkenning: Gecombineerde metingen 2017-2019. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/432631/Slot_Romijn_Jepma_Muller_Leseman_2023_Verschillen_tussen_gastouders_Een_typologische_verkenning.pdf?sequence=1
Romijn, B., Slot, P., & Leseman, P. (2023). Organization hybridity in the Dutch early childhood education and care system: Organization logic in relation to quality and inclusion. International Journal of Educational Research, 119, Article 102180. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102180
Bleses, D., Willemsen, M. M., Purtell, K. M., Justice, L. M., Slot, P., Dybdal, L., & Højen, A. (2023). Early childhood educator's implementation readiness and intervention fidelity: Findings from a person-centered study. Early Childhood Research Quarterly, 63, 156-168. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2022.12.006
Cadima, J., Aguiar, C., Guedes, C., Wysłowska, O., Salminen, J., Slot, P., Barata, M. C., & Lerkkanen, M. K. (2023). Process Quality in Toddler Classrooms in Four European Countries. Early Education and Development, 34(7), 1565-1589. https://doi.org/10.1080/10409289.2022.2139548

Vakpublicaties

Leseman, P., & Slot, P. (2023). Kwaliteit als sleutel tot maatschappelijk rendement in de kinderopvang. ESB , 108(4827S), 54-59.
Slot, P., & Leseman, P. (2023). Spelinloop: belangrijke schakel in het aanbod. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 6, 44-47.

2022

Vakpublicaties

Leseman, P., van Huizen, T., & Slot, P. (2022). Effecten van de kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 6, 50-55. https://www.kinderopvangkennis.nl/p/effecten-van-kinderopvang-op-de-ontwikkeling-van-kinderen/7914
Jepma, IJ., & Slot, P. (2022). De bso: podium voor talentontwikkeling en kansengelijkheid? Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 3, 44-47. https://www.kinderopvangkennis.nl/p/wetenschap-de-bso-podium-voor-talentontwikkeling-en-kansengelijkheid/7225

2021

Wetenschappelijke publicaties

Slot, P., Romijn, B., Jepma, IJ., Muller, P., & Leseman, P. (2021). Meten van kwaliteit in de kinderopvang: Gecombineerde metingen 2017-2019. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415460/Slot_Romijn_Jepma_Muller_Leseman_2021_Meten_van_kwaliteit_in_de_kinderopvang_Gecombineerde_metingen_2017_2019.pdf?sequence=1
Bleses, D., Jensen, P., Højen, A., Slot, P., & Justice, L. (2021). Implementing toddler interventions at scale: The case of “We learn together”. Early Childhood Research Quarterly, 57, 12-26. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.04.008
Vandenbroeck, M., Slot, P., & Hulpia, H. (2021). Quality in home-based childcare providers: variations in process quality. European Early Childhood Education Research Journal, 29(2), 261-277. https://doi.org/10.1080/1350293X.2021.1895272
van der Werf, W. M., Slot, P. L., Kenis, P. N., & Leseman, P. P. M. (2021). Inclusive practice and quality of education and care in the Dutch hybrid early childhood education and care system. International Journal of Child Care and Education Policy, 15(1), 1-29. Article 2. https://doi.org/10.1186/s40723-020-00079-x

Vakpublicaties

Slot, P. (2021). Monitoring: leren van andere landen. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 5, 40-44.
Slot, P. (2021). Bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen en inclusie. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 3, 40-48.
Leseman, P. P. M., Romijn, B. R., & Slot, P. L. (2021). Culturele diversiteit en de omgang met ouders. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 1, 40-43.

2020

Wetenschappelijke publicaties

van der Werf, W., Slot, P., Kenis, P. N., & Leseman, P. (2020). Diversiteit en inclusie in verschillende typen kindercentra: Ervaringen van managers en medewerkers. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 47(2), 106-125. https://doi.org/10.5553/BenM/138900692020047002002
Slot, P. L., Romijn, B. R., Muller, P., & Leseman, P. P. M. (2020). Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang? Verschillen naar regio, stedelijkheidsgraad, uurprijs en de opvang van doelgroepkinderen: Gecombineerde metingen 2017-2019. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415344/Slot_Romijn_Muller_Leseman_2020_Krijgt_elk_kind_dezelfde_kwaliteit_kinderopvang_Verschillen_naar_regio_stedelijkheidsgraad_uurprijs_en_de_opvang_van_doelgroepkinderen.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Jepma, IJ., Muller, P., Romijn, B. R., Bekkering, C. I. V., & Leseman, P. P. M. (2020). Kwaliteit van de babyopvang in Nederland: Gecombineerde metingen 2017-2019. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415343/Slot_Jepma_Muller_Romijn_Bekkering_Leseman_2020_Kwaliteit_van_de_babyopvang_in_Nederland_Gecombineerde_metingen_2017_2019.pdf?sequence=1
Romijn, B. R., Slot, P. L., & Leseman, P. P. M. (2020). Increasing teachers’ intercultural competences in teacher preparation programs and through professional development: A review. Teaching and Teacher Education, 98(2), Article 103236. https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103236
Slot, P. L., Bleses, D., & Jensen, P. (2020). Infants’ and Toddlers’ Language, Math and Socio-Emotional Development: Evidence for Reciprocal Relations and Differential Gender and Age Effects. Frontiers in Psychology, 11, Article 580297. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.580297
Romijn, B. R., Slot, P. L., Leseman, P. P. M., & Pagani, V. (2020). Teachers’ self-efficacy and intercultural classroom practices in diverse classroom contexts: A cross-national comparison. International Journal of Intercultural Relations, 79, 58-70. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.001
Leseman, P. P. M., & Slot, P. L. (2020). Universal versus targeted approaches to prevent early education gaps. The Netherlands as case in point. Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft, 23(3), 485-507. https://doi.org/10.1007/s11618-020-00948-8
van der Werf, W. M., Slot, P. L., Kenis, P., & Leseman, P. P. M. (2020). Hybrid organizations in the privatized and harmonized Dutch ECEC system: Relations with quality of education and care. Early Childhood Research Quarterly, 53, 136-150. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.03.006
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/408212/1_s2.0_S0885200620300338_main.pdf?sequence=1
Wysłowska, O., & Slot, P. L. (2020). Structural and Process Quality in Early Childhood Education and Care Provisions in Poland and the Netherlands: A Cross-National Study Using Cluster Analysis. Early Education and Development, 31(4), 524-540. https://doi.org/10.1080/10409289.2020.1734908
Bleses, D., Jensen, P., Slot, P., & Justice, L. (2020). Low-cost teacher-implemented intervention improves toddlers’ language and math skills. Early Childhood Research Quarterly, 53, 64-76. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.03.001

Vakpublicaties

Romijn, B. R., Slot, P. L., Muller, P. H. A. M., Bekkering, C. I. V., & Leseman, P. P. M. (2020). Kwaliteit van de baby opvang onder de loep. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 6, 41-42.
Slot, P. L. (2020). Opstarten na de zomer. De Wereld van het Jonge Kind, 1, 6-8.
Slot, P. L. (2020). Kansenongelijkheid aanpakken: wat kun je hier zelf als leerkracht aan doen? De Wereld van het Jonge Kind, 7, 6-9.
Slot, P. L., Leseman, P. P. M., Jepma, IJ., & Muller, P. H. A. M. (2020). Nederlandse kinderopvang weer terug in wereldtop. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 2, 40-43.

2019

Wetenschappelijke publicaties

Slot, P. L., Romijn, B. R., & Nata, G. (2019). A Virtual Learning Environment model of professional development aimed at enhancing diversity and inclusiveness. EU ISOTIS Project.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415345/Slot_Romijn_Nata_2019_D5.4_A_Virtual_Learning_Environment_model_of_professional_development_aimed_at_enhancing_diversity_and_inclusiveness.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Jepma, IJ., Muller, P., Romijn, B. R., Bekkering, C. I. V., & Leseman, P. P. M. (2019). Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Gecombineerde metingen 2017-2019. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415342/SLOT_J_3.PDF?sequence=1
van der Werf, W., Slot, P., Kenis, P., & Leseman, P. (2019). Gevolgen van marktdifferentiatie voor diversiteit, inclusie en kansengelijkheid in kindercentra: een vergelijkende casestudy. Sociologie, 14(1), 1-24. https://doi.org/10.5117/SOC2018.1.001.WERF

Vakpublicaties

Slot, P. L., & Leseman, P. P. M. (2019). Kwaliteit van integrale kindcentra: Een eerste verkenning van onderscheidende factoren. O2 Communicatie.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415375/Slot_Leseman_2019_Investeren_in_kinderen_0_12_jaar.pdf?sequence=1
Slot, P. L. (2019). Organisatiekenmerken beïnvloeden kwaliteit opvang. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 4, 32-33.
Slot, P. L., & Leseman, P. P. M. (2019). Investeren in kinderen. Wat we weten. Didactief, 49(7), 24-25.
Slot, P. L., & Leseman, P. P. M. (2019). Investeren in kinderen van 0-12 jaar. Bevindingen uit de wetenschap. O2 Communicatie.

2018

Wetenschappelijke publicaties

Slot, P. (2018). Early childhood education and care in the Netherlands: A shift towards an integrated system aimed at enhancing children's development and learning. In International Perspectives on Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century (Vol. 1, pp. 213-225). Taylor & Francis. https://doi.org/10.4324/9780203730553
Slot, P. L., Romijn, B. R., Cadima, J., Nata, G., & Wyslowska, O. (2018). Internet survey among staff working in formal and informal (education) sectors in ten European countries. EU ISOTIS Project.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/383253/ISOTIS_D5.3_Internet_survey_among_staff_ESummary.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Jepma, IJ., Muller, P., Romijn, B. R., & Leseman, P. P. M. (2018). Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang: Gecombineerde metingen 2017-2018. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/383252/LKK_rapport_meting_2018.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Bleses, D., Justice, L. M., Markussen-Brown, J., & Højen, A. (2018). Structural and Process Quality of Danish Preschools: Direct and Indirect Associations With Children’s Growth in Language and Preliteracy Skills. Early Education and Development, 29(4), 581-602. https://doi.org/10.1080/10409289.2018.1452494
Slot, P. L., & Bleses, D. (2018). Individual children's interactions with teachers, peers, and tasks: The applicability of the inCLASS Pre-K in Danish preschools. Learning and Individual Differences, 61, 68-76. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.11.003
Slot, P. L., & von Suchodoletz, A. (2018). Bidirectionality in preschool children’s executive functions and language skills: Is one developing skill the better predictor of the other? Early Childhood Research Quarterly, 42, 205-214. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecresq.2017.10.005

Vakpublicaties

Slot, P. L., & Broekhuizen, M. L. (2018). Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: Relaties met kwaliteit van de kinderopvang. De Wereld van het Jonge Kind, 45, 20-23.

2017

Wetenschappelijke publicaties

van de Riet, E. E. H. A., & Slot, P. L. (Accepted/In press). Structural, process and curriculum quality in Dutch day care and preschool provisions. Nauki o Wychowaniu.
Slot, P. L., Romijn, B. R., & Wyslowska, O. (2017). Inventory and analysis of professional development and models related to diversity and inclusiveness . ISOTIS.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415251/Slot_Romijn_Wyslowska_2017_D5.2_Inventory_and_analysis_of_professional_development_and_models_related_to_inclusiveness.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Jepma, IJ., Muller, P., Romijn, B. R., & Leseman, P. P. M. (2017). Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang: Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang Meting 2017. Sardes.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/360591/kinderopvang.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Halba, B., & Romijn, B. R. (2017). The role of professionals in promoting diversity and inclusiveness. EU ISOTIS Project.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356986/ISOTIS.pdf?sequence=1
Mulder, H., Verhagen, J., Van Der Ven, S. H. G., Slot, P. L., & Leseman, P. (2017). Early Executive Function at Age Two Predicts Emergent Mathematics and Literacy at Age Five. Frontiers in Psychology, 8, Article 1706. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01706
Leseman, P. P. M., Mulder, H., Verhagen, J., Broekhuizen, M. L., van Schaik, S. D. M., & Slot, P. L. (2017). Effectiveness of Dutch targeted preschool education policy for disadvantaged children. In H. P. Blossfeld, N. Kulic, J. Skopek, & M. Triventi (Eds.), Childcare, early education, and social inequality – An international perspective (pp. 173-193). Cheltenham/Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781786432094.00019
Moser, T., Leseman, P. P. M., E, M., Broekhuizen, M. L., & Slot, P. L. (2017). European Framework of Quality and Wellbeing Indicators: CARE: Curriculum & Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood Education and Care. (CARE; No. 613318). EU CARE project. http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/D6_3_CARE_Framework_of_Quality_and_Wellbeing_Indicators.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/352708/care.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Mulder, H., Verhagen, J., & Leseman, P. (2017). Preschoolers' cognitive and emotional self-regulation in pretend play: Relations with executive functions and quality of play. Infant and Child Development, 26(6), Article e2038. https://doi.org/10.1002/icd.2038
von Suchodoletz, A., Slot, P. L., & Shroff, D. (2017). Measuring executive function in Indian mothers and their four-year old daughters. PsyCh Journal, 6, 16-28. https://doi.org/10.1002/pchj.156
Slot, P. L., Boom, J., Verhagen, J., & Leseman, P. P. M. (2017). Measurement properties of the CLASS Toddler in ECEC in The Netherlands. Journal of Applied Developmental Psychology, 48, 79-91. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2016.11.008
Broekhuizen, M. L., Slot, P. L., van Aken, M. A. G., & Dubas, J. S. (2017). Teachers’ Emotional and Behavioral Support and Preschoolers’ Self-Regulation: Relations With Social and Emotional Skills During Play. Early Education and Development, 28(2), 135-153. https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1206458

Vakpublicaties

Slot, P. L., & van der Aalsvoort, D. (2017). De rol van de omgeving bij spel. In G. M. van der Aalsvoort (Ed.), Het belang van spelen (1 ed., pp. 25-37). Uitgeverij Acco.
Slot, P. L., & van der Aalsvoort, D. (2017). Het belang van spelen. In G. M. van der Aalsvoort (Ed.), Het belang van spelen (1 ed., pp. 9-24). Uitgeverij Acco.
Henrichs, L. F., Slot, P. L., & Leseman, P. P. M. (2017). Professionele ontwikkeling in voorschoolse voorzieningen: doeltreffende professionaliseringsvormen en -activiteiten in internationaal perspectief. In R. Fukkink (Ed.), De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief (1 ed., pp. 148-187). SWP.

Overige resultaten

Mulder, H., Boom, J., Slot, P. L., Verhagen, J., & Leseman, P. P. M. (2017). The development of selective attention: The role of socio-economic status and child care quality. Abstract from Society for Research in Child Development (SRCD), Austin, Texas, United States.

2016

Wetenschappelijke publicaties

Mulder, H., Boom, J., Slot, P. L., Verhagen, J., & Leseman, P. P. M. (2016). Selectieve aandacht. In P. Leseman, & A. Veen (Eds.), Ontwikkeling van kinderen en relaties met kwaliteit van voorschoolse instellingen: Resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek (pp. 33-55). SCO-Kohnstamm Instituut.
Verhagen, J., Mulder, H., Boom, J., Hoofs, H., Slot, P. L., & Leseman, P. P. M. (2016). Woordenschat. In P. Leseman, & A. Veen (Eds.), Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen: Resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek (Vol. rapport 951, pp. 55-67). SCO-Kohnstamm Instituut.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343217/Kohnstamm_951.pdf?sequence=1
Henrichs, L. F., Slot, P. L., & Leseman, P. P. M. (2016). Professionele ontwikkeling in voorschoolse voorzieningen. Een literatuurstudie naar doeltreffende professionaliseringsvormen en –activiteiten. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/342310/professionele.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Cadima, J., Salminen, J., Pastori, G., & Lerkkanen, M.-K. (2016). Multiple case study in seven European countries regarding culture-sensitive classroom quality assessment. EU CARE project.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/342309/CARE_WP2_D2_3_Multiple_Case_study_FINAL_REPORT.pdf?sequence=1
Sylva, K., Ereky-Stevens, K., Pastori, G., Slot, P. L., & Lerkkanen, M.-K. (2016). Integrative Report on a culture-sensitive quality & curriculum framework. EU CARE project.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/342308/D2_4_Integrative_Report_wp2_FINAL.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Slot, P. L. (2016). Curriculum voor het jonge kind. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/343223/Kennisdossier_BKK_201601_prf02_PS.pdf?sequence=1
Slot, P. L. (2016). Het spanningsveld spelen-leren kán opgelost worden. Een multiple case studie naar de kwaliteit van voor- en vroegschoolse opvang en educatie in zeven landen: The tension between play and learning can be resolved. A multiple case study into quality of early childhood education and care in seven European countries . Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 4, 39-42.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Slot, P. L., Broekhuizen, M. L., Leseman, P. P. M., & Veen, A. (2015). Kwaliteit van voorzieningen en effecten op ontwikkeling van kinderen. In A. Veen, & P. Leseman (Eds.), Pre-COOL cohortonderzoek. Resultaten over de voorschoolse periode (pp. 73-88). Kohnstamm Instituut.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/327303/ki932.pdf?sequence=1
Slot, P. L., Lerkkanen, M.-K., & Leseman, P. P. M. (2015). The relations between structural quality and process quality in European early childhood education and care provisions: secondary analyses of large scale studies in five countries. EU CARE project. http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/CARE_WP2_D2__2_Secondary_data_analyses.pdf
Slot, P. L., Leseman, P. P. M., Verhagen, J., & Mulder, H. (2015). Associations between structural quality aspects and process quality in Dutch early childhood education and care settings. Early Childhood Research Quarterly, 33, 64-76. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2015.06.001
Melhuish, E., Ereky-Stevens, K., Petrogiannis, K., Ariescu, A., Penderi, E., Rentzou, K., Tawell, A., Slot, P. L., Broekhuizen, M., & Leseman, P. (2015). A review of research on the effects of Early Childhood Education and Care (ECEC) upon child development. EU CARE project. http://ecec-care.org/fileadmin/careproject/Publications/reports/new_version_CARE_WP4_D4_1_Review_on_the_effects_of_ECEC.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/326604/new_version_CARE_WP4_D4_1_Review_on_the_effects_of_ECEC.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Slot, P. L. (2015). Het verband tussen structurele en proceskwaliteit is niet lineair. Over hoe belangrijk interne professionalisering is. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 2015(5), 28-32.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Leseman, P., & Slot, P. (2014). Breaking the cycle of poverty: challenges for European early childhood education and care. European Early Childhood Education Research Journal, 22(3), 314-326. https://doi.org/10.1080/13500293X.2014.912894
Slot, P. L. (2014). Early Childhood Education and Care in the Netherlands: Quality, Curriculum, and Relations with Child Development. [Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU), Universiteit Utrecht]. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/301535/Slot.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Slot, P. (2014). Kwaliteit doet ertoe: Aanwijzingen voor effecten op woordenschat en aandachtsontwikkeling. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 33-37.
Slot, P., Netjes, J., & Groothuis, M. (2014). Observatie en reflectie: Instrumenten voor professionaliteit. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 29-31.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Leseman, P. P. M., & Slot, P. L. (2013). Kwaliteit en curriculum van voorschoolse opvang en educatie in Nederland. Relaties met structurele kenmerken, organisatiekenmerken en gebruik van educatieve programma’s. Afdeling Orthopedagogiek Cognitieve en Motorische Ontwikkelingsproblemen, Universiteit Utrecht.

2011

Vakpublicaties

Leseman, P. P. M., & Slot, P. L. (2011). De missing link: Een competent team. Kinderen in Europa, 21, 10-11.
Leseman, P. P. M., & Slot, P. L. (2011). Increasing team competence in examining practice critically. Children in Europe, 21(9), 10-11.