Profiel

Margreet van Es heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Haar interesseveld ligt op het snijvlak tussen religie, gender en media. In 2015 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Oslo in Noorwegen. Haar proefschrift ging over de dynamiek tussen stereotypen en zelf-representaties van vrouwen met een islamitische achtergrond tussen 1975 en 2010. Eind 2016 verscheen haar boek "Stereotypes and Self-Representations: The Stigma of Being Oppressed" bij Palgrave Macmillan.

Momenteel werkt Margreet van Es als postdoctoraal onderzoeker aan haar project "Muslims Condemning Violent Extremism" (MUSLIM-NLNO), dat gefinancierd wordt door de EU via een Marie Sklodowska-Curie Individual Fund.

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 worden moslims in Europa regelmatig opgeroepen om terrorisme expliciet en publiekelijk te veroordelen. Van Es onderzoekt hoe moslims hier de afgelopen jaren mee zijn omgegaan. Zij vergelijkt daarbij de ontwikkelingen in Nederland met die in Noorwegen. Veel moslims (en ook niet-moslims) vinden die oproepen om afstand te nemen stigmatiserend. Vooral Nederlandse moslims geven steeds vaker aan dat zij zich niet willen hoeven te verantwoorden voor daden waar zij niets mee te maken hebben.

Toch hebben moslims zich de afgelopen vijftien jaar in beide landen veel vaker uitgesproken tegen gewelddadig extremisme dan algemeen wordt aangenomen. Aan de hand van enkele case studies probeert Margreet van Es te achterhalen welke beweegredenen Nederlandse en Noorse moslims hebben om specifieke statements te maken tegen gewelddadig extremisme en op welke manier zij hun boodschap proberen over te brengen in de media.

Daarnaast kijkt zij naar de mediaberichtgeving over deze initiatieven. Waarom hebben sommige van deze initiatieven veel media-aandacht gekregen en andere initiatieven juist niet? Welke rol speelt stereotiepe beeldvorming over moslimmannen en moslimvrouwen in deze berichtgeving? Welke mogelijkheden hebben moslims om stereotypen te weerleggen en welke valkuilen komen zij daarbij tegen?

Van 11 tot 13 oktober 2017 organiseerde Margreet van Es de internationale conferentie "Religious Minorities' Self-Representations: Claims of Difference and Sameness in the Politics of Belonging", waarbij wetenschappers uit verschillende vakdisciplines met elkaar in gesprek gingen over de dynamiek tussen stereotypen en zelf-representaties van verschillende etnische en religieuze minderheden over de hele wereld.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-09-22 13:07:16
Alle publicaties
  Boeken
van Es, M.A. (2016). Stereotypes and Self-Representations of Women with a Muslim Background: The Stigma of Being Oppressed. (312 p.). London: Palgrave Macmillan.
  Artikelen
van Es, M.A. (26-07-2017). Muslim Women as Ambassadors of Islam: Breaking Stereotypes in Everyday Life. Identities: Global Studies in Culture and Power
van Es, M.A. (2016). Norwegian Muslim Women, Diffused Islamic Feminism and the Politics of Belonging. Nordic Journal of Religion and Society, 29 (2), (pp. 117-133) (17 p.).
van Es, M.A. (2015). Bildet av “muslimske kvinner” i Aftenposten 1975-2010. Pressehistorisk tidsskrift, 24, (pp. 103-113) (11 p.).
van Es, M.A. (2008). Etenstijd! Voedselconsumptie Onder Leidse Arbeiders Rond 1890. Jaarboek der Sociale en Economische Geschiedenis van Leiden en Omstreken, 19/20, (pp. 127-158) (32 p.).
van Es, M.A. (2008). Van Korset tot Kimono: Exotica in de Nederlandse Mode van het Belle Epoque 1890-1914. Textielhistorische Bijdragen, 48, (pp. 7-29) (23 p.).
  Boekbesprekingen
van Es, M.A. (2015). Book Review: Marianne Takle (2015) Politisk Integrering. Innvandrerorganisasjoner Som Skoler i Demokrati og Byråkrati, Oslo: Cappelen Damm. Nordic Journal of Migration Research, 3, (pp. 157-158) (2 p.).
van Es, M.A. (2007). 'Hollandse Heldin'. Book Review: Mineke Bosch (2005) Een Onwrikbaar Geloof in Rechtvaardigheid: Aletta Jacobs 1854-1929, Amsterdam: Balans. 852 pp. Leidschrift, 22 (3), (pp. 127-129) (2 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-22 13:07:17
Nevenfuncties

Secretaris van de stichting 'Groene Moslims'

Gegenereerd op 2018-09-22 13:07:17
Volledige naam
dr. M.A. van Es Contactgegevens
Janskerkhof 13

Janskerkhof 13a
Kamer -
3512 BL  UTRECHT

Gegenereerd op 2018-09-22 13:07:17
Laatst bijgewerkt op 05-02-2018