Marnix De Witte MA

Marnix De Witte MA

Coördinator externe samenwerking
Onderzoeksondersteuning

Marnix de Witte is de Partnerships Advisor voor het strategische thema 'Instituties voor Open Samenlevingen' (IOS) aan de Universiteit Utrecht. Marnix' werk draait om het smeden van partnerschappen tussen IOS-onderzoekers en externe partijen, waarbij hij zich bezighoudt met vraagstukken over (externe) partnerschappen, internationalisering, koppelingen met de EU, fondsenwerving en strategische planning van deze processen.

In zijn rol:

  • Geeft hij advies aan UU-collega's, met name binnen het IOS-team en de onderzoeksgemeenschap, over zaken die verband houden met externe partnerschappen.
  • Draagt hij bij aan de ontwikkeling van de internationaliseringsstrategie van de Universiteit Utrecht.
  • Adviseert hij over de verbinding van onderzoekers en groepen met Brussel, de EU, de Global South en verschillende academische instellingen en netwerken.
  • Richt hij netwerken op en onderhoudt hij deze met externe partijen, en linkt hij deze aan geldstromen (EU).
  • Levert hij bijdragen aan de organisatie van activiteiten en programma's voor IOS.

De professionele achtergrond van Marnix is geworteld in mensenrechten en democratisering. Zijn diverse ervaringen omvatten samenwerking met EU-denktanks, NGO's, EU-instellingen, Community Based Organisations en humanitaire INGO’s. Zijn focus strekt zich onder andere uit tot conflictgebieden zoals Zuid-Soedan en Birma, persvrijheid projecten met mensenrechtenverdedigers in Oost- en West-Afrika en het EU-asielsysteem.

Over IOS:

IOS fungeert als een reflectieve ruimte en stelt de vraag of bestaande formele en informele instellingen in staat zijn om uitdagingen zoals socio-economische ongelijkheid, de macht van 'big tech', de klimaatcrisis, terrorisme, discriminatie en het wantrouwen in de overheid en wetenschap het hoofd te bieden. De academici aan de Universiteit Utrecht werken samen met maatschappelijke partners binnen IOS, erkennend dat het aanpakken van deze uitdagingen gezamenlijke inspanningen en constructieve dialoog vereist. Het is door deze gezamenlijke inspanning dat IOS streeft naar het ontwikkelen van kennis en oplossingen voor de complexe vraagstukken van onze tijd, met als doel open en veerkrachtige samenlevingen te bevorderen.