M.A.A.M. (Maite) van Gerwen MSc

M.A.A.M. (Maite) van Gerwen MSc

Promovendus
Sustainable Animal Stewardship
m.a.a.m.vangerwen@uu.nl

Maite studeerde Dierwetenschappen aan Wageningen University & Research met als specialisatie gedrag en welzijn. Ze is geïnteresseerd in maatschappelijke aspecten van de mens-dier relatie. Van 2016 tot 2022 werkte zij als projectleider bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS), waar zij zich bezighield met multistakeholder projecten waarin betrokkenen met elkaar samenwerken aan het vormgeven van een verantwoord en duurzaam samenleven van mensen en dieren. Ook coördineerde zij tot en met 2021 de organisatie van de jaarlijkse CenSAS Dierendialoog. De vraag die bij CenSAS centraal staat is: hoe moeten we op een goede en verantwoorde wijze met dieren omgaan en wat is daarvoor nodig? Op dit moment doet Maite promotieonderzoek naar de omgang met ratten en muizen in dierplaagbeheersing. 

 

CenSAS

CenSAS is een samenwerking van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Animal Sciences (Wageningen University & Research) en staat voor het duurzaam en verantwoord omgaan met dieren.