Dr. Loïs Schenk

Universitair docent
Interdisciplinaire sociale wetenschap
l.schenk@uu.nl

Loïs Schenk is universitair docent Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen bij de vakgroep Jeugdstudies. Ze promoveerde in 2021 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op onderzoek naar de sociale netwerken van risicojongeren en het versterken van deze netwerken door mentorprogramma’s. Na haar promotie deed zij o.a. onderzoek naar ondersteuning voor eerste-generatie leerlingen in het vwo, geldzorgen onder mbo en hbo studenten, en het optimaliseren van mentorprogramma's.