Dr. mr. Lucky Belder

Dr. mr. Lucky Belder

Universitair docent
Internationaal en Europees Recht
06 55 157 643
l.belder@uu.nl

Onderzoeksinteresse

Mw. mr. dr. drs. L. Belder is als universitair docent verbonden aan het Europa Instituut en het Renforce onderzoeksprogramma.  Zij is  als secretaris verbonden aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) en het Centre for Access to and Acceptance of Autonomous Intelligence (CAAAI) van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op het institutioneel kader voor kunsten en wetenschappen en de vragen die spelen rond toegang tot cultureel erfgoed en de duurzame introductie van nieuwe technologie in de samenleving. Zij is lid van de werkgroep Cultuur, Communicatie en Informatie van de Nederlandse UNESCO Commissie, waar zij adviseert op het gebied van intellectuele eigendom, cultureel erfgoed, en culturele diversiteit. Daarnaast is zij benoemd als adviseur voor de Raad van Cultuur. Lucky Belder is initiator en project co-ordinator bij het driejarig HERA/FP7 gefinancierde onderzoeksproject “Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity” (www.cultivate-cier.nl), dat deel uitmaakt van het internationale en interdisciplinaire CULTIVATE project (2010-2013).
Publicatie van het Rapport Amsterdam Delex 2015.

In voorbereiding:

de internationale conferentie over de 'Special Reports' van UN Special Rapporteur Fareedah Shaheed on Cultural Rights 2010-2015 , een samenwerkingsproject met Prof. Helle Porsdam van het Saxo Institute, University of Copenhagen, in november 2015.

Internationaal Consortium EU H2020 Research Calls, 'Robots & You', waarin de maatschappelijke acceptatie van de introductie van Robots in de samenleving centraal staat.

 

Mw. mr. dr. drs. L. Belder is gepromoveerd op het proefschrift The Legal Protection of Cultural Heritage in International Law and Its Implementation in Dutch Law.( Amsterdam Delex 2014)