Nieuwe visie Universiteit Utrecht op Erkennen en Waarderen
Open wetenschap moet je doen. En de wijze waarop academici en universitaire medewerkers worden erkend en gewaardeerd vormt de sleutel voor de gedragsverandering richting open wetenschap die Universiteit Utrecht wil stimuleren. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Erkennen en Waarderen, onderdeel van het Open Science Programma, uitvoerig nagedacht over hoe een nieuw systeem eruit zou moeten zien met als resultaat: de nieuwe visie op Erkenning en Waardering.

 

https://www.uu.nl/onderzoek/open-science/themas/erkennen-en-waarderen