Joep Lindeman is een van de programmaleiders van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging.

In april 2017 verdedigde hij met succes zijn proefschrift 'Officieren van justitie in de 21e eeuw. Een verslag van participerend observatieonderzoek naar de taakopvatting taakinvulling van officieren van justitie'. Het proefschrift is hier te bestellen en hier te downloaden.

Hij is als projectleider betrokken geweest bij het evaluatieonderzoek naar de Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd (klik hier). Ook heeft hij leiding gegeven aan het WODC onderzoek naar een 'hoorrecht' voor burgers die betrokken zijn geweest bij geweldsaanwending door de politie (klik hier)

Eerder was hij al betrokken bij door de EU-gefinancierd rechtsvergelijkend onderzoek naar 'pre-trial rights for remand prisoners' in de EU, onderzoek naar alternatieven voor voorlopige hechtenis in de EU (voor meer info: klik hier) en onderzoek naar de implementatie van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart.

Vóór zijn promotieonderzoek heeft hij, naast diverse publicaties op allerlei terreinen, onder meer meegewerkt aan het evaluatieonderzoek naar de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden, dat het WPI in 2003 in samenwerking met het WODC heeft uitgevoerd.