Sinds 2002 is Joep verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit REBO van de UU. Daarvóór werkte hij enkele jaren als Juridisch Medewerker bij het Ressortsparket te 's-Hertogenbosch. Na een eerste periode vooral als docent te hebben gewerkt, promoveerde hij in 2017. Voor het promotieonderzoek deed hij gedurende een jaar participerende observaties bij het Openbaar Ministerie. Dit onderzoek mondde uit in het proefschrift Officieren van justitie in de 21e eeuw (link naar pdf)

In 2019 werd hij benoemd als universitair hoofddocent.

Naast zijn werk is Joep actief als drummer in de Leuk dat je d'r bent Band.

Hij is tussen 2003 en 2013 lid en vice-voorzitter geweest van de Politieklachtencommissie in Den Bosch.