Profiel

Dr. Hans Anten was Lecturer in Modern Dutch Literature. He studied Dutch Language and Literature at Utrecht University (cum laude). His research deals primarily with the cultural, poetical and literary history of movements in prose in the twentieth century. He has published widely on topics relating to that field of research. He is the author of Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (Reflex, 1982). This volume is one of the thousand key publications in the DBNL Basic Library (2007). He is the author of Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk (Historische Uitgeverij, 1996). He contributed, for example, to the Liber Amicorum Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann (Veen, 1985), the book of literary history Nederlandse literatuur, een geschiedenis (Martinus Nijhoff, 1993), the Vestdijk-annual Het oog van de meester (Nijgh & Van Ditmar, 1998), the volume Neue Sachlichkeit and Avant-Garde (Avant-Garde Critical Studies 29; Rodopi, 2013). He is the co-editor of F. Bordewijk, Huis te huur. Elf surrealistische verhalen (Nijgh & Van Ditmar, 1999). He has contributed articles and reviews to, among others, Kritisch Literatuur Lexicon, Lexicon van literaire werken, De Nieuwe Taalgids, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Forum der Letteren, Spiegel der Letteren, Literatuur, Vooys and Nederlandse Letterkunde. In the last named journal he published in 2002 the article ‘Bordewijk en de joden’ about the representation of Jewry in postwar literature and society. He is the co-editor of the volume Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels (Athenaeum Polak & Van Gennep, 2010). This scholarly reading edition in the famous Delta Series of three so called ‘Dutch Novels’ includes social, cultural, poetical and literary annotation and study of these historical novels. 

Wetenschappelijke expertises
interbellum
literair modernisme
literatuurgeschiedenis


Gegenereerd op 2018-03-21 04:25:48
Sleutelpublicaties

Anten, J.H.M. (2013). "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ilja Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman & Ben Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. (Avant-Garde Critical Studies 29) (pp. 203-228) (26 p.). Amsterdam / New York: Brill / Rodopi.

Anten, J.H.M. (2005). F. Bordewijk, Knorrende beesten; hoofdstuk 2 uit Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poëtica en proza van F. Bordewijk. De twintigste eeuw in honderd artikelen : Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) Leiden, (pp. 50) (1 p.).

Anten, J.H.M. (2002). Bordewijk en de joden. Nederlandse Letterkunde, 7 (1), (pp. 61-86) (26 p.).

Anten, J.H.M. (1998). Het non plus ultra in Nederlands proza. S. Vestdijk en F. Bordewijk over elkaar. In H. Bekkering & W. Bronzwaer (Eds.), Het oog van de meester. Vestdijk-jaarboek 1998 (pp. 98-110) (13 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.

Alle publicaties
  2017
  2016
  2015
  2014
Anten, J.H.M. (2014). Epistolair egocentrisme. Hendrik de Vries & Constant van Wessem, Brieven 1919-1952. Spiegel der Letteren, 56 (2), (pp. 225-228) (4 p.).
  2013
Anten, J.H.M. (2013). "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ijla Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In K. Beekman, R. Grüttemeier & B. Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde (pp. 203-228). Amsterdam / New York: Brill / Rodopi.
Anten, J.H.M. (2013). "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ilja Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman & Ben Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. (Avant-Garde Critical Studies 29) (pp. 203-228) (26 p.). Amsterdam / New York: Brill / Rodopi.
  2012
Anten, J.H.M. (2012). Biografie van een gemankeerde modernist - Rob Groenewegen, Te leven op duizend plaatsen. Jo Otten 1901-1940.. Spiegel der Letteren, 54 (4), (pp. 525-528) (4 p.).
  2011
Anten, J.H.M. (25-01-2011) Invited speaker Lezing voor Rotary Utrecht Kromme Rijn. (Utrecht) (25-01-2011) De analyse van poëzie. Over 'Afscheid van een land' van Rutger Kopland
Anten, J.H.M. (26-03-2011) Invited speaker Organisatie Universiteitsdag. Departement Nederlands (Utrecht) (26-01-2011) Lezingen 'Het bezield verband van de neerlandistiek'.
  2010
Anten, J.H.M., Smulders, W.H.M. & van der Wiel, J.R. (2010). Aantekeningen. In W.H.M. Smulders, J.H.M. Anten & J.R. van der Wiel (Eds.), Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. (pp. 441-494) (573 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Anten, J.H.M., Smulders, W.H.M. & van der Wiel, J.R. (2010). Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. (573 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Anten, J.H.M. (2010). De crisistijd van de jaren dertig: gouden jaren voor de neerlandistiek. Nederlandse Letterkunde, 15, nr.3, (pp. 262-272) (11 p.).
Anten, J.H.M. (23-03-2010) Invited speaker Lezing in het kader van de cursus 'Boek en Film'. Opleiding Nederlandse taal en cultuur. (23-03-2010) F. Bordewijk, Karakter. De roman, de film.
Anten, J.H.M., Smulders, W.H.M. & van der Wiel, J.R. (2010). Nawoord. In J.H.M. Anten, W.H.M. Smulders & J.R. van der Wiel (Eds.), Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. (pp. 495-552) (573 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Anten, J.H.M. (27-03-2010) Invited speaker Organisatie. Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (27-01-2010) Symposium 'Kennis voor iedereen'
  2009
Anten, J.H.M. (28-03-2009) Invited speaker Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (28-01-2009) Symposium 'Kleine woorden, grote gevolgen'
  2008
Anten, J.H.M. (2008). Bordewijk als mens en als schrijver: van tricot badpak tot Bints expressionisme. Vooys, 26, (pp. 94-99) (6 p.).
Anten, J.H.M. (2008). Bordewijk als mens en als schrijver: van tricot badpak tot Bints expressionisme. Vooys, 26 (1), (pp. 94-99) (6 p.).
Anten, J.H.M. (2008). F. Bordewijk [aanvulling]. Kritisch Literatuur Lexicon, november.
Anten, J.H.M. (29-03-2008) Invited speaker Organisatie. Programma Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (29-01-2008) 'Literatuur en spel met tekst, lezer en werkelijkheid'
  2007
Anten, J.H.M. (31-03-2007) Invited speaker Organisatie. Programma Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (29-01-2008) 'Traditie en vernieuwing'
Anten, J.H.M. (2007). Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (145 p.). Leiden: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), Sleuteltekst Basisbibliotheek DBNL.
  2006
Anten, J.H.M. (2006). Bookreview / Wim Hazeu, Vestdijk, een biografie. Nederlandse Letterkunde, 11, (pp. 95-99) (5 p.).
Anten, J.H.M. (2006). Hazeu over Vestdijk. Vestdijkkroniek, 108, (pp. 58-61) (4 p.).
  2005
Anten, J.H.M. (2005). Bookreview / Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens. Nederlandse Letterkunde, 10, (pp. 157-159) (3 p.).
Anten, J.H.M. (2005). F. Bordewijk, Knorrende beesten; hoofdstuk 2 uit Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poëtica en proza van F. Bordewijk. De twintigste eeuw in honderd artikelen : Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) Leiden, (pp. 50) (1 p.).
Anten, J.H.M. (2005). F.Bordewijk, Knorrende beesten. Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk. Diss. Universiteit Utrecht, 1996. (pp. 56-88) (33 p.). Leiden: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.
  2004
Anten, J.H.M. (2004). Menno ter Braak, De Canon. Nederlandse cultuur in veertig portretten. Nederlandse Letterkunde, 9, (pp. 415-418) (4 p.).
Anten, J.H.M. (09-07-2004). Willink. NRC Handelsblad
  2003
Anten, J.H.M. (2003). F. Bordewijk. Kritisch lexicon van de nederlandstalige literatuur na 1945 (88), (pp. 30) (1 p.).
Anten, J.H.M. (2003). 'Je bent een onmogelijk man!'. De briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Johan van der Woude 1939-1969. Nederlandse Letterkunde, 8, (pp. 346-350) (5 p.).
Anten, J.H.M. (2003). Muizenhol. Nederland volgens Willem Frederik Hermans. Nederlandse Letterkunde, 8, (pp. 275-278) (4 p.).
  2002
Anten, J.H.M. (2002). Bookreview / Anneke van Luxemburg-Albers, Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken. Diss. UvA. Nederlandse Letterkunde, 7, (pp. 238-242) (5 p.).
Anten, J.H.M. (2002). Bookreview / Léon Hanssen, Sterven als een polemist. Menno ter Braak 1902-1940. Deel 2 1930-1940. Nederlandse Letterkunde, 7, (pp. 168-170) (3 p.).
Anten, J.H.M. (2002). Bordewijk en de joden. Nederlandse Letterkunde, 7 (1), (pp. 61-86) (26 p.).
Anten, J.H.M. (27-03-2002) Invited speaker Lezing voor staf en studenten van het Onderwijsinstituut Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Utrecht (Utrecht, theater 't Hoogt) (27-01-2002) Ivo Michiels "Het afscheid". De roman (1957) en de film (1966)
Anten, J.H.M. (01-03-2002) Invited speaker lezing (Utrecht) (01-01-2002) Ivo Michiels. Het afscheid. De roman (1957) en de film (1966).
Anten, J.H.M. (2002). Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 118, (pp. WEB 69-WEB 71) (3 p.).
  2001
Anten, J.H.M. (2001). Bookreview / Léon Hanssen, Want alle verlies is winst. Menno ter Braak 1902-1940. Deel 1 1902-1930. Nederlandse Letterkunde, 6, (pp. 182-185) (4 p.).
Anten, J.H.M. (2001). Een roman die overtuigend de waarheid liegt. Over Het feest van de Bok van Mario Vargas Llosa. Nednummer, 6 (2), (pp. 23-24) (2 p.).
Anten, J.H.M. (2001). Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman. Nederlandse Letterkunde, 6, (pp. 92-95) (4 p.).
  2000
  1999
Anten, J.H.M. (1999). Bookreview / Evert van der Starre, Vestdijk over Frankrijk. Nederlandse Letterkunde, 4, (pp. 286-288) (3 p.).
Anten, J.H.M. & Dautzenberg, J.A. (1999). Bordewijk, F.: Huis te huur. Elf surrealistische verhalen. (384 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
Anten, J.H.M. (1999). De eenheid in de tegendelen. De psychomachische verhaalwereld van F. Bordewijk (1884-1965) en de mythe van de hermafrodiet: een interpretatie. Nederlandse Letterkunde, 4, (pp. 402-404) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1999). F. Bordewijk, Tijding van ver. In A.G.H Anbeek van der Meijden, J Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van Literaire werken; besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden (pp. 1-14) (14 p.). Groningen.
Anten, J.H.M. (1999). Nawoord. In J.H.M. Anten & J.A. Dautzenberg (Eds.), F. Bordewijk, Huis te huur. Elf surrealistische verhalen (pp. 373-382) (10 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
Anten, J.H.M. (1999). Papieren geliefde. Over de verlatene van Carry van Bruggen. Transactie, 9, (pp. 19-20) (2 p.).
  1998
Anten, J.H.M. (1998). Adriaan van der Veen, Het wilde feest. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden (13 p.). Groningen.
Anten, J.H.M. (1998). Het non plus ultra in Nederlands proza. S. Vestdijk en F. Bordewijk over elkaar. In H. Bekkering & W. Bronzwaer (Eds.), Het oog van de meester. Vestdijk-jaarboek 1998 (pp. 98-110) (13 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
Anten, J.H.M. (1998). Het tijdschrift als bron en object van onderzoek. Vooys, 16, nr. 2, (pp. 60-62) (3 p.).
  1997
Anten, J.H.M. (1997). Bookreview / Michel van Nieuwstadt, De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Diss. KUB. Nederlandse Letterkunde, 2, (pp. 380-382) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1997). De surrealist par excellence. Ferdinand Bordewijk over Franz Kafka. Kafka Katern, 1997, (pp. 85-89) (5 p.).
Anten, J.H.M. (1997). F. Bordewijk, Bloesemtak. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden (13 p.). Groningen.
  1996
Anten, J.H.M. (1996). F. Bordewijk, Knorrende beesten. Het bekoorlijk vernis van de rede : over poetica en proza van F. Bordewijk (pp. 56-88) (268 p.). Groningen: Historische Uitgeverij.
  1995
Anten, J.H.M. (1995). Bookreview / Reinold Vugs, F. Bordewijk; een biografie. De nieuwe taalgids, 88, (pp. 475-460) (16 p.).
  1994
  1993
Anten, J.H.M. (1993). Bookreview / Jaap Goedegebuure, Nieuwe Zakelijkheid. Utrecht 1992. De nieuwe taalgids, 86, (pp. 79-83) (5 p.).
Anten, J.H.M. (1993). Er zijn tenslotte grenzen. Sociale stratificatie en verticale mobiliteit in 'De Doopvont' van F. Bordewijk. Spiegel der Letteren, 35, (pp. 275-296) (22 p.).
Anten, J.H.M. (1993). Juli 1935: Dirk Coster publiceert zijn artikel 'Bint of de kroning der schoften'. Discussie over de al dan niet fascistoïde strekking van Bordewijks roman 'Bint'. In M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, T. Anbeek, W. van den Berg & e.a. (Eds.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis. (pp. Hoofdstuk 117, p. 669-676) (938 p.). Groningen: Martinus Nijhoff.
Anten, J.H.M. (1993). Symbiose of een karikatuur van een synthese. Film en literatuur in het interbellum. Vooys, 11, (pp. 163-168) (6 p.).
  1992
Anten, J.H.M. (1992). De perfect georganiseerde ongerijmdheid. Notities over het surrealisme volgens F. Bordewijk. De nieuwe taalgids, 85, nr. 2., (pp. 97-111) (15 p.).
Anten, J.H.M. (1992). F. Bordewijk, De Doopvont. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige werken 1900-heden. (15 p.). Groningen.
  1991
Anten, J.H.M. (1991). Onpartijdig, voorzichtig en bekwaam : over de kritische beginselen van F. Bordewijk. Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde, 8, (pp. 103-108) (6 p.).
  1990
Anten, J.H.M. (1990). De bezielde zakelijkheid van M. Revis - Over het oeuvre van een vergeten auteur. Vooys, 8 (2), (pp. 2-9) (8 p.).
Anten, J.H.M. (1990). De spelregels van een dilettant; over de externe poëtica van F. Bordewijk. De nieuwe taalgids, 83, nr.5., (pp. 405-419) (15 p.).
Anten, J.H.M. (1990). M. Revis. Kritisch Literatuur Lexicon, 37 (15 p.).
Anten, J.H.M. (1990). Romain Debbaut: Het naturalisme in de Nederlandse letteren. Forum der letteren, 31, (pp. 220-223) (4 p.). I.
  1989
Anten, J.H.M. (1989). F. Bordewijk, Karakter. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige werken 1900-heden. (15 p.). Groningen.
Anten, J.H.M. (1989). Karakter en kritiek. [Over de ontvangst van de roman Karakter van F. Bordewijk]. Vooys, 7, nr. 3, (pp. 2-6) (5 p.).
  1988
  1987
Anten, J.H.M. (1987). De contemporaine kritiek op Menno ter Braaks Hampton Court. De nieuwe taalgids, 80, nr. 2., (pp. 125-139) (15 p.).
  1986
Anten, J.H.M. (1986). Dorine Fleuren-van Hal. Forum 1931-1935. Monografieën van literaire tijdschriften. Martinus Nijhoff, Leiden 1986. De nieuwe taalgids, 79, nr. 5, (pp. 466-468) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1986). Een kunstleven van de hoogste orde. Rang en stand in Knorrende beesten van F. Bordewijk. De nieuwe taalgids, 79, nr. 4., (pp. 313-323) (11 p.).
  1985
Anten, J.H.M. (1985). Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Het Modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. De nieuwe taalgids, 78, nr.1, (pp. 80-82) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1985). Hampton Court. Het romandebuut van Menno ter Braak. Vooys, 4 (Liber Amicorum Jules van Oostrom.), (pp. 4-5) (2 p.).
Anten, J.H.M. (1985). 'Niets wordt beschreven, alles is er'. Nijhoff, Du Perron en Constant van Wessems 'Bijleveld-bundel'. In W.J. van den Akker & G.J. Dorleijn (Eds.), Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann. (pp. 203-216) (313 p.). Utrecht/Antwerpen: Veen Uitgevers.
  1984
Anten, J.H.M. (1984). F. Bordewijk. Kritisch Literatuur Lexicon, 12, (pp. 1-25) (25 p.).
  1983
Anten, J.H.M. (1983). Aspecten van de moderne Nederlandse letterkunde. Zes inleidende colleges over het proza. (98 p.). Instituut De Vooys voor Nederlandse taal- en letterkunde., (Vierde, herziene uitgave 1985)..
Anten, J.H.M. (1983). Jacques Kruithof, Tussenspraak. Essay over literatuur en literatuurwetenschap. De nieuwe taalgids, 76, (pp. 459-461) (3 p.).
  1982
Anten, J.H.M. (1982). De klippen van het provincialisme. Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (138 p.). Utrecht: Reflex, hfdst. IV.
Anten, J.H.M. (1982). Nieuwe zakelijkheid als leenwoord. Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (pp. 107-121) (15 p.). Utrecht: Reflex.
Anten, J.H.M. (1982). Nieuwe zakelijkheid als procédé. Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (pp. 88-106) (19 p.). Utrecht: Reflex.
Anten, J.H.M. (1982). Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (140 p.). Utrecht: Reflex.
Anten, J (1982). Van Wessem en het moderne proza. Hoofdstuk III Van realisme naar zakelijkheid. Van realisme naar zakelijkheid - Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (pp. 57-71). Utrecht: Reflex.
  1980
Anten, J.H.M. (1980). Over De verwondering van Hugo Claus. De nieuwe taalgids, 73, (pp. 368-369) (2 p.). Besproken boek verschenen in de reeks Synthese.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-21 04:25:48
Volledige naam
dr. J.H.M. Anten Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Gegenereerd op 2018-03-21 04:25:48
Laatst bijgewerkt op 14-03-2018