Profiel

Dr. Hans Anten was Lecturer in Modern Dutch Literature. He studied Dutch Language and Literature at Utrecht University (cum laude). His research deals primarily with the cultural, poetical and literary history of movements in prose in the twentieth century. He has published widely on topics relating to that field of research. He is the author of Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (Reflex, 1982). This volume is one of the thousand key publications in the DBNL Basic Library (2007). He is the author of Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk (Historische Uitgeverij, 1996). He contributed, for example, to the Liber Amicorum Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann (Veen, 1985), the book of literary history Nederlandse literatuur, een geschiedenis (Martinus Nijhoff, 1993), the Vestdijk-annual Het oog van de meester (Nijgh & Van Ditmar, 1998), the volume Neue Sachlichkeit and Avant-Garde (Avant-Garde Critical Studies 29; Rodopi, 2013). He is the co-editor of F. Bordewijk, Huis te huur. Elf surrealistische verhalen (Nijgh & Van Ditmar, 1999). He has contributed articles and reviews to, among others, Kritisch Lexicon van de Moderne Nederlandstalige Literatuur, Lexicon van Literaire Werken, De Nieuwe Taalgids, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Forum der Letteren, Spiegel der Letteren, Literatuur, Vooys and Nederlandse Letterkunde. In the last named journal he published in 2002 the article ‘Bordewijk en de joden’ about the representation of Jewry in postwar literature and society. He is the co-editor of the volume Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels (Athenaeum Polak & Van Gennep, 2010). This scholarly reading edition in the famous Delta Series of three so called ‘Dutch Novels’ includes social, cultural, poetical and literary annotation and study of these historical novels. 

Wetenschappelijke expertises
interbellum
literair modernisme
literatuurgeschiedenis


Gegenereerd op 2018-08-20 07:16:43
Sleutelpublicaties

Anten, J.H.M. (2013). "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ilja Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman & Ben Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. (Avant-Garde Critical Studies 29) (pp. 203-228) (26 p.). Amsterdam / New York: Brill / Rodopi.

Anten, J.H.M. (2005). F. Bordewijk, Knorrende beesten; hoofdstuk 2 uit Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poëtica en proza van F. Bordewijk. De twintigste eeuw in honderd artikelen : Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) Leiden, (pp. 50) (1 p.).

Anten, J.H.M. (2002). Bordewijk en de joden. Nederlandse Letterkunde, 7 (1), (pp. 61-86) (26 p.).

Anten, J.H.M. (1998). Het non plus ultra in Nederlands proza. S. Vestdijk en F. Bordewijk over elkaar. In H. Bekkering & W. Bronzwaer (Eds.), Het oog van de meester. Vestdijk-jaarboek 1998 (pp. 98-110) (13 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.

Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
  2016 - Vakpublicaties
  2016 - Overige resultaten
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2014). Epistolair egocentrisme. Hendrik de Vries & Constant van Wessem, Brieven 1919-1952. Spiegel der Letteren, 56 (2), (pp. 225-228) (4 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2013). "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ijla Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In K. Beekman, R. Grüttemeier & B. Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde (pp. 203-228). Amsterdam / New York: Brill / Rodopi.
Anten, J.H.M. (2013). "A book such as 'Automobile' is only written once in a lifetime". Ilja Ehrenburg's The life of the automobile as benchmark in the discussion of New Objectivity in Dutch literature. In Ralf Grüttemeier, Klaus Beekman & Ben Rebel (Eds.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde. (Avant-Garde Critical Studies 29) (pp. 203-228) (26 p.). Amsterdam / New York: Brill / Rodopi.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2012). Biografie van een gemankeerde modernist - Rob Groenewegen, Te leven op duizend plaatsen. Jo Otten 1901-1940.. Spiegel der Letteren, 54 (4), (pp. 525-528) (4 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
  2011 - Populariserende publicaties
Anten, J.H.M. (25-01-2011) Invited speaker Lezing voor Rotary Utrecht Kromme Rijn. (Utrecht) (25-01-2011) De analyse van poëzie. Over 'Afscheid van een land' van Rutger Kopland
Anten, J.H.M. (26-03-2011) Invited speaker Organisatie Universiteitsdag. Departement Nederlands (Utrecht) (26-01-2011) Lezingen 'Het bezield verband van de neerlandistiek'.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M., Smulders, W.H.M. & van der Wiel, J.R. (2010). Aantekeningen. In W.H.M. Smulders, J.H.M. Anten & J.R. van der Wiel (Eds.), Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. (pp. 441-494) (573 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Anten, J.H.M., Smulders, W.H.M. & van der Wiel, J.R. (2010). Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. (573 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Anten, J.H.M. (2010). De crisistijd van de jaren dertig: gouden jaren voor de neerlandistiek. Nederlandse Letterkunde, 15, nr.3, (pp. 262-272) (11 p.).
Anten, J.H.M., Smulders, W.H.M. & van der Wiel, J.R. (2010). Nawoord. In J.H.M. Anten, W.H.M. Smulders & J.R. van der Wiel (Eds.), Arthur van Schendel, Drie Hollandse romans. De waterman, Een Hollands drama, De grauwe vogels. (pp. 495-552) (573 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
  2010 - Populariserende publicaties
Anten, J.H.M. (23-03-2010) Invited speaker Lezing in het kader van de cursus 'Boek en Film'. Opleiding Nederlandse taal en cultuur. (23-03-2010) F. Bordewijk, Karakter. De roman, de film.
Anten, J.H.M. (27-03-2010) Invited speaker Organisatie. Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (27-01-2010) Symposium 'Kennis voor iedereen'
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
  2009 - Populariserende publicaties
Anten, J.H.M. (28-03-2009) Invited speaker Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (28-01-2009) Symposium 'Kleine woorden, grote gevolgen'
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
  2008 - Vakpublicaties
Anten, J.H.M. (2008). Bordewijk als mens en als schrijver: van tricot badpak tot Bints expressionisme. Vooys, 26 (1), (pp. 94-99) (6 p.).
Anten, J.H.M. (2008). F. Bordewijk [aanvulling]. Kritisch Literatuur Lexicon, november.
  2008 - Populariserende publicaties
Anten, J.H.M. (29-03-2008) Invited speaker Organisatie. Programma Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (29-01-2008) 'Literatuur en spel met tekst, lezer en werkelijkheid'
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2007). Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (145 p.). Leiden: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), Sleuteltekst Basisbibliotheek DBNL.
  2007 - Populariserende publicaties
Anten, J.H.M. (31-03-2007) Invited speaker Organisatie. Programma Alumnidag Departement Nederlands Universiteit Utrecht (Utrecht) (29-01-2008) 'Traditie en vernieuwing'
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2006). Bookreview / Wim Hazeu, Vestdijk, een biografie. Nederlandse Letterkunde, 11, (pp. 95-99) (5 p.).
  2006 - Populariserende publicaties
Anten, J.H.M. (2006). Hazeu over Vestdijk. Vestdijkkroniek, 108, (pp. 58-61) (4 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2005). Bookreview / Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens. Nederlandse Letterkunde, 10, (pp. 157-159) (3 p.).
Anten, J.H.M. (2005). F. Bordewijk, Knorrende beesten; hoofdstuk 2 uit Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poëtica en proza van F. Bordewijk. De twintigste eeuw in honderd artikelen : Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) Leiden, (pp. 50) (1 p.).
Anten, J.H.M. (2005). F.Bordewijk, Knorrende beesten. Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk. Diss. Universiteit Utrecht, 1996. (pp. 56-88) (33 p.). Leiden: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.
  2005 - Vakpublicaties
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2004). Menno ter Braak, De Canon. Nederlandse cultuur in veertig portretten. Nederlandse Letterkunde, 9, (pp. 415-418) (4 p.).
  2004 - Populariserende publicaties
Anten, J.H.M. (09-07-2004). Willink. NRC Handelsblad
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2003). 'Je bent een onmogelijk man!'. De briefwisseling tussen Simon Vestdijk en Johan van der Woude 1939-1969. Nederlandse Letterkunde, 8, (pp. 346-350) (5 p.).
Anten, J.H.M. (2003). Muizenhol. Nederland volgens Willem Frederik Hermans. Nederlandse Letterkunde, 8, (pp. 275-278) (4 p.).
  2003 - Vakpublicaties
Anten, J.H.M. (2003). F. Bordewijk. Kritisch lexicon van de nederlandstalige literatuur na 1945 (88), (pp. 30) (1 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2002). Bookreview / Anneke van Luxemburg-Albers, Betreft Bint: Bint van Bordewijk modernistisch bekeken. Diss. UvA. Nederlandse Letterkunde, 7, (pp. 238-242) (5 p.).
Anten, J.H.M. (2002). Bookreview / Léon Hanssen, Sterven als een polemist. Menno ter Braak 1902-1940. Deel 2 1930-1940. Nederlandse Letterkunde, 7, (pp. 168-170) (3 p.).
Anten, J.H.M. (2002). Bordewijk en de joden. Nederlandse Letterkunde, 7 (1), (pp. 61-86) (26 p.).
Anten, J.H.M. (2002). Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland 1921-1945. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 118, (pp. WEB 69-WEB 71) (3 p.).
  2002 - Vakpublicaties
  2002 - Populariserende publicaties
Anten, J.H.M. (27-03-2002) Invited speaker Lezing voor staf en studenten van het Onderwijsinstituut Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Utrecht (Utrecht, theater 't Hoogt) (27-01-2002) Ivo Michiels "Het afscheid". De roman (1957) en de film (1966)
Anten, J.H.M. (01-03-2002) Invited speaker lezing (Utrecht) (01-01-2002) Ivo Michiels. Het afscheid. De roman (1957) en de film (1966).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (2001). Bookreview / Léon Hanssen, Want alle verlies is winst. Menno ter Braak 1902-1940. Deel 1 1902-1930. Nederlandse Letterkunde, 6, (pp. 182-185) (4 p.).
Anten, J.H.M. (2001). Een roman die overtuigend de waarheid liegt. Over Het feest van de Bok van Mario Vargas Llosa. Nednummer, 6 (2), (pp. 23-24) (2 p.).
Anten, J.H.M. (2001). Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman. Nederlandse Letterkunde, 6, (pp. 92-95) (4 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
  2000 - Vakpublicaties
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1999). Bookreview / Evert van der Starre, Vestdijk over Frankrijk. Nederlandse Letterkunde, 4, (pp. 286-288) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1999). De eenheid in de tegendelen. De psychomachische verhaalwereld van F. Bordewijk (1884-1965) en de mythe van de hermafrodiet: een interpretatie. Nederlandse Letterkunde, 4, (pp. 402-404) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1999). F. Bordewijk, Tijding van ver. In A.G.H Anbeek van der Meijden, J Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van Literaire werken; besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden (pp. 1-14) (14 p.). Groningen.
  1999 - Vakpublicaties
Anten, J.H.M. & Dautzenberg, J.A. (1999). Bordewijk, F.: Huis te huur. Elf surrealistische verhalen. (384 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
Anten, J.H.M. (1999). Nawoord. In J.H.M. Anten & J.A. Dautzenberg (Eds.), F. Bordewijk, Huis te huur. Elf surrealistische verhalen (pp. 373-382) (10 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
Anten, J.H.M. (1999). Papieren geliefde. Over de verlatene van Carry van Bruggen. Transactie, 9, (pp. 19-20) (2 p.).
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1998). Adriaan van der Veen, Het wilde feest. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden (13 p.). Groningen.
Anten, J.H.M. (1998). Het non plus ultra in Nederlands proza. S. Vestdijk en F. Bordewijk over elkaar. In H. Bekkering & W. Bronzwaer (Eds.), Het oog van de meester. Vestdijk-jaarboek 1998 (pp. 98-110) (13 p.). Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
  1998 - Vakpublicaties
Anten, J.H.M. (1998). Het tijdschrift als bron en object van onderzoek. Vooys, 16, nr. 2, (pp. 60-62) (3 p.).
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1997). Bookreview / Michel van Nieuwstadt, De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Diss. KUB. Nederlandse Letterkunde, 2, (pp. 380-382) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1997). De surrealist par excellence. Ferdinand Bordewijk over Franz Kafka. Kafka Katern, 1997, (pp. 85-89) (5 p.).
Anten, J.H.M. (1997). F. Bordewijk, Bloesemtak. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden (13 p.). Groningen.
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1996). F. Bordewijk, Knorrende beesten. Het bekoorlijk vernis van de rede : over poetica en proza van F. Bordewijk (pp. 56-88) (268 p.). Groningen: Historische Uitgeverij.
  1995 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1995). Bookreview / Reinold Vugs, F. Bordewijk; een biografie. De nieuwe taalgids, 88, (pp. 475-460) (16 p.).
  1994 - Wetenschappelijke publicaties
  1993 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1993). Bookreview / Jaap Goedegebuure, Nieuwe Zakelijkheid. Utrecht 1992. De nieuwe taalgids, 86, (pp. 79-83) (5 p.).
Anten, J.H.M. (1993). Er zijn tenslotte grenzen. Sociale stratificatie en verticale mobiliteit in 'De Doopvont' van F. Bordewijk. Spiegel der Letteren, 35, (pp. 275-296) (22 p.).
Anten, J.H.M. (1993). Juli 1935: Dirk Coster publiceert zijn artikel 'Bint of de kroning der schoften'. Discussie over de al dan niet fascistoïde strekking van Bordewijks roman 'Bint'. In M.A. Schenkeveld-Van der Dussen, T. Anbeek, W. van den Berg & e.a. (Eds.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis. (pp. Hoofdstuk 117, p. 669-676) (938 p.). Groningen: Martinus Nijhoff.
Anten, J.H.M. (1993). Symbiose of een karikatuur van een synthese. Film en literatuur in het interbellum. Vooys, 11, (pp. 163-168) (6 p.).
  1992 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1992). De perfect georganiseerde ongerijmdheid. Notities over het surrealisme volgens F. Bordewijk. De nieuwe taalgids, 85, nr. 2., (pp. 97-111) (15 p.).
Anten, J.H.M. (1992). F. Bordewijk, De Doopvont. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige werken 1900-heden. (15 p.). Groningen.
  1991 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1991). Onpartijdig, voorzichtig en bekwaam : over de kritische beginselen van F. Bordewijk. Literatuur : tijdschrift over Nederlandse letterkunde, 8, (pp. 103-108) (6 p.).
  1990 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1990). De bezielde zakelijkheid van M. Revis - Over het oeuvre van een vergeten auteur. Vooys, 8 (2), (pp. 2-9) (8 p.).
Anten, J.H.M. (1990). De spelregels van een dilettant; over de externe poëtica van F. Bordewijk. De nieuwe taalgids, 83, nr.5., (pp. 405-419) (15 p.).
Anten, J.H.M. (1990). M. Revis. Kritisch Literatuur Lexicon, 37 (15 p.).
Anten, J.H.M. (1990). Romain Debbaut: Het naturalisme in de Nederlandse letteren. Forum der letteren, 31, (pp. 220-223) (4 p.). I.
  1989 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1989). F. Bordewijk, Karakter. In A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure & M. Janssens (Eds.), Lexicon van literaire werken; bespreking van Nederlandstalige werken 1900-heden. (15 p.). Groningen.
Anten, J.H.M. (1989). Karakter en kritiek. [Over de ontvangst van de roman Karakter van F. Bordewijk]. Vooys, 7, nr. 3, (pp. 2-6) (5 p.).
  1988 - Wetenschappelijke publicaties
  1987 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1987). De contemporaine kritiek op Menno ter Braaks Hampton Court. De nieuwe taalgids, 80, nr. 2., (pp. 125-139) (15 p.).
  1986 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1986). Dorine Fleuren-van Hal. Forum 1931-1935. Monografieën van literaire tijdschriften. Martinus Nijhoff, Leiden 1986. De nieuwe taalgids, 79, nr. 5, (pp. 466-468) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1986). Een kunstleven van de hoogste orde. Rang en stand in Knorrende beesten van F. Bordewijk. De nieuwe taalgids, 79, nr. 4., (pp. 313-323) (11 p.).
  1985 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1985). Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Het Modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984. De nieuwe taalgids, 78, nr.1, (pp. 80-82) (3 p.).
Anten, J.H.M. (1985). Hampton Court. Het romandebuut van Menno ter Braak. Vooys, 4 (Liber Amicorum Jules van Oostrom.), (pp. 4-5) (2 p.).
Anten, J.H.M. (1985). 'Niets wordt beschreven, alles is er'. Nijhoff, Du Perron en Constant van Wessems 'Bijleveld-bundel'. In W.J. van den Akker & G.J. Dorleijn (Eds.), Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann. (pp. 203-216) (313 p.). Utrecht/Antwerpen: Veen Uitgevers.
  1984 - Wetenschappelijke publicaties
  1984 - Populariserende publicaties
Anten, J.H.M. (1984). F. Bordewijk. Kritisch Literatuur Lexicon, 12, (pp. 1-25) (25 p.).
  1983 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1983). Jacques Kruithof, Tussenspraak. Essay over literatuur en literatuurwetenschap. De nieuwe taalgids, 76, (pp. 459-461) (3 p.).
  1983 - Vakpublicaties
Anten, J.H.M. (1983). Aspecten van de moderne Nederlandse letterkunde. Zes inleidende colleges over het proza. (98 p.). Instituut De Vooys voor Nederlandse taal- en letterkunde., (Vierde, herziene uitgave 1985)..
  1983 - Overige resultaten
Anten, J (1983). Aspecten van de moderne Nederlandse letterkunde - Zes inleidende colleges over het proza.. (97 p.). (Vierde herziene uitgave 1985)..
  1982 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1982). De klippen van het provincialisme. Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (138 p.). Utrecht: Reflex, hfdst. IV.
Anten, J.H.M. (1982). Nieuwe zakelijkheid als leenwoord. Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (pp. 107-121) (15 p.). Utrecht: Reflex.
Anten, J.H.M. (1982). Nieuwe zakelijkheid als procédé. Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (pp. 88-106) (19 p.). Utrecht: Reflex.
Anten, J.H.M. (1982). Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932. (140 p.). Utrecht: Reflex.
Anten, J (1982). Van Wessem en het moderne proza. Hoofdstuk III Van realisme naar zakelijkheid. Van realisme naar zakelijkheid - Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (pp. 57-71). Utrecht: Reflex.
  1980 - Wetenschappelijke publicaties
Anten, J.H.M. (1980). Over De verwondering van Hugo Claus. De nieuwe taalgids, 73, (pp. 368-369) (2 p.). Besproken boek verschenen in de reeks Synthese.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-20 07:16:44
Volledige naam
dr. J.H.M. Anten Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Gegenereerd op 2018-08-20 07:16:44
Laatst bijgewerkt op 28-05-2018