Dr. Jacqueline Evers-Vermeul

Universitair docent
Language and education
Taal en communicatie
030 253 8125
j.evers@uu.nl

Dr. Jacqueline Evers-Vermeul (1973, promotie Universiteit Utrecht 2005) doet onderzoek naar de taal- en geletterdheidontwikkeling van kinderen, en de rol die teksten daarin spelen. Tijdens haar promotieonderzoek bestudeerde zij hoe jonge kinderen verbindingswoorden zoals "want" en "omdat" leren gebruiken en daarmee de eerste bouwstenen ontdekken voor het produceren van coherente teksten. Sinds enkele jaren richt zij zich vooral op de begrijpelijkheid van (met name educatieve) teksten en toetsen: welke tekstkenmerken maken een tekst lastiger te begrijpen, hoe komt het dat deze kenmerken het begrip bemoeilijken, en wat kan er in lees- en schrijfonderwijs gedaan worden om kinderen toch met lastigere tekst(kenmerk)en te leren omgaan?