Dr. Jacqueline Evers-Vermeul

Universitair hoofddocent
Taal en communicatie
Language and education
030 253 8125
j.evers@uu.nl

Dr. Jacqueline Evers-Vermeul is universitair hoofddocent Taal, Communicatie en Educatie. Met haar onderzoek draagt ze bij aan de beantwoording van fundamentele vragen op haar vakgebied, wat een theoretische basis biedt om te adviseren over de optimalisering van de onderwijspraktijk, met name over leerteksten, toetsen, vakdidactiek en docentprofessionalisering

Begrijpelijkheid, tekstcomplexiteit en geletterdheid

Evers-Vermeul richt zich in haar onderzoek enerzijds op begrijpelijkheid en de ontwikkeling van geletterdheid, en met name de rol die tekstcomplexiteit daarin speelt:

  • Welke kenmerken maken een tekst of toetsvraag lastiger te begrijpen?

  • Hoe komt het dat deze kenmerken het begrip bemoeilijken?

  • Wat betekent dit voor het ontwerp van (educatieve) teksten en toetsen?

Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar tekststructuur. Dit onderzoek sluit aan bij haar promotieonderzoek (Universiteit Utrecht, 2005), waarbij ze bestudeerde hoe jonge kinderen verbindingswoorden zoals want en omdat leren gebruiken en daarmee de eerste bouwstenen ontdekken voor het produceren van coherente teksten.

Effectieve didactieken voor lees- en schrijfonderwijs

Anderzijds heeft haar onderzoek een didactische focus. Evers-Vermeul is met name geïnteresseerd in de effectiviteit van verschillende didactieken op basis- en middelbare scholen:

  • Wat kan er in lees- en schrijfonderwijs gedaan worden om kinderen toch met lastigere tekst(kenmerk)en te leren omgaan? 

  • Welke docentprofessionalisering is nodig is om evidence-based didactieken daadwerkelijk in de klas vorm te geven?

Samenwerking met praktijkpartners

Evers-Vermeul is partner bij het Kenniscentrum Begrijpend Lezen en redigeert daarbij de jaarlijkse bundel Voor U Gelezen (met Nederlandse samenvattingen van internationale studies). Tijdens twee NRO-projecten voor kortlopend onderwijsonderzoek heeft Evers-Vermeul consortia geleid met daarin vmbo-scholen, CED-Groep en lerarenopleiders. Daarnaast geeft ze regelmatig workshops voor docenten, lerarenopleiders en/of educatieve uitgevers.

Verder heeft ze - in opdracht van het College voor Toetsen en Examens - onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van examenvragen en begeleidt ze studenten die hun scriptie schrijven of stagelopen bij educatieve partners zoals CED-Groep, Cito, Blink Educatie en Noordhoff. 

Onderzoeksmethodes

Evers-Vermeul past een breed scala aan onderzoeksmethode toe:

  • corpusonderzoek met verschillende statistische methoden (o.a. logistische regressieanalyses en multi-level groeicurve-analyses)

  • experimenten (o.a. leesexperimenten onder scholieren en volwassenen

  • vragenlijsten, interviews en focusgroepen

  • ontwerpgericht onderzoek (design-based research) in samenwerking met docenten en lerarenopleiders.

Links