Hans van Luit heeft de opleiding tot orthopedagoog gevolgd (1980, Universiteit Utrecht) en is gepromoveerd op het onderwerp 'Rekenproblemen in het speciaal onderwijs' (1987, Radboud Universiteit Nijmegen). Hij is emeritusm hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie. Hij is verder onder andere voorzitter van de Stichting Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.

Hans van Luit was naast bestuurder, onderzoeker en docent ook sterk praktijk gericht (klinisch psycholoog BIG en orthopedagoog-generalist BIG) en deed klinisch onderzoek naar voorkomen van rekenproblemen en diagnostiek van dyscalculie bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Verder verzorgt hij post academisch en post hbo onderwijs tbv professionals op het terrein van diagnostiek en behandeling van mensen met dyscalculie. 

Leeropdracht
Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie
Oratiedatum
27-05-2010