Dr. ir. J.A. (Jan) Mol

Dr. ir. J.A. (Jan) Mol

Inwendige Ziekten

Jan Mol is senior onderzoeker op het gebied van de endocrinologie en oncologie van gezelschapsdieren. Hij is projectleider van het onderzoeksprogramma Vergelijkende en Translationele Oncologie. Dit programma is onderdeel van het programma Tissue Repair van de faculteit Diergeneeskunde.

Hij is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en laboratorium kant van het oncologie programma. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar de rol van progesteron bij het ontstaan van borstkanker en bij de regulering van borstkanker stamcellen.