Prof. dr. Iris van der Tuin

Hoogleraar
Media en Performance Studies
Vicedecaan
Faculteitsbestuur
06 24 564 146
i.vandertuin@uu.nl

Iris van der Tuin is hoogleraar Theorie van de Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht (Departement Filosofie en Religiewetenschap). Ze is ook Dean op het gebied van Interdisciplinair Onderwijs voor de UU en vice-decaan voor BA-onderwijs binnen de Faculteit Geesteswetenschappen. 

Haar onderzoek maakt deel uit van de groep Transmission in Motion van het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek. Iris coördineert de Special Interest Group 'AI in Cultural Inquiry and Art.' Samen met Nanna Verhoeff heeft ze het initiatief genomen voor het ontwikkelen van de Creative Humanities Academy in het kader van Onderwijs voor Professionals. Eén van de activiteiten van CHA is het programma Leiderschap in Cultuur Artistiek, ontworpen samen met collega's van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Iris is opgeleid als feministisch epistemoloog en werkzaam als interdisciplinair wetenschapper. Ze werkt op het kruispunt van wetenschapsfilosofie en filosofie van geesteswetenschappen (inclusief wetenschaps- en technologiestudies), cultuurtheorie en kritische en creatieve praktijken van cultuurwetenschappelijk onderzoek. Deze velden komen samen in geesteswetenschappelijk onderzoek dat de grenzen van de 'twee culturen’ overschrijdt en over de muren van de universiteit kijkt naar de kunst- en cultuursector. Iris heeft interesse in de nieuwe en interdisciplinaire geesteswetenschappen alsmede in praktijkgericht onderzoek naar interdisciplinair doceren en leren in het hoger onderwijs.

Iris heeft in 2020 samen met enkele collega's uit binnen- en buitenland de Susanne K. Langer Circle opgericht. In 2022 initieerde ze de collectie ‘Practice-Based Research of Interdisciplinary Higher Education’ voor het tijdschrift Humanities and Social Sciences Communications van Springer Nature met Ida Kemp, Catherine Lyall en Simon Scott.

Iris schreef New Materialism: Interviews & Cartographies (Open Humanities Press, 2012) met Rick Dolphijn, schreef de monografie Generational Feminism: New Materialist Introduction to a Generative Approach (Lexington Books, 2015) en in 2016 verscheen de door haar geredigeerde bundel Nature in de Macmillan Interdisciplinary Handbooks: Gender. In 2019 verscheen de speciale uitgave van het tijdschrift Philosophy Today onder de titel 'New Concepts for Materialism,' een uitgave die zij met A.J. Nocek regideerde. Iris was voorzitter van de COST Action New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matter’ (2014-18) en werkte aan het H2020-project Ethics of Coding: A Report on the Algorithmic Condition (2017, geleid door Felicity Colman). Ze initieerde de boekserie New Materialisms van Edinburgh University Press met Rosi Braidotti. Iris is tot eind 2022 redacteur van Somatechnics (met Holly Randell-Moon). Ze maakt deel uit van verschillende redactieraden en van de adviesraad van ECOLAS, het consortium van Europese Liberal Arts and Sciences-opleidingen.

Iris was tot 1 februari 2018 werkzaam als universitair hoofddocent Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht (Departement Filosofie en Religiewetenschap). Ze coördineerde de interdisciplinaire bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences van 1 augustus 2015 tot 1 februari 2021. Daarvoor werkte ze als universitair hoofddocent Gender Studies en Wetenschapsfilosofie bij Departement Media en Cultuurwetenschappen waar ze de onderzoeksmaster Gender & Ethnicity coördineerde. In 2011-12 was ze als gastonderzoeker verbonden aan het Department voor Wetenschapsgeschiedenis van Harvard University, de VS. Daar werkte ze met een NWO Veni-beurs aan het project ‘The Material Turn in the Humanities.’ In 2020 was ze samen met Nanna Verhoeff gasthoogleraar bij de leerstoel Architectural Theory and Philosophy of Technics (ATTP) aan de TU Wien. In 2021-22 was ze Novo Nordisk gasthoogleraar bij het Laboratory for Art Research aan de Royal Danish Academy of Fine Arts en aan de School of Communication and Culture (Aesthetics and Culture) aan de Aarhus Universitet. 

Leeropdracht
Theorie van de cultuurwetenschappen
Oratiedatum
06-12-2018