Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A)

Leiderschap in Cultuur Artistiek

De culturele en creatieve sector staat voor grote uitdagingen. Wat betekent digitalisering voor het maakproces? Hoe ga je om met de constant veranderende richtlijnen van fondsen? En hoe blijf jij jezelf naast alle organisatorische taken op conceptueel en artistiek niveau ontwikkelen? Artistiek leiders zijn zowel makers als koersbepalers. Zij spelen een grote rol binnen een sector en een samenleving waarin ervaring, cultuur en ecologie steeds meer vervlochten raken met economie en (de gevolgen van) technologie en digitalisering. Dit vraagt om kennis van zowel maakprocessen als hedendaagse cultuurtheorie en filosofie en governance, bestuur en organisatie.

Leiderschap in Cultuur Artistiek (LinC A) is een programma ontwikkeld voor de artistiek leider, maker, en kunst- en cultuurprofessional in de culturele en creatieve sector die haar conceptuele, methodologische en strategische bagage wil verdiepen en verbinden met die van anderen in de sector.

  • Start: februari 2021 (aanmelden kan tot 11 januari 2020)
  • Locatie: Utrecht*
  • Kosten: € 2900,- 

* De bijeenkomsten vinden bij voorkeur op locatie in Utrecht plaats. Indien dit niet mogelijk is, vanwege de maatregelen op dat moment, dan bieden wij een interactieve online versie van het programma aan.

Aanmelden

De Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en de Creative Humanities Academy (CHA), beide onderdelen van de Universiteit Utrecht, hebben de handen ineengeslagen om een programma te ontwikkelen dat gericht is op kennisontwikkeling en -circulatie, geïnspireerd en geïnformeerd creatief ontwerp, en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van artistiek leiderschap en makerschap.

Het programma bestaat uit twee Masterclasses, twee interactieve Labs en een start- en slotbijeenkomst. Het is een rijke mix van theoretische en praktische verdieping: van de conceptuele duiding van jouw werk binnen het hedendaags- en cultuurhistorisch landschap en het opzetten van persoonlijke artist statements tot het oefenen van lastige gesprekken met opdrachtgevers door middel van live theater. Daarnaast biedt LinC A begeleiding op maat door middel van coaching en intervisie. Lees meer over het programma.

Doelgroep

Artistiek leiders, makers, en andere professionals in de culturele en creatieve sector die verder willen professionaliseren, die verdiepende kennis willen opdoen over artistieke processen en leiderschap ten behoeve van hun werk, die willen investeren in het volgen van het programma, en bereid zijn tot het delen van zowel hun kennis en filosofisch gereedschap, als ervaringen, werksituaties en netwerk zijn van harte welkom om zich aan te melden voor LinC A. Interesse? Lees meer over de toelatingsvoorwaarden

LinC A bestaat uit 15 - 20 deelnemers. Bij de selectie van de groep streven we naar een zo divers mogelijke samenstelling.

Meer informatie

Vragen?

Heb je nog vragen over je aanmelding of andere zaken? Neem vrijblijvend contact met ons op via LinC@uu.nl of bel naar 030-2538971 (departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap - USBO).  Wij helpen je graag.

Programmateam