Prof. dr. Ingrid Robeyns

Hoogleraar
Ethiek Instituut
Filosofie
i.a.m.robeyns@uu.nl

Ingrid Robeyns werkt op vraagstukken in de hedendaagse politieke filosofie en toegepaste ethiek, en bezet de leerstoel Ethiek van Instituties aan het Ethiek Instituut. Ze is gespecialiseerd in toegepast en "niet-ideale" ethiek en politieke filosofie, en in interdisciplinair en synthetisch normatief onderzoek, als ook in het ontwikkelen van de normatieve kaders, theorieën en methodes die voor dit soort onderzoek nodig zijn.

In september 2023 is ze begonnen met een 5-jarig onderzoek naar visies over hoe toekomstige samenlevingen er uit zouden kunnen zien, vanuit ethisch en politiek-filosofisch perspectief. Dit onderzoek is gefinancieerd door een NWO-VICI beurs. 

Tot eind 2022 werkt zij aan de synthese van het Fair Limits project, waarin onderzocht wordt of er morele redenen zijn voor bovengrenzen in de verdeling van economische en ecologische hulpbronnen. Deze vragen worden onderzocht in combinatie met meerdere innovaties in de filosofie van (her-)verdelende rechtvaardigheid, zoals het ontwikkelen van methodes voor niet-ideale analyse, de vraag naar de actoren van rechtvaardigheid, als ook de vraag wat liberale filosofie (over ecologische en economische ongelijkheden) kan leren van niet-liberale en/of niet-westerse benaderingen. In juli 2023 verscheen bij Open Book Publishers het afsluitende boek van dit project, met een selectie van gepubliceerde onderzoeksartikelen als ook nieuwe hoofdstukken, geschreven voor vakgenoten. Voor het bredere publiek schreef Robeyns een boek met een pleidooi voor bovengrenzen aan rijkdom, wat in het Nederlands verschenen is bij De Bezige Bij,  in het Engels bij Allen Lane/Penguin, en later nog zal verschijnen in vertalingen in het Duits, Italiaans, Spaans, Russisch, Deens, Koreaans, en Japans.     

Daarnaast is ze betrokken bij andere onderzoeksprojecten, in het bijzonder het zwaartekrachtproject the Ethics of Socially Disruptive Technologies (ESDiT), waarin onderzoekers (vooral maar niet uitsluitend filosofen) van 6 Nederlandse universiteiten samenwerken.

De belangrijkste lijnen in haar onderzoek en onderwijs in de laatste 20 jaar gaan  over de ethische analyse van economische instituties en systemen, de capability-benadering, sociale rechtvaardigheid, en de ethiek van institutionele verandering (zowel in concreet beleid en wetten, als ook systeemanalyse, informele instituties, en sociale normen.) In December 2017 publiceerde zij het boek Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-examined, wat zowel een inleiding als ook een eigen interpretatie geeft van de capability-benadering. Dit boek is Open Access uitgegeven bij Open Book Publishers, en kan gratis gedownload worden van de website van deze uitgever.

Ingrid Robeyns streeft ernaar als generalist te werken, en om inzichten van zeer verschillende onderzoekslijnen met elkaar in verband te brengen. Voorbeelden van onderwerpen waarover ze de laatste tien jaar onderzoek heeft gedaan zijn de ethiek van autisme (en het gebruik van 'labels' in de kinderpsychiatrie), basisinkomen, de notie 'menselijke diversiteit', en vraagstukken over klimaatsethiek/duurzaamheidskwesties.

De voorbije jaren heeft ze onderwijs gegeven over de ethiek van instituties, de ethiek van kapitalisme, de capability benadering, klimaatsethiek, en gastcolleges over onderwerpen waarover ze onderzoek doet, als ook over publieksfilosofie. Momenteel begeleidt ze (samen met collega's) 4 promovendi.

Ingrid Robeyns was de eerste academische directeur van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW). Op internationaal vlak heeft ze recent de rol vervuld van President van de Human Development and Capability Association (2018-2020). Daarnaast vervulde ze verschillende redactionele rollen, waaronder als associate editor van het tijdschrift Journal of Human Development and Capabilities

Zowel in Nederland als internationaal geeft Ingrid Robeyns regelmatige ethische/filosofische duiding over publieke kwesties. Van 2015 tot 2022 maakte zij deel uit van het Filosofisch Elftal van dagblad Trouw.  Ze was ook een van de mede-oprichters van de blog Bij Nader Inzien. Aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht nam ze het initiatief voor de Utrechtse Dag van de Filosofie, en voor de Ethische Annotaties, een publicatiereeks waarin onderzoekers van het Ethiek Instituut de inzichten uit de academische filosofie over belangrijke sociale kwesties ontsluiten voor een breder publiek. Op internationaal vlak draagt Ingrid Robeyns sinds 2006 bij aan de blog Crooked Timber. Ze geeft ook regelmatig interviews voor internationale media. 

Leeropdracht
Ethiek van Instituties
Oratiedatum
10-04-2015