Dr. Hanne Duindam PhD

Universitair docent
Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen
Sociale Wetenschappen

Hanne Duindam is Universitair Docent Forensische Orthopedagogiek. Nadat zij als psycholoog in klinische- en onderwijsinstellingen werkte (2014-2017), promoveerde zij in 2021 binnen de Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar proefschrift, onderzocht Duindam in hoeverre deelname aan een hondentraingsprogramma in de gevangenis leidde tot een verbetering in welzijn en vermindering van gedragsproblemen in jongeren en volwassenen in de gevangenis.   
 
Bijdragen aan de preventie – en effectieve interventie – van jeugdcriminaliteit is momenteel één van de belangrijkste onderzoeksinteresses van Duindam. Zij zet zich in voor een sterkere verbinding tussen de academische wereld en de samenleving omdat zij van mening is dat de wetenschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van hedendaagse complexe problematiek. Duindam richt zich in haar huidige onderzoek op de identificatie en preventie van radicalisering in de context van desinformatie en complot denken. 
 
Duindam is co-coördinator van de interdisciplinaire cursussen Jeugdcriminaliteit & Jeugdbescherming en Justitiële Interventies. Deze cursussen zijn onderdeel van de JC & JB minor voor studenten die willen werken op het snijvlak van recht, ontwikkelingspsychologie en justitie en veiligheid. Duindam geeft ook klinische cursussen in de Orthopedagogiek Bachelor, waaronder Behandeling en Test & Observatievaardigheden. Naast het lesgeven in deze cursussen, begeleidt Duindam masterscripties.