Dr. H.M.B. (Heidi) Lesscher

Dr. H.M.B. (Heidi) Lesscher

Universitair hoofddocent
Behavioural Neuroscience
06 39 585 507
h.m.b.lesscher@uu.nl

Ontwikkeling van mentale gezondheidsproblemen - wat zijn de mechanismen die risico en weerbaarheid bepalen? 

Heidi Lesscher is gefascineerd door de individuele variatie in de gevoeligheid voor mentale gezondheidsproblemen, die vaak ontstaan op jongere leeftijd, zowel bij de mens als bij dieren. Mentale gezondheid is complex, mentale gezondheidsproblemen nemen toe in de snel veranderende wereld en zijn niet uniek voor de mens. Het ultieme doel van Heidi's onderzoek is om het ontstaan van gedragsproblemen beter te begrijpen en te voorkomen. Dit vergt een interdisciplinaire aanpak. Omdat mentale problemen vaak ontstaan in de kindertijd vergt dit bovendien een focus op jonge kinderen en dieren, zoals we de afgelopen jaren binnen het thema Healthy Play Better Coping van het strategisch thema Dynamics of Youth hebben gedaan.

Als neurobioloog heeft Dr. Lesscher ervaring met unieke neurobiologische technieken die het mogelijk maken de hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan complexe gedragingen te doorgronden. Daarnaast heeft zij als neurobioloog ervaring met onderzoek naar fysiologische processen die bepalend zijn voor het gedrag van mens en dier, én heeft zij ervaring met en kennis over complexe gedragstaken op het gebied van emotieregulatie, beloningsgevoeligheid en cognitief gedrag. In de afgelopen jaren heeft Dr. Lesscher steeds meer interdisciplinair onderzoek gedaan, onder meer als coördinator van de hub Healthy Play Better Coping. Illustratief voor het interdisciplinaire karakter van haar onderzoek zijn projecten naar de leeftijd-afhankelijke factoren in het ontstaan van verslaving, waarbij diermodellen met humaan onderzoek gecombineerd werden. Daarnaast is ook het onderzoek naar spel een belangrijk voorbeeld van de interdisciplinariteit in haar onderzoek, waarbij fundamenteel onderzoek in diermodellen gecombineerd wordt met onderzoek naar spel bij kinderen, en waarbij ik samenwerk met verschillende partners van andere faculteiten, het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), universiteiten en diverse stakeholders zoals Jantje Beton, GGZ en het Trimbos Instituut.

Onderzoek gericht op neurobiologische mechanismen en verslaving

Dr. Heidi Lesscher is een neurobioloog met een bijzondere interesse in de relatie tussen emotionele hersencircuits en beloningsgevoeligheid. Haar onderzoek naar alcoholverslaving is gericht op individuele verschillen in de gevoeligheid voor alcohol verslaving en in de neurobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontwikkelen van een verslaving. Alcohol is een belonende stof en het werk van onder meer Heidi Lesscher laat een verband zien tussen de belonende werking van alcohol en de emotionele toestand van een dier. Zo hebben Lesscher en ook andere onderzoeksgroepen laten zien dat de amygdala, een hersengebied dat betrokken is bij angst – bijdraagt aan de gevoeligheid voor de belonende werking van alcohol. Bovendien laten recente studies zien dat dieren gehuisvest in een ruimte zonder verrijking gevoeliger zijn voor verslavende stoffen zoals cocaine. Het doel van haar onderzoek is dan ook om de neurobiologie van beloningsgevoeligheid in relatie tot emotioneel gedrag, emotionele neurocircuits en welzijn te ontrafelen:

  1. Hoe beïnvloedt alcohol de emotionele circuits in de hersenen, op moleculair niveau?
  2. Wat is de bijdrage van genen / eiwitten in de amygdala die betrokken zijn bij beloningsgevoeligheid aan emotioneel gedrag en welzijn?
  3. Wat is het verband tussen emotioneel gedrag, welzijn en beloningsgevoeligheid?
     

Onderzoek naar spel

Heidi Lesscher is een van de trekkers van het themaproject Healthy Play Better Coping, een van de projecten binnen het strategisch thema Dynamics of Youth. In haar onderzoeksgroep Neurobiologie van Gedrag doet zij onderzoek naar spel, de neurobiologie van spelgedrag en ook het belang van spelgedrag. Dit doet zij in ratten, die net als kinderen ravotten en dat spel nodig hebben om gezond te kunnen ontwikkelen. Daarnaast doet zij ook steeds meer onderzoek bij kinderen. Samen met kinderartsen, psychologen, psychiaters, game onderzoekers en filosofen doet zij in dit project onderzoek naar de rol van spel in de ontwikkeling van emotie, cognitie en het ontstaan van risicogedrag en verslaving. Recent is zij ook benoemd tot een van de chairs voor het Dynamics of Youth domein Thriving and Healthy Youth.