Mr. dr. Femke de Kievit

Mr. dr. Femke de Kievit

Universitair docent
Molengraaff Instituut voor privaatrecht
f.m.dekievit@uu.nl

Femke is universitair docent bij het Molengraaff instituut voor privaatrecht en UCERF (Utrecht Centre for European Research into Family Law). 

Femke is sinds september 2023 onderdeel van het onderzoeksproject STRIDE. Dit multidisciplinaire NWA-ORC consortium doet onderzoek naar het huidige systeem van juridische ondersteunings- en beschermingsmaatregelen voor kwetsbare oudere volwassenen: curatele, bewind en mentorschap en het levenstestament. Voldoet dit systeem aan de eisen die vanuit mensenrechtelijke verdragen gesteld worden? Houdt het voldoende rekening met de wensen en verwachtingen van oudere personen? Biedt het vertegenwoordigers en mantelzorgers voldoende houvast en sturing bij de uitvoering van hun taak? Op basis van het onderzoek naar deze en andere vragen zullen aanbevelingen worden gedaan voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig systeem van juridische ondersteunings- en beschermingsmaatregelen voor oudere personen.

Hiervoor heeft Femke promotieonderzoek (2017-2023) verricht naar hoe in overheidsbeleid en regelgeving wordt omgegaan met het faciliteren van familie- en mantelzorg en het beschermen van mantelzorgers tegen de risico’s van zorgverlening. Het proefschrift getiteld ‘het bevorderen van familie- en mantelzorg in beleid en regelgeving in Nederland’ is op 22 maart 2024 verdedigd. In mei verschijnt het proefschrift bij uitgeverij Boom Juridisch. 

Naast het onderzoek, geeft Femke ook met veel plezier familierechtelijk onderwijs aan zowel bachelor als masterstudenten.