Dr. Frank Jan van Dijk

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer H 210
3584 CS Utrecht

Dr. Frank Jan van Dijk

Directeur bedrijfsvoering
Faculteitsbureau
030 253 9224
f.j.vandijk@uu.nl

Als directeur Sociale Wetenschappen ben ik verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de faculteit, de leiding van het faculteitsbureau (het ondersteunend en beheerspersoneel) en ondersteun ik als lid van het faculteitsbestuur decaan en vice-decanen bij de ontwikkeling en implementatie van het strategisch beleid van de faculteit.

Daartoe behoort ook de bedrijfsvoering voor de universitaire lerarenopleidingen in de Graduate School of Teaching, waarvoor de faculteit Sociale Wetenschappen als penvoerder optreedt.

Verder ben/was ik lid van verschillende universitaire stuur- en werkgroepen waaronder de Investeringscommissie IT.

De faculteit Sociale Wetenschappen omvat 6.000 studenten, ca. 1.000 medewerkers, waarvan ca. 800 wetenschappelijk en 200 ondersteunend personeel, en zet jaarlijks € 80 mln. om, waarvan jaarlijks circa € 15 mln. uit extern gefinancierd onderzoek.

In 2019 was ik enkele maanden waarnemend directeur voor de faculteit Geesteswetenschappen. Een andere, even mooie ervaring was het lidmaatschap van de Lustrumcommissie van de UU in 2016 ter viering van het 380-jarige bestaan van onze universiteit.