Dr. Fleur van Gils

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E3.19
3584 CS Utrecht

Dr. Fleur van Gils

Onderwijskundig adviseur/trainer
Onderwijsadvies & training
06 34 268 274
f.e.vangils1@uu.nl

"Door mijn achtergrond als onderwijskundige én leerkracht hoop ik de brug te kunnen slaan tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk, en deze verder met elkaar te verbinden."

 

Fleur van Gils is onderwijskundig adviseur en trainer bij Onderwijsadvies en Training. Zij houdt zich bezig met thema’s binnen het primair onderwijs en op het gebied van toetsing & feedback. Naast haar werkzaamheden als adviseur/trainer staat Fleur één dag in de week voor de klas in groep 8 op OBS De Toermalijn te Bavel.
 
Fleur heeft de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs gestudeerd (ALPO, Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht). Daarna behaalde zij de research master Educational Sciences: Learning in Interaction (Universiteit Utrecht). Gedurende haar master was zij één dag per week werkzaam als invalleerkracht basisonderwijs voor de SPO Utrecht. In 2018 begon Fleur bij de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en ontwikkeling in context (KU Leuven, België) aan haar promotieonderzoek over de rol van leerkrachten bij pesten in het basisonderwijs. In december 2022 verdedigde zij met succes haar proefschrift getiteld “Powerless or Powerful? Teachers’ responses to bullying as perceived by students: measurement, antecedents, and effects”.