Drs. Emmeline Besamusca

Universitair docent
Nederlands
Moderne Letterkunde
030 253 9170
e.n.besamusca@uu.nl

Emmeline Besamusca is als docent verbonden aan het Departement Talen, Literatuur en Communicatie, afdeling Nederlands. Haar werkzaamheden liggen op het gebied van Nederlandse cultuur en nationale identiteit vanuit intercultureel en internationaal perspectief. Ook houdt zij zich bezig met representaties van 'de Ander' in Nederlandse context. 

Zij is betrokken bij de MA Neerlandistiek en de MA Interculturele Communicatie. In een international classroom in de minor Interculturele communicatie bespreekt zij 'Nederlandse cultuur' met lokale én internationale studenten. Ook coordineert en begeleidt zij stages 'Nederlands als Vreemde Taal', waarin Utrechtse studenten kennis maken met de neerlandistiek buiten Nederland.

Emmeline Besamusca is eveneens werkzaam aan de afdeling Nederlands van het Institut Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL) van de Universität Wien, waar zij doceert over cultuur en geschiedenis van de Lage Landen. Regelmatig geeft zij gastcolleges en voordrachten aan afdelingen Nederlands in het buitenland (o.a. de Eötvös Loránd Universiteit ELTE in Boedapest en de Masaryk Universiteit in Brno). 

In 2017-2020 werkte zij in Utrecht mee aan het USO project Building Blocks for Diversity: https://cat-database.sites.uu.nl/project/building-blocks-for-diversity/