Na haar opleiding in Italie te hebben gevolgd, Manunza studeerde Nederlands recht (Strafrecht en Internationaal recht) aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarna zij de éénjarige postacademische onderzoekersopleiding Internationaal en Europees recht aan het T.M.C. Asser Instituut te Den Haag volgde. Zij was vervolgens achtereenvolgens assistent in opleiding bij de vakgroep Internationaal recht en rechtsvergelijking van de Vrije Universiteit Amsterdam (1994-1996), universitair docent en universitair hoofddocent bij het Departement Internationaal en Europees recht van de Universiteit van Tilburg (1997-2004) en van de Vrije Universiteit Amsterdam (2005-2012).

Tevens adviseerde zij in de jaren negentig regelmatig in de internationale justitiële samenwerking tussen Italië en Nederland en Italië en België, in de strijd tegen criminele organisaties, in het bijzonder in kroongetuigenzaken. Vragen rondom de toelaatbaarheid van kroongetuigen in het strafproces en de toelaatbaarheid van bijzondere opsporingsmethoden in de strijd tegen criminele organisaties kregen dan ook veel aandacht in haar publicaties uit die jaren.