Emma Verhoeven is een PhD kandidaat in het CALM project. Ze heeft de bachelor Taalwetenschap en daaropvolgend de Research Master Language & Cognition behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar bachelor werd haar interesse gewekt voor experimenteel onderzoek en taalverwerving. Ze heeft haar onderzoeksstage gedaan bij het Acquisition Lab van het Centre of Language and Cognition Groningen (CLCG) en heeft haar thesis geschreven over de adverbiale hiërarchie in Nederlandse kinderen.

 

In haar PhD traject focust Emma zich op de invloed van gemixte taalinput van ouders op de taalontwikkeling van het kind. Ze is verantwoordelijk voor de dataverzameling van tweetalige Turks - Nederlands, Pools - Nederlands en Engels - Nederlands typisch ontwikkelende kinderen binnen het CALM project.

 

Voor meer informatie over dit project kan je kijken op onze website: www.uu.nl/onderzoek/calm