E. (Ellen) Deelen

Junior universitair docent
Sustainable Animal Stewardship
e.deelen@uu.nl

Als dierenarts is Ellen gefascineerd door de relatie tussen mens en dier, specifiek de invloed van deze relatie op het welzijn van beiden. Een relatie die beinvloed wordt door verschillende factoren. Denk aan religie, cultuur, welvaart en regelgeving. Hoe kunnen we deze relatie op een duurzame wijze verbeteren? Een onderwerp van discussie, niet alleen binnen de westerse wereld, maar ook in ontwikkelingslanden.


Als promovendus onderzoekt Ellen op dit moment het onderwerp 'euthanasie van dieren en de rol van de dierenarts'.

De focus ligt hierbij op de verschillende veterinaire, praktische en maatschappelijk-ethische overwegingen die bij euthanasie een rol spelen.

Door deze overwegingen inzichtelijk te maken, kan een meer geïntegreerde en consistente visie op euthanasie bij dieren en in het bijzonder de rol van de dierenarts hierin gevormd worden.