Dr. Dirk van Miert

Universitair hoofddocent
Cultuurgeschiedenis
Cultuurgeschiedenis
d.k.w.vanmiert@uu.nl

Vroemoderne geschiedenis, Wereldculturen, History of Humanities, History of the Natural Sciences, Skills in Renaissance Studies, Basiscursus Onderzoek Geschiedenis, Hedendaagse Cultuurhistorici, BA en MA scriptiebegeleiding,

Verleden: diverse vakken bij de afdeling Filosofie & Religiestudies: 

European Values; Politics & Ethics: The Idea of Europe; History of Natural Science in the West

Anders: UU, Summer school: Reformation and Counter-Reformation; Huizinga Instituut: RMa course: Science, Scholarship and Society.

Verleden: Universiteit van Amsterdam: Gender & History; Wetenschapsfilosofie voor historici; Kennis en Macht in de Gouden Eeuw; New Perpectives on the Dutch Golden Age; De Gouden Eeuw in Wording; Jacob Cats over liefde en moraal; Tekstkritiek in de Renaissance; De Republiek der Letteren.

Londen: The End of the Renaissance; Epistolography; Latin grammar.