Mr. drs. André Verburg
d.a.verburg@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-19 08:01:16


Profiel

 

André Verburg is seniorrechter inhoudelijk adviseur van de rechtbank
Midden-Nederland. Daarnaast is hij voor 1,5 dag verbonden aan de Universiteit
Utrecht voor onderwijs- en onderzoekstaken. Hij publiceert regelmatig over
bestuursrechtelijke onderwerpen (m.n. bestuursrechtelijk bewijsrecht, finale
geschilbeslechting, Nieuwe Zaaksbehandeling en procedurele rechtvaardigheid).
Verder geeft hij cursussen en PAO-onderwijs voor rechters, griffiers,
ambtenaren, advocaten en gerechtelijk deskundigen. Daarnaast was hij gedurende
enige jaren lector bestuursrecht van SSR, het opleidingsinstituut voor de
rechterlijke macht. Eerder was hij rechter in de rechtbank 's-Gravenhage.
Daarvoor was hij stafjurist en adjunct-chefjurist bij de stafafdeling van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Gegenereerd op 2017-11-19 08:01:16
Volledige naam
Mr. drs. D.A. Verburg Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 8050
Gegenereerd op 2017-11-19 08:01:16
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017