Cecile Hilgen

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 3.44
3584 CB Utrecht

Vulkanen, estuaria, aardbevingen, ijskappen, bossen en oceanen - al deze eigenschappen van het systeem aarde zijn met elkaar verbonden. Ik ontwikkelde een passie voor het begrijpen van de fundamentele processen die het verleden, het heden en de toekomstige dynamiek van het klimaat op aarde regelen. Tijdens mijn bachelor koos ik ervoor me te specialiseren in het fascinerende vakgebied van de aardwetenschappen. Tijdens mijn studie gefocust op lange tijdschaal besefte ik echter dat ik de relevantie van dit vakgebied voor de hedendaagse maatschappelijke vragen miste. Daarom heb ik een educatieve minor gevolgd om te leren hoe ik kennis effectief kan delen en de volgende generatie erbij kan betrekken. Voor mijn master Earth, Life, and Climate richtte ik me op de biogeochemie van de Noordzee en de effecten van recente klimaatverandering op sedimenten van hoog-Arctische meren. Daarnaast kreeg ik de kans om deel te nemen aan een Noordpoolexpeditie, waardoor ik me realiseerde dat samenwerking tussen beleidsmakers, belanghebbenden, het publiek en wetenschappers cruciaal is voor een duurzame toekomst. In mijn huidige promotieonderzoek hoop ik de beschikbaarheid van gegevens met een hoge resolutie en een beperkte tijd te verbeteren, wat cruciaal is voor de inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken.

 

Al miljarden jaren wordt onze planeet gevormd door natuurlijke krachten en complexe interacties tussen levende en niet-levende componenten op het land, in de oceaan en in de atmosfeer. Als middelbare scholier werd ik aangetrokken door de geologische tijdschaal, het behoud van fossielen, het tijdperk van de dinosaurussen, en de natuurlijke krachten die onze planeet hebben gevormd. Tijdens mijn studie aardwetenschappen realiseerde ik me echter dat de recente invloed van antropogene krachten op de chemische samenstelling van de aarde de chemische voetafdruk van de natuurlijke staat van de planeet verstoort. Ik vroeg me af, hoe zag de wereld eruit voordat de mens bestond? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we ontdekken wat de milieuomstandigheden in het verleden waren en een beter begrip krijgen van het huidige systeem van de aarde. Mijn belangstelling verschoof van langzame geologische processen naar snellere, op mensen schaal processen die meer verband houden met de huidige toestand van onze planeet. De mens heeft een grote invloed op de interacties tussen land, atmosfeer en oceanen, waardoor veel ecosystemen worden bedreigd, aquatische systemen worden vervuild en de natuurlijke toestand van de aarde wordt overschreden. Daarom besefte ik dat het vergelijken van de natuurlijke toestand van het klimaat op aarde vóór en tijdens de antropogene invloed noodzakelijk is om de gevolgen van de menselijke aanwezigheid te beoordelen. Door natuurlijke archieven te bestuderen, kunnen we de complexe interacties tussen het klimaat van de aarde in het verleden en haar levende systemen ontrafelen. 

 

Via paleoklimatologie kunnen we diep in de mysteries van het verleden van onze planeet duiken om de huidige veranderingen in perspectief te plaatsen en te voorspellen welke veranderingen de aarde in de toekomst zal ondergaan. Door dit toekomstperspectief met alle betrokken partijen te delen, kunnen we mitigatiestrategieën voor klimaatverandering op lokale, regionale en mondiale schaal afdwingen. De aarde heeft al perioden van extreme hitte en koude, zware stormen en droogte, en catastrofale gebeurtenissen zoals vulkaanuitbarstingen en asteroïde-inslagen gekend, maar toch heeft het leven op aarde standgehouden en gedijt het in een opmerkelijke verscheidenheid van vormen, wat de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de natuurlijke wereld aantoont. Aangezien wij als mensen deze weersverschijnselen hebben versneld, kunnen wij ze beheersen en hun snelheid verminderen om de gevolgen van het veranderende klimaat op aarde vandaag te verzachten. Challenge accepted!


Veldwerk Svalbard - Zuid-Barentsøya 2022

NoSE expeditie - Sediment kern Noorse Geul 2023