“Mijn onderzoek richt zich op hoe financiële markten functioneerden daar waar mensen geen toegang hadden tot moderne banken.”

 

Dr. Christiaan van Bochove (1980) is universitair hoofddocent economische en sociale geschiedenis en is gespecialiseerd in de financiële geschiedenis van de (vroeg)moderne tijd. Zijn onderzoek richt zich op hoe financiële markten functioneerden daar waar mensen geen toegang hadden tot moderne banken. Van welke arrangementen maakte men dan gebruik? Waarom juist die? En waar moeten verschillen in tijd en ruimte aan toegeschreven worden?

 

Christiaan studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en studeerde in 2003 cum laude af. Hierna werkte hij bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis aan zijn proefschrift The economic consequences of the Dutch. Economic integration around the North Sea, 1500-1800 dat hij in 2008 succesvol verdedigde. Dit proefschrift bestudeerde de gevolgen die de ontwikkeling van de Hollandse economie tijdens de vroegmoderne tijd had op de omliggende gebieden. In de periode 2008-2012 was Christiaan postdoc bij het project The evolution of financial markets in pre-industrial Europe onder leiding van Oscar Gelderblom en Joost Jonker. In 2011 kende NWO hem een Veni-beurs toe voor zijn project Ferries and Finance: The Financial Infrastructure of the Dutch Republic. Tijdens de periode 2013-2021 was Christiaan als universitair docent werkzaam bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

 

Christiaan publiceerde in tijdschriften als The Journal of Economic History, The Economic History Review en European Review of Economic History. Momenteel werkt hij aan papers over effectenveilingen, hulpbanken en de ontwikkeling van de hypotheekmarkt. Daarnaast werkt hij met Juliette Levy aan een bij Palgrave te verschijnen bundel over hoe kredietmarkten functioneerden waar en wanneer banken afwezig zijn en redigeerde hij met Jaco Zuijderduijn een themanummer van The History of the Family over de interactie tussen levensloop en financiële markten. Christiaan is co-editor-in-chief van Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences en lid van de redactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Hij was medevoorzitter van het economische geschiedenis netwerk van de European Social Science History Association (ESSHC).