Prof. dr. Catrin Finkenauer

“Ik interesseer me vooral voor de vraag hoe mensen het beste en het slechtste in elkaar naar boven kunnen halen. Veel mensen denken dat liefde en motivatie genoeg zijn om goede relaties in stand te houden, maar het is keihard werken.”
 

Onderzoek: kosten en baten van relaties

Het onderzoek van prof. Finkenauer combineert sociaal, klinisch, experimenteel, biologisch en ontwikkelingsonderzoek en richt zich op de kosten en baten van relaties voor de gezondheid en het welzijn van jongeren.

Haar onderzoek richt zich op de interpersoonlijke dynamiek en onderzoekt hoe relatiepartners elkaar beïnvloeden. Ze is geïnteresseerd in allerlei relaties: ouder-kindrelaties, intieme relaties en vriendschappen.

 

Gericht op bevorderen harmonieuze relaties

Het onderzoek van haar team probeert te begrijpen hoe relatiepartners het beste en het slechtste in elkaar naar voren brengen. Het is erop gericht middelen te vinden om harmonieuze relaties te bevorderen en misverstanden en conflicten te voorkomen.

 

Specialisaties onderzoek

Binnen dit brede thema omvat het onderzoek van haar team verschillende onderwerpen, waaronder geheimhouding, openbaarmaking, privacy-invasie, vertrouwen, zelfbeheersing, gezinsgeweld, echtscheiding en kindermishandeling. Catrin is hoogleraar Jeugdstudies bij Interdisciplinaire Sociale Wetenschap en Wetenschappelijk Directeur van het universiteitbrede Strategisch Thema Dynamics of Youth.

Leeropdracht
Algemene Sociale Wetenschappen: Jeugdstudies
Oratiedatum
01-04-2016