Christien Schrover

Promovendus
Kunstgeschiedenis
Kunstgeschiedenis
c.e.schrover@uu.nl

Christien Schrover is een PhD-kandidaat aan de Universiteit Utrecht. Ze is geïnteresseerd in Vlaamse en Nederlandse kunst van de late Middeleeuwen, in combinatie met technische kunstgeschiedenis. Op dit moment werkt ze aan het project "The (R)evolution of Reconstruction: an analysis of digital facsimiles." Dit onderzoek richt zich op de epistemologische waarde van 3D facsimile in kunsthistorisch onderzoek, en bekijkt dit via laatmiddeleeuwse Nederlandse sculptuur.