Leeropdracht
Didactiek van Levensbeschouwelijke Vorming
Benoemingsdatum 01-09-2003
Oratiedatum 15-04-2004
Profiel

Prof.dr. Cok Bakker is theoloog/religiewetenschapper (1988) en onderwijskundige (1991) en is hoogleraar Didactiek van Levensbeschouwelijke vorming. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing in brede zin, zoals die zich manifesteert op het macro-niveau van onderwijsbeleid en onderwijsverzuiling, op meso-niveau van het maatschappelijk middenveld en instituties (schoolidentiteit, het vak godsdienst/levensbeschouwing) en op het micro-niveau van de professionele en levensbeschouwelijke biografie van leerkrachten.

In een eerste (periode 2012-2016) en een tweede termijn (2016-2020) is een samenwerkingsrelatie aangegaan met de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht (detachering 0.4 fte) om als lector een onderzoeksgroep te leiden op het thema Normatieve professionalisering.

Alle eigen onderzoeksactiviteiten ressorteren onder het Onderzoeksinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap (OFR) en de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER). De begeleiding van promotieonderzoek is momenteel een kerntaak (voor lopende promotieprojecten zie onder 'onderzoek')

Bestuurlijke activiteiten binnen de UU: lid en voorzitter van de Examencommissie van de Universitaire Graduate School of Teaching (GST) en lid en voorzitter van de facultaire commissie Senior Kwalificatie Onderwijs (SKOw)

Bakker is redacteur van de internationale serie 'Religious Diversity and Education in Europe' (Münster / New York: Waxmann)

Naast de activiteiten aan het Departement is hij - voor één dag per week - als adviseur, begeleider of docent betrokken bij identiteitsprojecten op diverse scholen en onderwijsinstellingen, bij besturen en onderwijsverzorgingsinstellingen, veelal in relatie tot vraagstukken op het gebied van levensbeschouwelijke diversiteit.
 

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
levensbeschouwelijke vorming
godsdienstonderwijs
schoolorganisatie en identiteit
levensbeschouwing & onderwijs
normatieve professionalisering
Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:03
Sleutelpublicaties

Bakker, C. & Montesano Montessori, Nicolina (2016). Complexity in Education: From Horror to Passion. (311 p.). Rotterdam/Boston/Taipei: SensePublishers.

Bakker, Cok & Wassink, Hartger (2015). Leraren en het goede leren; Normatieve professionalisering in het onderwijs. (44 p.). Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Bakker, C. (04-06-2013). Het Goede leren. Leraarschap als normatieve professie. (175 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht / Hogeschool Utrecht, Dubbel-oratie Lectoraat 'Normatieve Professionalisering' Hogeschool Utrecht en Leerstoel 'Levensbeschouwelijke Vorming' Universiteit Utrecht.

Bakker, C. & Rigg, E. (2004). De persoon van de leerkracht; Tussen christelijke schoolidentiteit en leerlingendiversiteit. (220 p.). Zoetermeer: Meinema.

Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Visser-Vogel, Elsbeth, De Kock, Jos, Bakker, C. & Barnard, Marcel (2018). "I have Dutch Nationality, But Others Do Not See Me as a Dutchman, of Course" - Perception of and Participation in Society of Orthoprax Young Muslim Adults in the Netherlands. Journal of Muslims in Europe (7), (pp. 94-120) (27 p.).
Mesker, Peter, Wassink, Hartger, Akkerman, S.F. & Bakker, C. (2018). Differences that matter: - Boundary experiences in student teachers' intercultural learning. International Journal of Intercultural Relations (13 p.).
Mesker, Peter, Wassink, Hartger & Bakker, C. (2018). Experiential Continuity - How newly qualified teachers' past international teaching experiences influence their current personal interpretive framework. Professional Development in Education, 44 (3), (pp. 444-459).
Budak, Bahaeddin, Bakker, C. & ter Avest, Ina (2018). Identity Development of the Two First Islamic Primary Schools in the Netherlands. In Jenny Berglund (Eds.), European Perspectives on Islamic Education and Public Schooling Equinox.
Mesker, Peter, Wassink, Hartger, Akkerman, S.F. & Bakker, C. (2018). Student teachers' boundary experiences during an international teaching internship. Cogent Education (39 p.).
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
VanderZande, Edwin & Bakker, C. (2017). A worldview dialogical approach as normative professionalisation - Taking the perspective of life orientation on worldview education. In Hans-Günter Heimbrock (Eds.), Taking Position - Empirical studies and theoretical reflections on Religious education and worldview Waxmann Verlag.
Fluijt, Dian, Struyf, Elke & Bakker, C. (2017). Co-Teachers als spil van verandering bij Passend Onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 56 (2), (pp. 89-105) (16 p.).
ter Avest, K.H. & Bakker, C. (2017). Islamic Education in the Netherlands. In H. Daun & R. Arjmand (Eds.), The International Handbook on Islam, Globalization and Education (13 p.).
ter Avest, Ina & Bakker, C. (2017). Islamic Education in the Netherlands. In H. Daun & R. Arjmand (Eds.), Handbook of Islamic Education (13 p.). Springer.
Bakker, C. & VanderZande, Edwin (2017). Normative Professionalisation of teachers as a focus of research. In Hans-Günter Heimbrock (Eds.), Taking Position - Empirical studies and theoretical reflections on Religious education and worldview (pp. 93-109) (17 p.). Waxmann Verlag.
TerAvest, Ina (K.H.) & Bakker, C. (2017). Place attachment and sense of place - Transformation of spaces into places children feel attached to. In Martin Rothgangel, Kerstin Brömssen, Hans-Günter Heimbrock & Geir Skeie (Eds.), Location, Space and Place in Religious Education (pp. 101-111) (11 p.). Waxmann Verlag.
ter Avest, Ina & Bakker, C. (2017). RE Rooted in Principal's Biography. Religion and Education, 44 (1), (pp. 5-21) (17 p.).
Tigchelaar, Herma, Meeuwesen, L., Bakker, C. & van Nijnatten, C.H.C.J. (2017). Religion and Worldview in the work of Marie Muller-Lulofs, a pioneer in Dutch social work. European Journal of Social Work, 20 (2), (pp. 179-190) (12 p.).
Klamer, Pim, Bakker, C. & Gruis, Vincent (2017). Research bias in judgement bias studies - A systematic review of valuation judgement literature. Journal of Property Research, 34 (4), (pp. 285-304) (20 p.).
TerAvest, Ina (K.H.) & Bakker, C. (2017). Theoretical and methodological aspects of the concepts of place and space. In Martin Rothgangel, Kerstin von Brömssen, Hans-Günter Heimbrock & Geir Skeie (Eds.), Location, Space and Place in Religious Education (pp. 21-27) (7 p.). Münster / New York: Waxmann Verlag.
  2017 - Vakpublicaties
ter Avest, K.H. & Bakker, C. (2017). "Komt een moslima bij de directeur ...." - Omgaan met 'de ander' in christelijk basisonderwijs 'Op Zuid'. In Bas van den Berg & André Mulder (Eds.), Leren van betekenis - Dialogisch levensbeschouwelijk onderwijs op negen basisscholen (pp. 132-148) (17 p.). Utrecht: Marnix Academie.
ter Avest, K.H. & Bakker, C. (2017). Religious Education in the Netherlands. RE Today, 34 (2), (pp. 56-59) (4 p.).
  2017 - Populariserende publicaties
Bakker, C. (2017). Voorwoord. In Peter de Vries (Eds.), Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 (pp. 1-2) (2 p.). Amersfoort: CPS.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. & Montesano Montessori, Nicolina (2016). Complexity in Education: From Horror to Passion. (311 p.). Rotterdam/Boston/Taipei: SensePublishers.
Bakker, C. & Montesano Montessori, Nicolina (2016). Developing a Better Understanding of Complexity in Education - An Introduction to the Various Research Projects. In Cok Bakker & Nicolina Montesano Montessori (Eds.), Complexity in Education: From Horror to Passion (pp. 31-53) (22 p.). Rotterdam/Boston/Taipei: SensePublishers.
Montesano Montessori, Nicolina & Bakker, C. (2016). Final Reflections and Conclusions. Complexity in Education: From Horror to Passion (pp. 283-293) (11 p.). Rotterdam/Boston/Taipei: SensePublishers.
ter Avest, Ina & Bakker, C. (2016). From Location and (Non)place to Place Attachment and Sense of Place - An Exploration of Imagination as the Key to Transform Spaces into Places. Religion and Education (13 p.).
Bakker, C. & Montesano Montessori, Nicolina (2016). Introduction. In Cok Bakker & Nicolina Montesano Montessori (Eds.), Complexity in Education: From Horror to Passion (pp. 3-8) (6 p.). Rotterdam/Boston/Taipei: SensePublishers.
Gertsen, Rob, Schaap, Harmen & Bakker, C. (2016). Moral authorship of novice teachers in primary education. Teachers and Teaching (13 p.).
Bakker, C. (2016). Normatieve Professionalisering - Moedig balanceren tussen instrumentele en normatieve professionaliteit. In Loes Houweling, Willemieke de Jong, Hans de Deckere & Hester Viëtor (Eds.), De staat van de pedagogiek - Analytisch, opbrengstgericht en visionair (pp. 50-63) (14 p.). Amsterdam: SWP.
Bakker, C. (2016). Professionalization and the Quest How to Deal with Complexity. In Cok Bakker & Nicolina Montesano Montessori (Eds.), Complexity in Education: From Horror to Passion (pp. 9-30) (21 p.). Rotterdam/Boston/Taipei: SensePublishers.
Bakker, C. (01-01-2016 01-12-2016) Invited speaker Utrecht University of Applied Sciences Series gastcolleges Hogeschool Utrecht (15x)
Fluijt, Dian, Bakker, C. & Struyf, Elke (2016). Team-reflection: the missing link in co-teaching teams. European Journal of Special Needs Education, 31 (2), (pp. 187-201) (15 p.).
  2016 - Vakpublicaties
Bakker, C. (2016). De persoon doet ertoe - Een hermeneutisch-levensbeschouwelijk perspectief op leraarschap. Narthex, 16 (2), (pp. 5-12) (8 p.).
Bruin-Raven, Anita, Wassink, H. & Bakker, C. (2016). Kiezen voor persoonsvorming - Identiteitsontwikkeling van leerling en school. (41 p.). Culemborg: Phronese.
Bakker, C. (2016). Religieuze overtuigingen in het onderwijs - Tussen onzinnig redeneren en existentiële betekenissen. Van twaalf tot achttien, 26 (april 2016), (pp. 6-9) (4 p.).
Fluijt, Dian, Struyf, Elke & Bakker, C. (2016). Samen lesgeven - Co-teaching in de praktijk. (140 p.). Pelckmans.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Visser-Vogel, Elsbeth, DeKock, Jos, Barnard, Marcel & Bakker, Cok (2015). Sources for religious identity development of orthoprax Muslim adolescents in the Netherlands. Journal of Muslims in Europe, 4, (pp. 90-112) (23 p.).
  2015 - Vakpublicaties
Bakker, Cok & Wassink, Hartger (2015). Leraren en het goede leren; Normatieve professionalisering in het onderwijs. (44 p.). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
Bakker, C. (2015). Onderwijs is nooit neutraal - Schoolidentiteit voorbij de verzuiling. Van twaalf tot achttien, 25 (10), (pp. 6-9).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, Cok & ter Avest, Ina (2014). Coming Out Religiously - Life Orientation in Public Schools. Religious Education, 109 (4), (pp. 407-423) (17 p.).
Geurts, Thom, ter Avest - de Jonge, Ina & Bakker, Cok (2014). Religious Education in the Netherlands. In Martin Rothgangel, Robert Jackson & Martin Jäggle (Eds.), Religious Education at Schools in Europe - Part 2: Western Europe (pp. 171-204) (32 p.). Vienna: V&R unipress.
  2014 - Vakpublicaties
Wassink, Hartger & Bakker, Cok (2014). Normatieve professionalisering en de rol van de Intern Begeleider (IB-er). Beter Begeleiden
ter Avest, Ina & Bakker, Cok (2014). Onderwijzen en leren ín diversiteit. Praktijkgericht onderzoek verbindt! een selectie van artikelen van Inholland lectoren en hun onderzoekers, gepubliceerd in 2013 (pp. 10-20). Hogeschool Inholland.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. (2013). ‘Onze’ school; Het veranderende 'wij' in het Nederlandse onderwijs. In M. Kalsky (Eds.), Alsof ik thuis ben; Samenleven in een land vol verschillen Almere: Parthenon.
Berghuijs, J.T., Pieper, J.Z.T. & Bakker, C. (2013). Being 'Spiritual' and Being 'Religious' in Europe: Diverging Life Orientations. Journal of Contemporary Religion, 28 (1), (pp. 15-32) (18 p.).
Berghuijs, J.T., Pieper, J.Z.T. & Bakker, C. (2013). Conceptions of spirituality among the Dutch population. Archive for the Psychology of Religion, 35, (pp. 369-398) (30 p.).
Bakker, C. & Wassink, H. (2013). Het goede leren; Over normatieve professionalisering van leraren. In R. Kneyber & J. Evers (Eds.), Het Alternatief (pp. 223-236) (14 p.). Amsterdam: Boom.
Berghuijs, J.T., Pieper, J.Z.T. & Bakker, C. (2013). New spirituality and social engagement. Journal for the Scientific Study of Religion, 52, (pp. 775-792) (18 p.).
Bakker, C. (2013). Religion, Education and Citizenship Education: The Challenge of Turning Religion Upside Down. In Denzil Chetty (Eds.), Alternation (pp. 32-53) (22 p.).
  2013 - Vakpublicaties
de Valk, J & Bakker, C. (2013). Culturele en levensbeschouwelijke diversiteit in de klas. In B. Berg, K.H. Avest & T. Kopmels (Eds.), Geloof je het zelf?! Levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs (pp. 103-120) (18 p.). Bussum: Coutinho.
Bakker, C. (2013). De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 6-9-2013.
Wassink, H. & Bakker, C. (2013). Instrumentele en normatieve professionalisering. Op zoek naar balans. Meso Magazine. Tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement, 191, (pp. 9-13) (5 p.).
  2013 - Populariserende publicaties
Bakker, C. (2013). De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag. Trouw, dig.
  2013 - Overige resultaten
Bakker, C. (04-06-2013). Het Goede leren. Leraarschap als normatieve professie. (175 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht / Hogeschool Utrecht, Dubbel-oratie Lectoraat 'Normatieve Professionalisering' Hogeschool Utrecht en Leerstoel 'Levensbeschouwelijke Vorming' Universiteit Utrecht.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Visser-Vogel, E., Westerink, J., de Kock, J., Barnard, M. & Bakker, C. (2012). Developing a Framework for Research on Religious Identity Development of Highly Committed Adolescents. Religious Education, 107/2, (pp. 108-121) (13 p.).
Bakker, C. (2012) Member Fac. Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht (Event) Lid toetsingscommissie Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)
Bakker, C. (2012) Member Fac. Geesteswetenschapppen, Universiteit Utrecht (Event) Lid/Voorzitter Examencommissie Educatieve Master
Bakker, C. (2012) Invited speaker Master Public Management TU Twente, Masterclass Strategievorming & Organisatieontwikkeling. (20-01-2012) Geïnspireerd leider? Inspiratiecollege
Bakker, C. (2012) Member Hogeschool (Event) Onderzoeksleider/gedetacheerd lector (0.4 fte) ‘Normatieve Professionalisering’
ter Avest, K.H., Bakker, C., Bertram-Troost, G. & Miedema, S. (2012). Hollanda sütunlaºm¹º ve post-ütunlaºm¹º e»itim sisteminde Din ve E»itim: tarihi arka plan ve güncel tart¹ºmalar. Cumhuriyet Üniversitesi ©lahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2).
Bakker, C. (2012) Member Internationaal samenwerkingsproject (Event) Werkconferentie: RE in Europe. Universität Wien. 29-30 November 2012.
Bakker, C. (2012) Member Leerstoel vanwege Het Haagsche genootschap, gevestigd FSS/UU (Event) Lid Curatorium ‘Sociaal-affectieve vorming van jeugdigen”
Bakker, C. (2012) Member Lid bestuur Het Haagsche Gebnootschap (Event) Lid bestuur Het Haagsche Genootschap
Bakker, C. (2012) Member Lid Raad van Toezicht I-PABO Amsterdam; resp. Bestuur van de Commissie Toekomst I-Pabo Amsterdam (Event) Lid Raad van Toezicht I-PABO Amsterdam; resp. Bestuur van de Commissie Toekomst I-Pabo Amsterdam
Bakker, C. (2012) Member Meeting University of Warwick (invitation) (Event) Werkconferentie International Research Group on Islam and Education.
Bakker, C. (2012) Invited speaker Ong. 10x lezing diverse onderdelen Hogeschool Utrecht (01-01-2012) Normatieve professionalisering; Een inleiding
Bakker, C. (2012) Invited speaker Research Seminar Praktisch-Theol, Sozietät Goethe Universität Frankfurt (09-01-2012) Normative Professionalization related to Religious and Life Orientation
Bakker, C. (2012) Organiser Structuurnota/projectplan Lectoraat ‘Normatieve Professionalisering’, Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Kenniscentrum Educatie. (01-01-2012) Title: Structuurnota/projectplan Lectoraat ‘Normatieve Professionalisering’, Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie, Kenniscentrum Educatie.
Bakker, C. (2012). The real talks; On the ambition to deconstruct and reconstruct teachers’ identity claims. In K.H. ter Avest (Eds.), On the edge: (Auto)biography and Pedagogical Theories on Religious Education. (pp. 11-22) (222 p.). Rotterdam/Boston/Tapei: Sense Publishers.
Bakker, C. & ter Avest, K.H. (2012). Theory and Praxis or Practical Theory. In K.H. ter Avest (Eds.), Contrasting Colours; European and African perspectives on Education in a context of diversity (pp. 219-227) (243 p.). Amsterdam: Gopher.
Bakker, C. (2012) Member Verlag/Publishing house (Event) Member editiorial board: (series) Religious Diversity and Education in Europe.
Bakker, C. (2012) Member Werkconferentie SANDPAD/NWO-WOTRO (Event) "Partnerships and beyond”
  2012 - Vakpublicaties
Bakker, C. (2012). Durven reflecteren met open einden. Over levensbeschouwing in het onderwijs. In G. van Straalen & R. Gudde (Eds.), …. En denken; Bildung voor leraren. (pp. 214-222) (408 p.). Leusden: ISVW.
Bakker, C. (2012). Identiteit ‘in actu’; Wat je doet is wat je gelooft. In C. Bakker, B. van den Berg, A. Broers, C. Fortuin-van der Spek, M. Kalsky, J. Roemer & H. Wassink (Eds.), Identiteit in beweging; Essays en verhalen over schoolontwikkeling (pp. 36-41) (103 p.). Amersfoort: CPS.
Bakker, C., van den Berg, B., Broers, A., Fortuin-van der Spek, C, Kalsky, M., Roemer, J. & Wassink, H. (2012). Identiteit in beweging; Essays en verhalen over schoolontwikkeling. Amersfoort: CPS.
Bakker, C. (2012). Levensbeschouwelijke identiteit in het openbaar onderwijs. Narthex, 12/1, (pp. 35-41) (7 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
Bakker, C. (01-01-2012) Member International advisory meeting research-project Swedish Research Council: The classroom as a safe space?; Teaching and learning about values and beliefs in plural and secular context. Copenhagen, 7th March 2012 (Copenhagen) (Event) International advisory meeting research-project Swedish Research Council: The classroom as a safe space?; Teaching and learning about values and beliefs in plural and secular context. Copenhagen, 7th March 2012
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. (2011). Confessioneel onderwijs: religie als decor. In L.G. Jansma & H.J. Tieleman (Eds.), Religie als theater; Homo religiosus, homo ludens (pp. 102-118) (16 p.). Delft: Eburon, N.a.v. Symposium Religie & Samenleving; Utrecht; 31 mei 2011.
Everington, J., ter Avest-de Jonge, K.H., Bakker, C. & Want, A. (2011). European religious education teachers' perceptions of and responses to classroom diversity and their relationship to personal and professional biographies. British Journal of Religious Education, 33 (2), (pp. 241-256) (16 p.).
Everington, J., ter Avest-de Jonge, K.H., Bakker, C. & van der Want, A.C. (2011). European religious education teachers’ perceptions of and responses to classroom diversity and their relationship to personal and professional biographies. In R. Jackson (Eds.), Religion, Education, Dialogue and Conflict: Perspectives on Religious Education Research Routledge.
ter Avest-de Jonge, K.H., Bertram-Troost, G., Miedema, S., Bakker, C. & van der Laar, A. (2011). Geloven in verschil, in licht en tegenlicht. Handelingen : Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschappen, 2011 (1), (pp. 56-67) (12 p.).
Bakker, C. (2011) Member Hbo-Raad (External organisation) Member of the assessment board of the Dutch Knowledge Base of the school subject RE in Secondary Education
Bakker, C. (2011) Member Professional education (Event) Chair assessment committee Oud Katholiek Seminarie
Bakker, C. (2011). Structuurrapport Lectoraat Normatieve Professionalisering bij de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht. (33 p.). Utrecht: Hogeschool Utrecht.
  2011 - Vakpublicaties
ter Avest, K.H. & Bakker, C. (2011). Waarover we niet kunnen spreken, zwijgen?; Pleidooi voor het stimuleren van religieuze sensibiliteit en geletterdheid bij leerlingen. Narthex, 11 (3), (pp. 28-34) (7 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
ter Avest-de Jonge, K.H., Miedema, S. & Bakker, C. (2010). Opvoeden: waarom en waartoe? Over de onmogelijkheid van niet-normatief opvoeden. Katholieke scholen: onderwijs kan niet zonder filosofie (pp. 8-12) (5 p.). Woerden: KBVO.
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2010). Self-understandings of RE-teachers in Structural Identity Consultation; Contributing to School Identity in a Multi-faith Context. In L Gearon, M De Souza, K Engbertsen & G Durka (Eds.), International Handbook of Inter-religious Education (pp. 415-425) (11 p.). London / New York: Springer.
ter Avest-de Jonge, K.H., Bakker, C. & Elings, G. (2010). Spreken wij dezelfde taal? Ouders en leerkrachten over opvoeding en onderwijs. In C.A.M. Hermans & Th. van der Zee (Eds.), Duurzaam onderwijs; Een andere kijk op Passend Onderwijs (pp. 99-116) (18 p.). Budel: Damon.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. (2009). Diversiteit in de klas: het perspectief van de docent. In K.H. ter Avest & G.D. Bertram-Troost (Eds.), Geloven in samen-leven (pp. 42-62) (21 p.). Amsterdam: Gopher.
Bakker, C. (2009). Dutch pupils' Views on Religion in School and Society: Report on a Quantitative research. In P. Valk & C. Béraud e.a. (Eds.), Teenagers' Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies: A European Quantitative Study (pp. 221-260) (40 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2009). Encountering good practice; Teacher's construction of the school's identity. In S. Miedema (Eds.), Religious Education as Encounter; A tribute to John M. Hull (pp. 129-147) (19 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2009). Epilogue: Research on Teaching in the Context of Diversity. A Nomadic Journey. In J. Everington & A. van der Want e.a. (Eds.), Teachers Responding to Religious Diversity in Europe: Researching Biography and Pedagogy. (pp. 127-132) (6 p.). Munster/New York/Munchen/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2009). International Comparison: Commonalities and Differences of 36 Teachers Teaching Religion(s) in Europe. In J. Everington & A. van der Want e.a. (Eds.), Teachers Responding to Religious Diversity in Europe: Researching Biography and Pedagogy (pp. 111-126) (16 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2009). Personal Worldviews, Dialogue and Tolerance: Students Views on Religious Education in England; Response to the English National Report. In P. Valk & C. Bud e.a. (Eds.), Teenagers Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies: A European Quantitative Study (pp. 74-78) (5 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2009). Portraits of the Dutch Respondents. In J. Everington & A. van der Want e.a. (Eds.), Teachers Responding to Religious Diversity in Europe: Researching Biography and Pedagogy (pp. 184-195) (12 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2009). Religion in school: A Comparative Study of Hamburg and North Rhine Westphalia: Response to the German National Report on the REDCo-Questionnaire. In P. Valk & C. Beraud e.a. (Eds.), Teenagers Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies: A European Quantitative Study (pp. 216-220) (5 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2009). Structural Identity Consultation: Story telling as a Culture of Faith Transformation. Religious Education, 104 (3), (pp. 257-271) (15 p.).
Bakker, C., Want, A., ter Avest-de Jonge, K.H. & Everington, J. (2009). Teachers Responding to Religious Diversity in Europe: Researching Biography and Pedagogy. (211 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2009). The Power of Personal Commitment: Dutch Teachers and Religious Diversity. In J. Everington & A. van der Want e.a. (Eds.), Teachers Responding to Religious Diversity in Europe: Researching Biography and Pedagogy (pp. 81-94) (14 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2009). The Voice of the Teacher(s): Researching Biography and Pedagogical Strategies. In A. van der Want e.a. (Eds.), Teachers Responding to Religious Diversity in Europe: Researching Biography and Pedagogy (pp. 13-28) (16 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2009). Then just go to the restroom. Analysis of an Incident in a Classroom Conversation on Mourning and Death. In Th. Knauth & G. Skeie e.a. (Eds.), Dialogue and Conflict on Religion; Studies of Classroom Interaction in European Countries (pp. 156-173) (18 p.). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann Verlag.
  2009 - Vakpublicaties
Bakker, C., Miedema, S. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2009). Opvoeden: waarom en waartoe? Over de onmogelijkheid van niet-normatief opvoeden. Narthex, 9 (5), (pp. 5-10) (6 p.).
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2009). Werk-in-uitvoering; Samen nadenken over de identiteit van de school. Amersfoort: NZV Uitgevers.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C., Want, A. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2008). Analysis on the role of teachers for an interreligious approach in two European schools (a comparison of Estonia and the Netherlands). (213 p.). Hamburg: Universiteit Hamburg.
ter Avest, Ina, Bakker, C. & Miedema, S. (2008). Different schools as narrative communities; Identity narratives in threefold. Religious Education, 103 (3), (pp. 307-322) (16 p.).
Bakker, C. (2008). Getrennt und zusammen leben in den Niederlanden; oder: die Bedeutung des interreligiösen Lernens. In W. Weiße (Eds.), Dialogischer Religionsunterricht in Hamburg. Positionen, Analysen und Perspectiven im Kontext Europas (pp. 179-188) (10 p.). Münster/New York: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2008). Religie als opvoeder. In Bas Levering M. de Winter Willem Koops (Eds.), Opvoeding als spiegel van de beschaving. Een moderne antropologie van de opvoeding. (pp. 230-241) (12 p.). Amsterdam: SWP.
Bakker, C. (2008). Religion in the Educational lifeworld of Students; Results of a Dutch qualitative Study. In Dan-Paul Josza Thorsten Knauth (Eds.), Encountering Religious Pluralism in School and Society; A Qualitative Study of Teenage Perspectives in Europe (pp. 81-112) (32 p.). Münster/New York: Waxmann Verlag.
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2008). School identity: a living document on the relationship between the biography of the principal relating to school identity. Interacções, 7, (pp. 116-140) (25 p.).
Bakker, C. (2008). Schoolidentiteit in verhalen. In Annette Merz Bob Becking (Eds.), Verhaal als Identiteits-Code (pp. 8-20) (13 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Afscheid Geert van Oyen.
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2008). 'Then just go to the restroom..; Analysis of an incident in a classroom conversation on mourning and death. (21 p.). Hamburg: Universiteit Hamburg.
  2008 - Vakpublicaties
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2008). Opnieuw denken: de visie van Marcia op identiteitsontwikkeling. In K. Meijlink (Eds.), Reflecties op multiculturele identiteit; De kunst van het beleven en ontmoeten; Identiteitsontwikkeling in de basisschool (pp. 7-15) (9 p.). Utrecht: Marnixacademie.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. & Miedema, S. (2007). Dimensions of School Identity Formation. Research about and with principals of Dutch elementary schools. In H.-G. Heimbrock (Eds.), Researching RE Teachers. RE teachers as Researchers (pp. 155-173) (19 p.).
Bakker, C. (2007). Gevraagd: een handelingsperspectief voor de godsdienstwetenschapper. Nederlands theologisch tijdschrift, (pp. 353-360) (8 p.).
Bakker, C. (2007). Interreligious Learning. Teachers in Tension? Teachers between 'The Formal Christian Identity of the School' and 'Religious Diversity'. In D. Pollefeyt (Eds.), Series Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium (pp. 291-308) (18 p.). Leuven: Leuven University Press.
Bakker, C. & Heimbrock, H.-G. (2007). RE Teachers: Reflective Practitioners and Researchers. An Introduction. Researching RE Teachers. RE teachers as Researchers (pp. 7-14) (8 p.). Münster: Waxmann Verlag.
Bakker, C., ter Avest-de Jonge, K.H. & Miedema, S. (2007). Religion and Education in the Dutch pillarized and post-pillarized educational system: historical background and current debates. Religion and Education in Europe; Developments, Contexts and Debates. (pp. 203-219) (17 p.). Münster: Waxmann Verlag.
Bakker, C., Heimbrock, H.-G., Jackson, R., Skeie, G. & Weiße, W. (2007). Religious Diversity and Education in Europe. Münster: Waxmann Verlag.
Bakker, C. (2007). Religiously affiliated schools and the biography of teachers. Panorama. International Journal of Comparative Religious Education and Values, 2007, (pp. 31-41) (11 p.).
Bakker, C. & Heimbrock, H.-G. (2007). Researching RE Teachers. RE teachers as Researchers. (252 p.). Münster: Waxmann Verlag.
  2007 - Vakpublicaties
Bakker, C. (2007). Etiketten in interculureel en interreligieus levensbeschouwelijk leren. In Alle van Steenis Jan de Valk Bas v.d. Berg (Eds.), Geloof je het zelf?!; Levensbeschouwelijk leren in het primair onderwijs (pp. 183-196) (14 p.). Bussum: Coutinho.
Bakker, C., Burggraaff, H. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2007). Wat is er van ze geworden ...; Het eigen verhaal van de promovendi van Trees Andree. Feestbundel t.g.v. haar 65-ste verjaardag. (125 p.). utrecht: eigen beheer.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. (2006). De zin van 'Geestelijke Stromingen'; Van encyclopedie naar authentiek gesprek. In Siebren Miedema (Eds.), Religie in het onderwijs; Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwelijke vorming. (pp. 167-192) (26 p.). Zoetermeer: Meinema.
Bakker, C. (2006). Een christelijke identiteit vanuit het alledaagse; Over het theologiseren van de leerkacht op de christelijke school. In Gerdien Betram-Troost Siebren miedema (Eds.), Levensbeschouwelijk leren samenleven. Opvoeding, Identiteit & Ontmoeting (pp. 125-140) (16 p.). Zoetermeer: Meinema.
ter Avest, Ina, Bakker, C., Bertram-Troost, G. & Miedema, S. (2006). Religion and Education in the Dutch post-pillarized educational system: historical background and current debates. In S. Miedema W. Weisse R. Jackson (Eds.), Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and debates.
Bakker, C. (2006) Editorial board member Waxmann Verlag (Publisher) Religious Diversity and Education in Europe
Bakker, C. (2006). 'Zo zie ik dat!'; Reflecterend ontwikkelen van levensbeschouwing. In Jan F. Nauta Jos J. Louwe (Eds.), Zelfonderzoek met kinderen en jongeren; Een relationele methodiek. (pp. 119-132) (14 p.). Utrecht: Seminarium voor Orthopedagogiek.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. (2005). De organisatie van een structureel identiteitsberaad. Interreligieus leren op de basisschool; Perspectieven op vakontwikkeling en schoolontwikkeling (pp. 165-183) (19 p.). Budel: Damon.
Bakker, C. (2005). Identiteit: tijd voor 'trage vragen'; Over het belang van reflectiviteit en reflexie van de leerkracht voor de identiteitsontwikkeling van de school. Interreligieus leren op de basisschool; Perspectieven op vakontwikkeling en schoolontwikkeling (pp. 185-201) (17 p.). Budel: Damon.
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2005). Religion: Voice of the multi-voiced self. Valuating the diversity of religious and non-religious philosophies of life as part of the multi-voiced self. Scriptura, 89, (pp. 283-292) (10 p.).
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2005). School ethos and its religious dimension. Scriptura, 89, (pp. 350-362) (13 p.).
Bakker, C. & Pollefeyt, Didier (2005). Teachers on a tense footing? Teachers between the 'formal christian identity of the school'and 'religious diversity'. Interreligious Learning (pp. 5-16) (12 p.). Leuven: Kath. Universiteit Leuven.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. & Rigg, E. (2004). De persoon van de leerkracht; Tussen christelijke schoolidentiteit en leerlingendiversiteit. (220 p.). Zoetermeer: Meinema.
Bakker, C. (2004). Demasqué van het christelijk onderwijs?; Over de onzin en zin van een adjectief. (36 p.). Utrecht: Theologische Faculteit Universiteit Utrecht.
Bakker, C. (2004). Uitdagende beroepsbeelden van leerkrachten. Over het zwalken tussen inspiratie en administratie. In B. de Kort (Eds.), Als de ogen oplichten. Verkenning van een beroepsbeeld leraar basisonderwijs. (pp. 115-129) (15 p.). Utrecht: Marnix Academie.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. & Rigg, E. (2003). De leerkracht op gespannen voet? Levensbeschouwingen en professionaliteit in biografisch perspectief. (200 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
Bakker, C. (2003). De levensbeschouwelijke biografie van de leerkracht. In C.A.M. Hermans (Eds.), De school als gemeenschap. Participerend organiseren van identiteit (pp. 101-124) (24 p.). Budel: Damon.
Bakker, C. (2003). Din Ogretiminde Çesitlilik. In M.E. Bakanligi (Eds.), Din Ogretiminde Yeni Yöntem Arayislari (pp. 359-378) (20 p.). Ankara: Ankara University.
Bakker, C. & ten Broek, B. (2003). Hvordan et pensum i flerreligios undervisning kan se ut. In C. Bakker, K. Griffioen, B. Borresen & P. wiik (Eds.), Den religiose dimensjonen i flerkulturell undervisning: Teori og god praksis (pp. 40-46) (7 p.). Oslo: Hogskolen i Oslo.
Bakker, C. (2003). Islams og muslimske barns posisjon i nederlandsk utdanning. In C. Bakker, K. Griffioen, B. Borresen & P. Wiik (Eds.), Den reliogiose dimensjonen i flerkulturell undervisning: Teori og god praksis (pp. 28-34) (7 p.). Oslo: Hogskolen i Oslo.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2003). 'Kultur - Religion - Undervisning' i de fire Land. Konklusjoner. In C. Bakker, K. Griffioen, B. Borresen & P. Wiik (Eds.), Den religiose dimensjonen i flerkulturell undervisning: Teori og god praksis (pp. 124-130) (7 p.). Oslo: Hogskolen i Oslo.
Bakker, C. (2003). Nederland som et flerkulturelt samfunn. In C. Bakker, K. Griffioen, B. Borresen & P. Wiik (Eds.), Den religiose dimensjonen i flrekuturell undervisning: Teori og god praksis (pp. 17-22) (6 p.). Oslo: Hogskolen i Oslo.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2003). Nederlandsk regjeringspolitikk innen flerkulturell og flerreligios utdanning. In C. Bakker, K. Griffioen, B. Borresen & P. Wiik (Eds.), Den religiose dimensjonen i flerkulturell undervisning: Teori og god praksis (pp. 23-27) (5 p.). Oslo: Hogskolen i Oslo.
Bakker, C. & ten Broek, B. (2003). Ritualer og fester og en flerreligios skolegruppe. In C. Bakker, K. Griffioen, B Borresen & P. Wiik (Eds.), Den religiose dimensjonen i flerkulturell undervisning: Teori og god praksis (pp. 47-51) (5 p.). Oslo: Hogskolen i Oslo.
Bakker, C. (2003). The Keyword is Diversity: Diversity in Religious Education. In M.E. Bakanligi (Eds.), New Methodological Approaches in Religious Education (pp. 336-358) (23 p.). Ankara: Ankara University.
  2003 - Vakpublicaties
Bakker, C. (2003). Hoezo morele en religieuze vorming?. In P. Boersma & M. Stroetinga (Eds.), Een prachtig vak. Onderzoek naar de inspiratie en motivatie van de docent godsdienst / levensbeschouwing in het Voortgezet Onderwijs (pp. 3-3) (1 p.). Voorburg / Amersfoort: Besturenraad PCO / Spirit-in-education.
Bakker, C. (2003). Hoezo morele en religieuze vorming?. In P. Boersma & M. Stroetinga (Eds.), Visie en inspiratie in beeld. Rapportage onderzoek docenten godsdienst / levensbeschouwing in het Voortgezet Onderwijs (pp. 88-90) (3 p.). Voorburg / Amersfoort: Besturenraad PCO / Spirit-in-education.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2003). Innledning til den religiose dimensjonen i flerkulturell undervisning. In C. Bakker, K. Griffioen, B. Borresen & P. Wiik (Eds.), Den religiose dimensjonen i flerkulturell undervisning. Teori og god praksis (pp. 12-15) (4 p.). Oslo: Hogskolen i Oslo.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. (2002). Die Niederlande als multikulturelle Gesellschaft. In C. Bakker, O. Beuchling & K. Griffioen (Eds.), Kulturelle Vielfalt und Religionsunterricht. Entwicklungen und Praxis in vier europäischen Ländern (pp. 14-22) (9 p.). Münster-Hamburg-London: Lit Verlag.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2002). Die Triade "Kultur-Religion-Bildung" in vier Ländern. Einige Schlussfolgerungen. In C. Bakker, O. Beuchling & K. Griffioen (Eds.), Kulturelle Vielfalt und Religionsunterricht. Entwicklungen und Praxis in vier europäischen Ländern (pp. 152-158) (7 p.). Münster-Hamburg-London: Lit Verlag.
Bakker, C. & ten Broek, B. (2002). Feste e rituali in una scuola multireligiosa. In K. Griffioen & G. Ferrari (Eds.), La dimensione religiosa nell'educazione interculturale. Teoria e buone pratiche in quattro Paesi europei (pp. 41-45) (5 p.). Modena: Provincia di Modena, Vertaling.
Bakker, C., Anbeek, C.W., Minnema, M.C. & Menken-Bekius, C.J. (2002). Geloven in de interreligieuze dialoog. (124 p.). Zwolle: Waanders Uitgevers.
Bakker, C. (2002). Godsdiensten dialogiseren niet; mensen (eventueel) wel. Praktische theologie, 29 (1), (pp. 17-26) (10 p.).
Bakker, C. (2002). Hoe geef je vorm aan de identiteit van de school?. In S. Miedema & H. Vroom (Eds.), Alle onderwijs is bijzonder. Levensbeschouwelijke waarden in het onderwijs (pp. 97-124) (28 p.). Zoetermeer: Meinema.
Bakker, C. (2002). I Paesi Bassi come società multiculturale. In K. Griffioen & G. Ferrari (Eds.), La dimensione religiosa nell'educazione interculturale. Teoria e buone pratiche in quattro Paesi europei (pp. 11-16) (6 p.). Modena: Provincia di Modena, Vertaling.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2002). Il trianglolo cultura-relione-educazione in quattro paesi. Conclusioni. In K. Griffioen & G. Ferrari (Eds.), La dimensione religiosa nell'educazione interculturale. Teoria e buone pratiche in quattro Paesi europei (pp. 119-124) (6 p.). Modena: Provincia di Modena, Vertaling.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2002). Interkulturelles und interreligiöses Lernen in der niederländischen Bildungswesen. In C. Bakker, O. Beuchling & K. Griffioen (Eds.), Kulturelle Vielfalt und Religionsunterricht. Entwicklungen und Praxis in vier europäischen Ländern (pp. 23-28) (6 p.). Münster-Hamburg-London: Lit Verlag.
Bakker, C., Beuchling, O. & Griffioen, K. (2002). Kulturelle Vielfalt und Relionsunterricht. Entwicklungen und Praxis in vier europäischen Ländern. (167 p.). Münster-Hamburg-London: Lit Verlag.
Bakker, C. (2002). La politica olandese per l'educazione interculturale e interreligiosa. In K. Griffioen & G. Ferrari (Eds.), La dimensione religiosa nell'educazione interculturale. Teoria e buone pratiche in quattro Paesi europei (pp. 22-27) (6 p.). Modena: Provincia di Modena, Vertaling.
Bakker, C. (2002). La posizione dei bambini musulmani e dell'Islam nella scuola olandese. In K. Griffioen & G. Ferrari (Eds.), La dimensione religiosa nell'educazione interculturale. Teoria e buone pratiche in quattro Paesi europei Modena: Provincia di Modena, Vertaling.
Bakker, C. & ten Broek, B. (2002). L'educazione interreligiosa nella scuola elementare. Un esempio. In K. Griffioen & G. Ferrari (Eds.), La dimensione religiosa nell'educazione interculturale. Teoria e buone pratiche in quattro Paesi europei (pp. 33-40) (8 p.). Modena: Provincia di Modena, Vertaling.
Bakker, C. & ten Broek, B. (2002). Rituale und Feste in der multireliösen Schule. In C. Bakker, O. Beuchling & K. Griffioen (Eds.), Kulturelle Vielfalt und Religionsunterricht. Entwicklungen und Praxis in vier europäischen Ländern (pp. 53-58) (6 p.). Münster-Hamburg-London: Lit Verlag.
Bakker, C. & ten Broek, B. (2002). Wie ein interreligiösen Curriculum aussehen kann. In C. Bakker, O. Beuchling & K. Griffioen (Eds.), Kulturelle Vielfalt und Religionsunterricht. Entwicklungen und Praxis in vier europäischen Ländern (pp. 44-52) (9 p.). Münster-Hamburg-London: Lit Verlag.
Bakker, C. (2002). Zur Lage muslimischer Kinder und des Islams im niederländischen Bildungswesen. In C. Bakker, O. Beuchling & K. Griffioen (Eds.), Kulturelle Vielfalt und Religionsunterricht. Entwicklungen und Praxis in vier europäischen Ländern (pp. 29-37) (9 p.). Münster-Hamburg-London: Lit Verlag.
  2002 - Vakpublicaties
Bakker, C. & Griffioen, K. (2002). Einführung: Zur Religiösen Dimension interkultureller Bildung in vier europäischen Ländern. In C. Bakker, O. Beuchling & K. Griffioen (Eds.), Kulturelle Vielfalt und Religionsunterricht. Entwicklungen und Praxis in vier europäschen Ländern (pp. 8-13) (6 p.). Münster-Hamburg-London: Lit Verlag.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2002). Introduzione alla dimensione religiosa nell'educazione interculturale. In K. Griffioen & G. Ferrari (Eds.), La dimensione religiosa nell'educazione interculturale. Teoria e buone pratiche in quattro Paesi europei (pp. 7-9) (3 p.). Modena: Provincia di Modena.
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2002). Reflecteren op levensbeschouwing. (25 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
Bakker, C. & ter Avest-de Jonge, K.H. (2002). Reflecteren op levensbeschouwing. Docentenhandleiding. (25 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
Bakker, C. (2002). Structureel Identiteitsberaad. "Meer dan brandjes blussen". SBM : maandblad voor schoolbestuur en management in het Christelijk onderwijs, 4, (pp. 8-10) (3 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, C. & Griffioen, K. (2001). Dutch government policy towards intercultural and interreligious education. In C. Bakker & K. Griffioen (Eds.), Religious dimension in intercultural education. Theory and good practice (pp. 25-30) (6 p.). Oisterwijk: Dutch University Press.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2001). Introduction to the religious dimension in intercultural education. In C. Bakker & K. Griffioen (Eds.), Religious dimension in intercultural education. Theory and good practice (pp. 9-13) (5 p.). Oisterwijk: Dutch University Press.
Bakker, C. (2001). Konzeptionen interreligiösen und interkulturellen Lernens in den Niederlanden. In F. Rickers & D. Siedler (Eds.), Interreligiöses Lernen in den Niederlanden. Ein Beitrag zur Vergleichenden Religionspädagogik (pp. 27-47) (21 p.). Berlin: Alektor Verlag.
Bakker, C. & Maas, J.J.C. (2001). Leren in de moderniteit: een actief proces. Van overdragen naar het verwerven van de (eigen) religieuze horizon. In S. Hellemans, R. Kloppenborg & H. Tieleman (Eds.), De moderniteit van religie (pp. 73-96) (24 p.). Zoetermeer: Meinema.
Bakker, C. (2001). Position of Muslim children and Islam in Dutch education. In C. Bakker & K. Griffioen (Eds.), Religious dimension in intercultural education. Theory and good practice (pp. 31-38) (8 p.). Oisterwijk: Dutch University Press.
Bakker, C. (2001) Editorial board member Praktische theologie (Journal)
Bakker, C. & Griffioen, K. (2001). Religious dimension in intercultural education. Theory and good practice. (168 p.). Oisterwijk: Dutch University Press.
Bakker, C. & ten Broek, B. (2001). Rituals and feasts and a multifaith school population. In C. Bakker & K. Griffioen (Eds.), Religious dimension in intercultural education. Theory and good practice (pp. 53-58) (6 p.). Oisterwijk: Dutch University Press.
Bakker, C. (2001). School as a Place of Diversity. In H. Heimbrock, C. Scheilke & P. Schreiner (Eds.), Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe (pp. 203-221) (19 p.). Münster-Hamburg-Berlin-London/New Brunswick: LIT Verlag/Transaction Publishers.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2001). The Netherlands as a multi-cultural society. In C. Bakker & K. Griffioen (Eds.), Religious dimension in intercultural education. Theory and good practice (pp. 17-24) (8 p.). Oisterwijk: Dutch University Press.
Bakker, C. & Griffioen, K. (2001). The triangle 'culture-religion-education' in four countries: conclusions. In C. Bakker & K. Griffioen (Eds.), Religious dimension in intercultural education. Theory and good practice (pp. 153-162) (10 p.). Oisterwijk: Dutch University Press.
Bakker, C., van Asselt, W.J., Dijkstra, M. & de Vries, O.H. (2001). Wat is theologie?. Zoetermeer: Meinema.
van Asselt, W.J., Bakker, C., Dijkstra, M. & de Vries, O.H. (2001). Wat is Theologie? Orientatie op een discipline. Zoetermeer: Meinema.
Bakker, C. & ten Broek, B. (2001). What a curriculum for interfaith education could look like. In C. Bakker & K. Griffioen (Eds.), Religious dimension in intercultural education. Theory and good practice (pp. 45-52) (8 p.). Oisterwijk: Dutch University Press.
  2001 - Vakpublicaties
Bakker, C. (2001). Interreligieus leren: een kritische beschouwing. Voorwerk, 16 (5).
Bakker, C. (2001). Langeveld. In N. Mette & F. Rickers (Eds.), Lexikon der Religionspädagogik (pp. 1153-1154) (2 p.). Neukirchen-Vluyn: Neukerckener, CD-ROM deel.
Bakker, C. (2001). Niederlande. In N. Mette & F. Rickers (Eds.), Lexikon der Religionspädagogik (pp. 1415-1419) (5 p.). Neukirchen-Vluyn: Neukerckener, CD-ROM deel.
Bakker, C. (2001). Sociaal-Wetenschappelijke Vakken. In W.J. Asselt, C. Bakker, M. Dijkstra & O. de Vries (Eds.), Wat is theologie? Oriëntatie op een discipline (pp. 105-122) (18 p.). Zoetermeer: Meinema.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Blom-Veenman, J.N., Bakker, C., Smeets, H.M.A.G., Snel, E., Veld, Th. & Vollebergh, W.A.M. (1999). Maatschappelijke tweedeling & sociale cohesie. Toekomstperspectief voor jeugd. (124 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:05

Het onderzoeksprogramma 'Didactiek van Levensbeschouwelijke vorming' richt zich op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing in brede zin, zoals die zich manifesteert op het macro-niveau van onderwijsbeleid en onderwijsverzuiling, op het meso-niveau van het maatschappelijk middenveld en instituties (bijvoorbeeld 'de identiteit van de school' en 'het vak godsdienst/levensbeschouwing') en op het micro-niveau van de professionele en levensbeschouwelijke biografie van leerkrachten.

Voor de periode 2012-2016 en 2016-2020 is een samenwerkingsverband aangegaan met de Hogeschool Utrecht (Faculteit Educatie). In het Kenniscentrum Educatie wordt een samenhangend onderzoeksprogramma uitgewerkt onder het thema 'Normatieve Professionalisering'.


Promotieprojecten (lopend)

Drs. Jeannette den Ouden // Didactiek en docentexpertise in het vak Godsdienst/Levensbeschouwing (VO)
Financ.: RU Leiden
Prom.: prof.dr. Jan van Driel, prof.dr. Wim Drees, prof.dr. Cok Bakker; co-prom.: dr. Fred Janssen (beg.)

Drs. Rob Gertsen // Moral performance of beginning teachers
Financ.: Hogeschool Utrecht
Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom.: dr. Harmen Schaap (beg.)

Drs. Edwin van der Zande //De levensbeschouwelijke dimensie van professioneel handelen
Financ.: Hogeschool Utrecht
Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom.: dr. Hartger Wassink (beg.)

Drs. Peter Mesker // Internationalisering en de ontwikkeling van beroepsidentiteit leraren
Financ.: Hogeschool Utrecht
Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom.: dr. Hartger Wassink, dr. Sanne Akkerman

Drs. Jacques Verheijke // De plaats van leerkrachten als professionals binnen de community van pedagogische professionals in aandachtswijken; “Brothers in arms”?
Financ.: Hogeschool Utrecht
Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom: dr. Hartger Wassink, dr. Stijn Verhagen

Drs. Bahaeddin Budak // 25 jaar Islamitisch onderwijs in Nederland; een reconstructie
Financ.: InHolland
Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom.: dr. Ina ter Avest

Dian Fluijt, M.Ed. //Co-teaching en de gedeelde visie
Financ.: Hogeschool Utrecht
Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Elke Struijff

Saro Lozano Parra, MA  // 

Drs. Pim Klamer //

Peter de Vries //

 

Promotieprojecten (afgesloten)

Dr. Bram (A.) de Muynck (promotiedatum: 10 april 2008)
Muynck, Bram de  (2008). Een goddelijk beroep; Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-protestants basisonderwijs. Dissertatie Vrije Universiteit
Financ.: Hogeschool Driestar Gouda
Prom.: prof.dr. Siebren Miedema, prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Adri Smaling

Dr. Inge (I.C.) Versteegt (promotiedatum: 22 december 2010)
Versteegt, Inge (2010). Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de wijzen waarop leerkrachten in het protestants-christelijk primair onderwijs betekenis toekennen aan religieuze en etnische diversiteit van leerlingen. Proefschrift Universiteit Utrecht
Financ.: Besturenraad Voorburg (3-de geldstroom aio)
Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Henk Tieleman

Dr. Marike Faber (promotiedatum: 30 januari 2012) 
Faber, Marike (2012). Identity dynamics at play. A theoretical and empirical analysis of the concept 'religious identity of a school' within a religiously diverse context in the Netherlands. PhD-thesis Utrecht University.
Financ.: aio (1-ste geldstroom)
Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Henk Tieleman

Dr. Bas van den Berg (promotiedatum: 11 februari 2014)
Berg, Bas van de (2014). Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen. Proefschrift Universiteit Utrecht.
Financ.: Marnix Academie Utrecht
Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom.: dr. Ina ter Avest

Dr. Joantine Berghuijs (promotiedatum: 20 maart 2014)
Berghuijs, Joantine (2014) New Spirituality and Social Engagement. PhD-thesis Utrecht University.
Financ.: eerste geldstroom UU (aio)
Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Henk J. Tieleman; co-prom.: dr. Jos Pieper

Dr. Elsbeth Visser-Vogel MSc (promotiedatum: 19 mei 2015)
Visser-Vogel, Elsbeth (2015). Religious identity development of orthoprax Muslim adolescents in the Netherlands. PhD-thesis Utrecht University
Financ.: Hogeschool Driestar, UU en PThU
Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Marcel Barnard; co-prom.: dr. Jos de Kock (beg.)

Drs. George Lengkeek  (beoogde promotiedatum: 25 november 2016)
Lengkeek, George (2016). Pedagogisch leiderschap. Het ondersteunen van vorming door onderwijs in exacte vakken. Delft: Eburon
Financ.: Onbezoldigd
Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Henk Tieleman 

Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:05
Op dit moment verzorgt prof. dr. Cok Bakker de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
RE3V18009 Onderzoeksseminar V 3 7,5
FRMV16210 Res-Levensbeschouwing en organisatie V M 5,0
Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:06
Nevenfuncties
  • Gedetacheerd (0.4 fte) als lector 'Normatieve Professionalisering' naar de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht (tweede termijn 2016-2020)
  • Lid van de serie-redactie Religious Diversity and Education in Europe. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann publishers
  • Lid van de Raad van Toezicht van de Interconfessionele PABO (I-PABO) te Amsterdam
  • Lid van het bestuur van Het Haagsche Genootschap
  • Lid van het Curatorium Sociaal-affectieve vorming van jeugdigen; leerstoel vanwege Het Haagsche genootschap aan de UU (FSW)
  • Lid van de Raad van Advies van het Educatief Centrum Wereldreligies Rotterdam
  • Adviseur (0.2 fte) – Agilo Adviesgroep Utrecht
Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:06
Volledige naam
prof. dr. C. Bakker Contactgegevens
Janskerkhof 13a

Janskerkhof 13A
Kamer 1.15
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1841
Telefoonnummer afdeling 030 253 1853
Janskerkhof 2

Janskerkhof 2
Kamer 1.15
3512 BK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1841
Telefoonnummer afdeling 030 253 3900
Mobiel 06 24 552 594
Gegenereerd op 2018-08-21 04:13:06
Laatst bijgewerkt op 06-03-2018