dr. Bert Le Bruyn
B.S.W.LeBruyn@uu.nl
Gegenereerd op 2018-05-22 16:11:20


Profiel

I'm a formal semanticist with a keen interest in language variation and second language acquisition. My expertise lies mainly in the domain of referentiality but my work on HAVE has recently led me to the HAVE Perfect, my first foray into the domain of tense and aspect. The methods I use are driven by my research questions and include corpus as well as experimental (offline) methodologies.

Please visit my personal website for up-to-date information about my research and writings.

 

 

Gegenereerd op 2018-05-22 16:11:20
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Le Bruyn, B.S.W., de Swart, H.E. & Zwarts, J. (2017). Bare nominals. In Mark Aronoff (Eds.), Oxford Research Encyclopedia of Linguistics Oxford University Press, Oxford.
Hou, Luying, Le Bruyn, B.S.W. & Kager, R.W.J. (2017). Disambiguate or not? The role of prosody in unambiguous and potentially ambiguous anaphora production in strictly Mandarin parallel structures. Proceedings of Interspeech 2017 (pp. 1393-1397). International Speech Communication Association.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Le Bruyn, Bert, de Swart, H.E. & Zwarts, Joost (2016). From HAVE to HAVE verbs - relations and incorporation. Lingua, 182, (pp. 49-68).
Le Bruyn, B.S.W. (2016). Les articles et leur absence en français: théorie et implications pour l'enseignement des néerlandophones. Études de linguistique appliquée, 182.
Le Bruyn, B.S.W. & Schoorlemmer, Erik (2016). Possession: puzzles in meaning and form. Lingua, 182, (pp. 1-11).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Le Bruyn, B.S.W. (2015). Definiteness: from L1 Mandarin to L2 English. Pre-proceedings of the Amsterdam Colloquium
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Zwarts, Joost, Aguilar Guevara, Ana & Le Bruyn, Bert (2014). Advances in weak referentiality. In A. Aguilar Guevara, B. Le Bruyn & J. Zwarts (Eds.), Weak Referentiality (pp. 1-16). Amsterdam: John Benjamins. Linguistics Today series.
de Swart, Henriette & Le Bruyn, Bert (30-04-2014). Bare coordination: the semantic shift. Natural Language and Linguistic Theory, 32 (4), (pp. 1205-1246) (42 p.).
Le Bruyn, Bert (2014). Inalienable possession: the semantics of the definite article. In Ana Aguilar-Guevara, Bert Le Bruyn & Joost Zwarts (Eds.), Weak Referentiality (pp. 1-47). John Benjamins. Linguistics Today series.
Le Bruyn, B.S.W. (2014) Invited speaker Noms sans déterminants Amiens (02-10-2014 - 03-10-2014)
Le Bruyn, B.S.W. & Pozas-Loyo, Julia (2014). Plural indefinite articles: The case of 'unos' and 'des'. Proceedings of SALT , 24, (pp. 255-270).
Zwarts, Joost, Aguilar Guevara, Ana & Le Bruyn, Bert (2014). Weak Referentiality. (390 p.). Amsterdam: John Benjamins. Linguistics Today series.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Le Bruyn, B.S.W. (2013). Bare Predication. In Y. Fainleib, N. LaCara & Y. Park (Eds.), Proceedings of the 41st Meeting of the North East Linguistic Society Amherst: GLSA.
Le Bruyn, B.S.W., de Swart, H. & Zwarts, J. (03-05-2013). 'Have', 'with' and 'without'. In T Snider (Eds.), Proceedings of SALT 23 (pp. 535-548) (14 p.). Ithaca, NY: eLanguage, SALT 23.
Le Bruyn, B.S.W., de Swart, H.E. & Zwarts, J. (2013). Quantificational prepositions. In T. Graf, D. Paperno, A. Szabolcsi & J. Tellings (Eds.), Theories of Everything: In Honor of Ed Keenan (pp. 187-196) (10 p.). Los Angeles: UCLA Working Papers in Linguistics.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Le Bruyn, B.S.W. (2012). Constructieve vragen. Nederlandse taalkunde
Constantinescu, C., Le Bruyn, B.S.W. & Linke, K. (2012). Proceedings of ConSOLE XVII. Leiden: Sole.
Le Bruyn, B.S.W., Que, M. & de Swart, H.E. (2012). The scope of bare nominals. In A. Mari (Eds.), Genericity (pp. 116-139) (24 p.). Oxford University Press.
  2012 - Overige resultaten
B.S.W. Le Bruyn (23-03-2012) Metaphor mining
  2011 - Overige resultaten
B.S.W. Le Bruyn (27-05-2011) Bare coordination across languages
B.S.W. Le Bruyn (13-06-2011) Bare coordination: the semantic shift
B.S.W. Le Bruyn (08-04-2011) Bare coordination: the semantic shift
B.S.W. Le Bruyn (29-03-2011) Weak referentiality: the discussion workshop
B.S.W. Le Bruyn (09-09-2011) Weak referentiality: the SUB workshop
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Le Bruyn, B.S.W. (31-03-2010). Indefinite articles and beyond. (217 p.).
  2010 - Overige resultaten
B.S.W. Le Bruyn (30-03-2010) Bare PPs across languages
B.S.W. Le Bruyn (22-09-2010) Monolingual, multilingual and comparative explorations in countability
B.S.W. Le Bruyn (18-11-2010) Recoordinating Bare Coordination
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Le Bruyn, B.S.W. (2009). Spanish 'unos' and the article hypothesis. In A Riester & T Solstad (Eds.), SinSpeC (pp. 321-332) (12 p.). Stuttgart: Online Publikationsverbund der Universitat Stuttgart.
  2009 - Vakpublicaties
Blaho, S., Constantinescu, C. & Le Bruyn, B.S.W. (2009). Proceedings of ConSOLE XVI. Leiden: Sole.
  2009 - Overige resultaten
B.S.W. Le Bruyn (26-11-2009) Bare PPs across languages
B.S.W. Le Bruyn (04-11-2009) Bare PPs across languages
B.S.W. Le Bruyn (10-06-2009) Unos: un article?
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Le Bruyn, B.S.W. (2008). Bare predication and kinds. Proceedings of the thirteenth ESSLLI student session (pp. 37-46) (10 p.).
Le Bruyn, B.S.W. (11-08-2008). Bare prediction and kinds. In Kata Balogh (Eds.), ESSLLI 2008 Student session Hamburg: ESSLLI 2008 Student Session Proceedings, ESSLLI 2008 Student session.
Le Bruyn, B.S.W. (2008). Full partitives, bare partitives and non-maximal definites. In B. Sylvia & C. Constantinescu (Eds.), Proceedings of ConSOLE XV (pp. 135-147) (13 p.). Sole.
  2008 - Overige resultaten
B.S.W. Le Bruyn (14-10-2008) Bare plurals and indefinite determiners
B.S.W. Le Bruyn (11-05-2008) Partitieve lidwoorden in het Romaans
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Le Bruyn, B.S.W. (2007). Partitivity in natural language. In D. Sustretov & V. V. Nurmi (Eds.), Proceedings of the Twelfth ESSLLI Student Session (pp. 35-46) (12 p.).
Le Bruyn, B.S.W. (2007). The partitive article dei in Italian. In B. Los & M. van Koppen (Eds.), Linguistics In the Netherlands (pp. 138-149) (12 p.). Amsterdam: John Benjamins.
Le Bruyn, B.S.W. (2007). 'Van die dingetjes' Over verbleekte partitieven. In F. Devos (Eds.), Over Taal Brussel: Uitgeverij UGA.
  2007 - Overige resultaten
B.S.W. Le Bruyn (03-02-2007) Italian faded partitives
B.S.W. Le Bruyn (13-08-2007) Partitivity in natural language.
  2006 - Overige resultaten
B.S.W. Le Bruyn (01-05-2006) Coördinator workshop
  0 - Overige resultaten
B.S.W. Le Bruyn () Belgian journal of linguistics
B.S.W. Le Bruyn () Definiteness across languages
B.S.W. Le Bruyn () Special issue 'Understanding Possession'
B.S.W. Le Bruyn () The ninth Semantics in the Netherlands day
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-05-22 16:11:21

This project brings together formal semantics research on article systems and possession with L2 research on the acquisition of referentiality. For more information, including information about the project's workshops, please visit my personal webpage.

Project:
Tijd in Vertaling
01-07-2017 tot 31-08-2021
Algemene projectbeschrijving 

Het basisprincipe achter Tijd in Vertaling is dat variatie in vorm wijst op variatie in betekenis: als je in het Nederlands in één context de Voltooid Tegenwoordige Tijd gebruikt en in een andere de Onvoltooid Verleden Tijd,  dan dekken die contexten een net iets andere betekenislading. En omgekeerd: als in het Nederlands de Voltooid Tegenwoordige Tijd wordt gebruikt in twee contexten waar het Engels in de ene kiest voor een Present Perfect en  in de andere voor een Simple Past,dan hebben we reden om aan te nemen dat de Voltooid Tegenwoordige Tijd  twee gebruiken heeft.


Wij schalen dit principe op en werken met grote meertalige (vertaal)corpora. Over verschillende genres heen (zakelijke teksten, formele dialogen, informele dialogen), analyseren we 5000 contexten voor het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, waarin minstens één van de talen een Perfectum gebruikt. Op deze manier kunnen we verschillende gebruiken van het perfectum ontdekken en per taal nagaan hoe het perfectum zich verhoudt tot andere tijden.


Verschillende aspecten van de zin en de tekst zijn van invloed op de betekenis en het gebruik van het perfectum. We brengen deze in kaart en analyseren ze in een uitbreiding van bestaande modellen van de semantiek en pragmatiek van tijd en aspect. De resultaten worden toegankelijk gemaakt voor computationeel taalkundigen, typologen, moderne talendocenten en vertalers.


Wilt u kennis maken met ons team en ons onderzoek? Bekijk dan dit 3 minuten filmpje: https://vimeo.com/222494190. Uitgebreidere informatie over ons project vindt u op onze projectwebsite:  http://time-in-translation.hum.uu.nl

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: NWO Vrije Competitie
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
The semantics and acquisition of referentiality 01-01-2014 tot 30-12-2017
Algemene projectbeschrijving

Dit project brengt formeel semantisch onderzoek naar lidwoordsystemen en bezit samen met L2 onderzoek naar de verwerving van referentialiteit. Voor meer informatie, o.a. informatie over de workshops binnen het project, kijk even op mijn persoonlijke webpagina.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Weak Referentiality: Bare nominals at the interface of lexicon, syntax and semantics 01-09-2008 tot 01-09-2012
Algemene projectbeschrijving

Lidwoorden zijn zulk frequent voorkomende woorden en schijnbaar zo betekenisloos dat ze door niet-taalkundigen makkelijk over het hoofd worden gezien. In de taalkunde spelen ze echter een belangrijke rol. ‘Kale’ nomina, d.w.z. nominale constituenten zonder lidwoord vinden we in het Nederlands wel met meervouden (appels eten) of met niet-telbare nomina (melk drinken), maar over het algemeen niet met telbare enkelvouden (*boek kopen). Er bestaat een uitgebreide taalkundige literatuur over lidwoorden en kale meervouden, maar deze spreekt niet over ‘uitzonderlijke’ constructies als in de gevangenis, televisie kijken, op school, dokter zijn. Hier worden nomina niet gebruikt om ‘simpel’ te verwijzen (ik zie een/de student),  maar om eigenschappen, typen, conventionele situaties, e.d. te beschrijven. Het gebruik van lidwoorden zelf in deze constructies is vaak variabel binnen een en dezelfde taal (televisie kijken vs. naar de radio luisteren), maar ook tussen talen (dokter zijn vs. be a doctor, in de gevangenis vs. in jail, Engels). Dit project werkt drie complementaire vragen uit met betrekking tot de distributie en betekenis van zwak referentiële nomina:


(i) Zwak referentiële nomina: lexicon en constructies. Onderzoek naar klassen nomina en constructies met zwak referentiële betekenissen.


(ii) Zwak referentiële nomina: betekenis en begrip. Experimenteel onderzoek naar de manier waarop zwak referentiële nomina worden begrepen.


(iii) Cross-linguistische distribution van zwak referentiële nomina: Corpus onderzoek in verschillende talen en parallele corpora (Engels, Germaans, Romaans) leveren de data die de projecten (i) en (ii) empirisch onderbouwen, en bieden generalizaties die natuurlijke taalverwerking, automatisch vertalen, en informatie extractie kunnen ondersteunen.


Meer informatie op: http://www.hum.uu.nl/medewerkers/b.s.w.lebruyn/weakreferentiality/

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2018-05-22 16:11:21
Op dit moment verzorgt dr. Bert Le Bruyn de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-05-22 16:11:21
Volledige naam
dr. B.S.W. Le Bruyn Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 2.04A
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6370
Telefoonnummer afdeling 030 253 6006
Gegenereerd op 2018-05-22 16:11:21
Laatst bijgewerkt op 01-04-2018